referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vojtech
Utorok, 23. apríla 2024
Druhy zodpovednosti
Dátum pridania: 19.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vavro1111
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 284
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
§ 151- všeobecná zodpovednosť
Vojak zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení služobných povinností alebo v priamej súvislosti s ním.
Ak bola škoda spôsobená aj porušením povinností zo strany štátu, zodpovednosť vojaka sa pomerne obmedzí.
Vojak zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil aj konaním proti dobrým mravom.
Vojak, ktorý sa vlastnou vinnou uvedie do takého stavu, že nie je schopný ovládať svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, zodpovedá za škodu spôsobenú v tomto stave.
Služobný orgán je povinný požadovať od vojaka náhradu škody, za ktorú ten zodpovedá.
Vojak, ktorý spôsobil škodu úmyselne alebo mimo plnenia služobných povinností, zodpovedá za škodu podľa ustanovení v Občianskom zákonníku.

§ 152 - vojak nezodpovedá za škodu
a) ktorá vyplýva z rizika riadneho plnenia služobných povinností, z výcvikového alebo hospodárskeho rizika.
b) ktorú spôsobil pri odvrátení nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej majetku, ak tento stav sám úmyselne nevyvolal a ak si pri tom počínal spôsobom primeraným okolnostiam,
c) ktorú spôsobil v stave, keď bez vlastného zavinenia nebol schopný ovládať svoje konanie alebo posúdiť jeho následky.

§ 153 – zodpovednosť vojaka za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody
Od vojaka, ktorý vedome nezakročil proti hroziacej škode alebo neupozornil na hroziacu škodu, hoci by sa tým zabránilo bezprostrednému vzniku škody alebo by sa dosiahlo jej zníženie, môže služobný orgán požadovať, aby prispel na úhradu škody v rozsahu primeranom okolnostiam prípadu, ak ju nemožno uhradiť inak. Pritom sa prihliadne najmä na to, čo bránilo splneniu povinnosti, a na výšku a povahu škody, ako aj na osobné a majetkové pomery vojaka.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zákon 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.