referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ervín
Streda, 21. apríla 2021
Druhy zodpovednosti
Dátum pridania: 19.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vavro1111
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 284
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

Od uplatnenia náhrady škody podľa odseku 4 možno v osobitne odôvodnených prípadoch upustiť, najmä ak došlo ku škode za mimoriadne sťažených podmienok výcviku, pri vojenskej akcii alebo bezprostredne po nej, alebo ak vojak utrpel v súvislosti so spôsobením škody vážnu ujmu na zdraví.
Pri určovaní výšky náhrady škody podľa odsekov 1 až 5 sa prihliada najmä na doterajšie plnenie služobných povinností vojaka, na výšku spôsobenej škody, na okolnosti jej vzniku a na osobné a majetkové pomery vojaka.
Ak bola škoda spôsobená úmyselne, výšku náhrady škody nemožno znížiť.

Predpoklady vzniku škody
1. Protiprávne konanie ( pozabudnutie ), ktoré je v rozpore s právnymi predpismi ( úmyselne alebo z nedbanlivosti ).
2. Škoda – majetková ujma ( zmenšenie ) na majetku organizácie, ktorú možno objektívne vyčísliť.
3. Protiprávne konanie – je priamy vzťah medzi protiprávnym konaním a škodou.
4. Zavinenie – je vnútorný vzťah škodcu k vlastnému protiprávnemu konaniu a ku škode, ako výsledku tohto konania.

Použitá literatúra: Zákon 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: Zákon 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.