referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Teória a prax rozhlasovej žurnalistiky
Dátum pridania: 14.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matelko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 936
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 22.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 37m 50s
Pomalé čítanie: 56m 45s
 
Teória a prax rozhlasovej žurnalistiky
základné pojmy:
Fenomén rozhlasu v systéme
Masovokomunikačné prostriedky
medzi ktoré patria i elektronické médiá - rozhlas - zohrávajú v moderných dejinách ľudstva dôležitú úlohu. Ich význam v spoločnosti má narastajúcu tendenciu. - priamo i nepriamo ovplyvňujú politiku, hospodársku a kultúrnu sféru, ale aj každodenný život občana. - sú nezastupiteľným civilizačným faktorom bez ohľadu na to v akom štáte a politickom systéme pôsobia. - rastúci vplyv elektronických médií má však i negatívne stránky. (Popri svojom civilizačnom poslaní sa čoraz viac stávajú prostriedkom manipulácie, zneužívania spoločnosti, najrôznejších vrstiev, ako aj jednotlivcov - zameriavajú sa najmä na oblasť hospodársko-sociálnu a pôsobia prostredníctvom všadeprítomnej reklamy, ktorá si v MKP vydobýja stále dominantnejšie postavenie.)
- napriek tomu však nemožno spochybniť nesporne pozitívny a stále inšpirujúci prínos masmédií pre všestranný rozvoj spoločnosti.

Rozhlas ako prostriedok poznania a komunikácie
Poznávanie je najelementárnejšou a zároveň špecifickou ľudskou činnosťou. Poznávanie predstavuje odraz objektívnej skutočnosti vo vedomí človeka, ide o reprodukovanie reality ( dostáva sa do vedomia človeka priamo, alebo nepriamo, príp. sprostredkovane). Proces poznávania spočíva v získavaná, spracovaní a reprodukovaní informácií o vonkajšom svete, ktorý nás obklopuje.
Komunikácia predstavuje každé spojenie človeka s vonkajším svetom, ktoré mu prináša určitý poznávací impulz, určitú informáciu o tomto svete. Komunikácia s vonkajším svetom sa deje pomocou zložitých štruktúr a znakov, symbolov. Základným a najdôležitejším systémom takýchto znakov je jazyk. Rozhlasová komunikácia je súhrnom zvukových informácií prinášajúcich poznanie sveta, je to zvukový obraz prítomného sveta. Nie je teda už len spoločenskou potrebou, alebo využitím technického nástroja, ale je to obraz súčasnosti, hlasy, názory, poučenia, zážitky a pohľad do súčasnosti i minulosti
Rozhlasová komunikácia - súčasť mediálnej komunikácie
Existuje celý rad definícii na problematiku mediálnej komunikácie, rozhodujúcim kritériom je tzv. masovokomunikačné pole - priestor, v ktorom sa uvádzaný informačný proces odohráva. (Tvoria ho známe faktory: komunikátor, komunikát - prostriedok
komunikačný kanál, resp. médium, recipient.)
Ak chceme pochopiť podstatu rozhlasu ako konkrétneho komunikačného systému musíme ho vnímať v rámci tzv.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.