Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Akupunktúra (výklad)

Akupunktúra - to je stále pre väčšinu ľudí to jediné, čím číňania prispeli do alternatívnych spôsobov liečby a je pritom iba jednou z metód, ktorú nemožno od ostatných oddeľovať. Úprava životného štýlu, cvičenia harmonizujúce energiu, bylinné čaje, akupunktúra - to je úplne rovnocenný komplex postupov, kde jeden bez druhého stráca zmysel. A takto je treba s pojmom akupunktúra zachádzať.
Vo výkladovom slovníku tento pojem vysvetľujú ako "vpichovanie ihiel do určitých miest organizmu". Tieto určité miesta sa nazývajú body a ležia na dráhach , v ktorých koluje qi. Čo je to qi?
V tele obiehajú dve základné substancie, dávajúce organizmu silu - krv a vitálnu energiu (qi). Základ pre tvorbu týchto látok tvorí energia získaná potravou a dýchaním. Krv koluje v cievach (mai) a qi v dráhach (jing). Rozoznávame dvanásť párových dráh patriacich k jednotlivým orgánom. To, čo vo vnútri predstavuje pečeň, tomu sa na povrchu rovná dráha pečene, ďalej oči , šľachy, atď. Rovnako ako rozoznávame jinové a jangové orgány, rozoznávame aj jinové a jangové dráhy. Jin dráhy zodpovedajú životne dôležitým orgánom a je treba ich chrániť. Vedou tam, kde je koža na pohmat jemnejšia - po bruchu a vnútorných stranách končatín. Naopak jang dráhy prúdia po menej chránenom chrbte a vonkajších stranách rúk a nôh. Orgánové dráhy na seba naväzujú a tvoria uzavretý okruh. Okrem nich máme v tele aj ďalšie dráhy. Okrem iného je to osem zvláštnych nepárových dráh. Asi najvýznamnejšie sú predné stredné (Rem mai) vedúce stredom prednej časti tela - ta má na starosti všetky jinové orgány, a zadné stredné (Du mai) prúdiace stredom zadnej časti tela - zodpovedajúce za jangové orgány.
Na dráhach leží 365 "studienok" - bodov, z ktorej každá má svoje špecifické funkcie. Ich príslušnosť k orgánovej dráhe je len jedna z charakteristík. Existujú aj ďalšie spojitosti. Napr. štvrtý bod dráhy hrubého čreva masážou uvoľňuje nevoľnosť v autobuse, napriek tomu, že neleží na dráhe žalúdku. Nachádza sa uprostred záprstnej kostičky ukazováku ruky, na jej palcovej strane - tam, kde ak je palec pritlačený k ukazováku, sa vytvorí kopček. Tento bod sa nazýva Hegu (posvätná hora). Každý bod má svoje meno určené vzhľadom miesta, kde sa nachádza,alebo svojim využitím (napr. "brána ducha" - shen men - na nekľud a nervozitu) a niektoré v sebe nesú aj nádych poézie (napr. "žiariace more" - zhao hai). Tieto body možno na základe tradičnej čínskej diagnostiky stimulovať a ovplyvňovať tak celkovú rovnováhu organizmu.

Metódy stimulácie sú: akupresúra, moxovanie (nahrievanie pelinkovými cigaretami), akupunktúra.
V Číne je mnoho škôl a metódy použitia ihiel sa rôznia. U nás sa bežne stretávame s krátkymi silnými ihlami zavádzanými aj na dvadsať minút do pacientovho tela. Aj u nás sa však vyskytuje iná forma práce s akupunktúrou. Na jednu aplikáciu sa používajú dlhšie veľmi tenké ihly (priemer 0,20 mm), ktoré sa zavedú priamo do bodu, ponechajú sa na mieste po tri pacientove výdychy. V mieste, kde je slabosť sa používa jemná metóda doplnenia - tonifikácia. Tam, kde je nadbytok škodlivej energie naopak rozptyľujeme to, čo prekáža metóde disperzie.
Tak môže akupunkturista znalý týchto princípov zostaviť takú kombináciu bodu, aby zároveň vylúčil to, čo škodí a posilniť čo je slabé - ušiť kabát na mieru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Z češtiny preložil Motkoško.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk