referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Nedeľa, 5. decembra 2021
Sociabilita kresťanskej skupiny
Dátum pridania: 27.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sedlo2000
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 948
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 24.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 40m 20s
Pomalé čítanie: 60m 30s
 

Táto zdanlivá bezvýchodisková situácia vyplýva z neustále sa meniacej legislatívnej základne a z toho vychádzajúceho nezáujmu podnikať v takomto nepriaznivom kapitálovom prostredí zo strany vstupu cudzieho kapitálu (legislatíva, netransparentnosť a slabá úroveň domácich projektov, korupcia...). Kresťanské skupiny sú zároveň zárodočnými bunkami nových spoločenských vzťahov, ktoré nevyhnutne musia vzniknúť v blízkej budúcnosti, ako niečo mnohokrát silnejšie, než systém, o ktorý sa opierame.
Úloha kresťanskej skupiny sa dá charakterizovať citátom z encykliky pápeža Jána Pavla II. Centisimus Annus z roku 1942, kde upozorňuje západné krajiny na to, aby nevideli stroskotanie reálneho socializmu, jednostranné víťazstvo svojho hospodárskeho systému, ale aby dbali na uskutočňovanie potrebných korektúr svojich systémov. A práve tu sa pre Slovensko a pre mladé kresťanské skupiny otvára príležitosť, aby prežívaním evanjeliových posolstiev a ich tvorivou aplikáciou v súčasnom systéme dokázali nastoliť a rozvíjať novú úroveň hospodárskych a sociálnych vzťahov. Je to však veľmi ťažká úloha, pretože tu tieto skupiny musia čeliť veľmi rozvinutému kapitalistickému systému, ktorého zásadou je neustále zvyšovanie produkcie bez ohľadu na spoločenskú spotrebu a sociálne vzťahy.

4. Miesto v sociálnom systéme dnes (obraz dnešnej spoločnosti)
V dnešnej spoločnosti sa ešte stále latentne skrýva nebezpečenstvo, že kresťanské skupiny je možné chápať v rámci istých ustanovizní, v ktorých sa hranice viery, jej prežívania a uplatňovania odkazujú len do cirkevných štruktúr. Cirkev, ktorej poslaním je pretvárať aj materiálnu stránku spoločnosti, sa neustále pod vplyvom prežívajúcich rezíduí a predchádzajúcej spoločenskej formácie u nás - obmedzuje iba na duchovnú úroveň, ako keby materiálny, hospodársky a sociálny svet mal svoje vlastné zákonitosti. Takto sa vytvára zdanie, že vrcholom spoločenských vzťahov je materiálny blahobyt slúžiaci obohacovaniu vybranej triedy, kým hmotná duchovná úroveň mnohých národov a spoločenských vrstiev ako by bola vedľajšou záležitosťou. Položme si otázku, čo je príčinou vzniku a podstatou kresťanskej skupiny v súčasnosti? Prečo je potrebné zdôrazňovať duchovný prínos kresťanstva? Ukazuje sa, že jednostranné materiálne obohacovanie jednotlivcov, alebo istých spoločenských vrstiev, má v súčasných podmienkach svoje ohraničenia vyplývajúce zo samotnej podstaty kumulácie bohatstva. Tvrdosť a bezohľadnosť sociálnych vzťahov uplatňovaná voči tým, ktorí sú závislí na podnikaní spomínaných jedincov, alebo vrstiev, prináša so sebou isté napätia. Prejavujú sa v tom, že na druhej strane rastie nezamestnanosť, sociálne neistoty a z toho vyplývajúca hmotná a duchovná bieda.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.