referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hedviga
Nedeľa, 17. októbra 2021
MO: Mezopotámia, Staroveký Egypt, Staroorientálne štáty
Dátum pridania: 30.09.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cokoladka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 483
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 10m 10s
Pomalé čítanie: 15m 15s
 

Pod reliéfom je napísaný text, ktorý sa delí na 3 časti :
1. Prológ
– Chamurrapi bol poverený bohmi, aby vydal tieto nariadenia
– silný nesmie utláčať slabšieho ( použitá je básnická forma )
2. Hlavná časť
- predpisy, týkajúce sa Babylonskej spoločnosti z hľadiska obchodu, hospodárstva, rodiny, náboženstva, súkromného vlastníctva
3. Tvrdé tresty
- zásada : oko za oko, zub za zub
- v trestnom práve prevláda zásada odplaty
- zastrašovacia metóda
- trest smrti sa nariaďuje po 40tich prečinoch


NOVOBABLYONSKÁ RÍŠA ( CHALDEJSKÁ )

- 625 – 539 pnl
- zakladateľ Nabopalasar
- Nabuchodonosor dobyl Palestínu
- 539 pnl perzský kráľ Kyros dobyl Babylon – Mezopotámie súčasť Perzskej ríše

KULTÚRA, OBJAVY, UMENIE
- najväčší prínos Sumerov : piktografické písmo ( rozlúštili ho Grottefend a Rawlinson )
- piktografické písmo sa zmenilo na klinové – asi 2900 pnl – písané na hlinených doštičkách
- prvý písomný záznam človeka – asi 3300 pnl
- najstaršia literárna pamiatka – Epos o Gilgamešovi
- potreba predvídať obdobie záplav – vznik astronómie
- matematika – šesťdesiatková sústava
- koleso
- architektúra – stavba zikkuratov – mohutné chrámy so stupňovitými vežami ( stavený materiál –tehly )
- šperkárstvo, spracovanie kovov


STAROVEKÝ EGYPT


- výborné podmienky pre vznik civilizácie v povodí Nílu
- získané poznatky z poľnohospodárstva a chovu dobytka
- nevznikali tu mestské štáty, ale 2 väčšie štátne celky – Horný a Dolný Egypt
- Níl bolo treba regulovať – potreba zjednotenia – vo vzájomnom stretnutí zvíťazil Horný Egypt okolo roku 3000 pnl a vznikol centralizovaný štát
- remeslá – hrnčiarstvo ( hrnčiarska pec a kruh ),tkáčstvo, kovolejárstvo, kovorytectvo
- základná výrobná a spoločenská jednotka – dedinská občina
- otroci
– spočiatku v malom počte ( vojnoví zajatci ), neskôr vzrástol ich počet
- ich najväčším vlastníkom bol štát, ktorý ich používal na najťažšie práce v kameňolomoch a baniach, neskôr pri stavbe pyramíd
- najvyšší predstaviteľ štátu bol kráľ, faraón – pokladali ho za vteleného boha
- rozdelenie na kraje
1. na čele kraja vysoký štátny úradník, správca kraja, ktorý mal súdnu moc
2. pomáhali mu pisári, účtovníci, vyberači daní, správcovia štátnych sýpok
3. kňazi – druhá vládnuca vrstva, chrámy – stredisko vzdelanosti
4. vojenskí hodnostári – súčasť vládnucej vrstvy
5. remeselníci a roľníci
6. otroci

Periodizácia
- Stará ríša 3000 – 2270 pnl
- Stredná ríša 21.st. – 18st. pnl
- Nová ríša 16 st. – 525 pnl


STARÁ RÍŠA
- faraón Meni zjednotil Horný a Dolný Egypt – hlavné mesto Memfis
- budovanie pyramíd, závlahových systémov
- rozkvet poľnohospodárstva a remeselnej výroby
- búrili sa remeselníci a roľníci – museli vykonávať práce na pyramídach – ríša sa rozpadla na kraje, úpadok spoločnosti a obchodu
- Nomarkovia rozbili ríšu
STREDNÁ RÍŠA

- podnet na zjednotenie dalo mesto Beze, zjednotiteľ faraón Mentehotep
- ešte väčší rozkvet, upustenie od stavby pyramíd, stavba závlahových kanálov, prieplavov, obchod, výboje
- neschopnosť niektorých faraónov využili Hixovia – expanzívne kmene – zničili Strednú ríšu, mnohé mestá spustošili. Ich nadvláda trvala 2 storočia. Nastal úpadok ríše, Egypt začal uplatňovať kone, získal poznatky o zbraniach.


NOVÁ RÍŠA

- obdobie veľkého rozmachu - Egyptská ríša zaberala veľké územie. Jej vojská ohrozili Chetitskú ríšu - Večná zmluva podpísaná medzi Ramzesom a Chapnušišom v roku 1285 pnl. Prvá medzištátna zmluva – nebola nikdy porušená. Obe strany sa zaväzujú, že nebudú medzi sebou bojovať a v prípade iného útoku si budú pomáhať. - V roku 525 pnl Perzský kráľ Kambyzes porazil Egypťanov a podmanil si Egypt – stal sa súčasťou Perzskej ríše

KULTÚRA, UMENIE, OBJAVY

- písmo – asi od 4.tisícročia pnl – hieroglyfické ( rozlúštil ho Chanpolion ), tzv. Rózecká doska – na nej bol napísaný text klinovým a pod tým gréckym písmom
- astronómia, geometria, matematika – desiatková číselná sústava, kalendár, ktorý mal 365 dní ( 12 mesiacov po 30 dní a ešte 5 dní určených na oslavy )
- lekárstvo – mumifikácia mŕtvych
- krásna literatúra – knihy múdrych rád do života, rozprávky, bájky a povesti
- architektúra – pyramídy, chrámy, mastaby ( murované hrobky z tehál alebo kameňa, v tvare pozdĺžneho zrezaného ihlana )
- sochárstvo – sfingy
- kolosy
- drobné plastiky
- maliarstvo
- egyptský ornament
- Egypťania nepoznali perspektívu
-

OSTATNÉ ORIENTÁLNE CIVILIZÁCIE

STATOVEKÁ INDIA

- patrí k najstarším civilizáciám
- vznikla v povodí riek Indus a Ganges
- 2. pol. 3. tis. Pnl – mestské strediská – harappská kultúra – obrázkové písmo ( dodnes nerozlúštené )
- pol 2. tis. Pnl – vpád indoeurópskych Árijcov, ktorí ovládli celú severnú Indiu ( v priebehu tisícročia )
- vznik centralizovanej ríše v povodí rieky Ganges
- vznik kást : 1.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.