referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Pondelok, 15. augusta 2022
Renesancia (seminárna práca)
Dátum pridania: 11.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: donalda
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 497
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 38.1
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 63m 30s
Pomalé čítanie: 95m 15s
 

literatúra
5.1.- znaky slohu................................................................................................27
5.2.- talianská literatúra.....................................................................................27
5.3.- francúzska literatúra..................................................................................28
5.4.- španielska literatúra...................................................................................29
5.5.- anglická literatúra......................................................................................29
5.6.- slovenská literatúra....................................................................................30
bibliografia.........................................................................................................34
poznámkový aparát............................................................................................35
obrázková príloha...............................................................................................36


úvod

Zaujímam sa o výtvarné umenie, a o umenie vôbec. Chcela by som ísť na VŠVU, kde ma na prijímacích pohovoroch čaká aj skúška z dejín umenia. Preto keď som sa dozvedela, že si tému si môžeme sami vybrať, hneď som vedela, že chcem spracovať nejaké významné obdobie, ktoré by som si skôr, či neskôr, aj tak musela naštudovať. A keďže renesancia je veľmi rozsiahla a zaujímavá časť tejto histórie, rozhodla som sa práve pre ňu. 1.1. všeobecný prehľad obdobia renesancie
1. raná (trescentto) - 14. st., Florencia
2. vrcholná (quattrocento) – prelom 15a 16. st., celý Apeninský pol. 3. neskorá = zaalpská (cinquecentto) - 16. st., ostatná Európa / manierizmus

z hľadiska myšlienkového a umeleckého smeru

Renesancia v preklade znamená znovuzrodenie, či obrodenie.
V 13. str. sa začalo v Taliansku a neskôr aj v iných krajinách šíriť nové myšlienkové, spoločenské a umelecké hnutie –renesancia a humanizmus (ľudský- ľudskosť). Cieľom hnutia bolo obrodenie človeka v duchu antických ideálov a napokon obroda, znovuzrodenie antiky. Typické bolo vyzdvihovanie práva človeka na prirodzené, šťastné prežívanie života, láska k prírode, racionalizmus (úcta k rozumu), senzualizmus (zmyslové poznanie) a individualizmus (zdôrazňovanie jednotlivca). Podmienil ho rozklad feudálnych pomerov, rozvoj miest a vznik meštianstva, rozmach prírodných vied, najmä astronómie, fyziky a anatómie (G. Bruno, heliocentrické názory G. Galilea a Kopernika, J. Kepler, kníhtlač Jána Gutenberga, Leonardo da Vinci a i.), zemepisné objavy v 15 – 16. storočí(Amerika), kompas. Začali sa lámať cirkevné dogmy a kresťanská ideológia, pričom človek začal rozmýšľať racionálnejšie a praktickejšie, čo prinieslo obdobie reforiem. Filozofická pozornosť sa obrátila k človeku (základ tvorila antická filozofia- individualizmus), ktorý začal byť chápaný ako tvorca spoločenských pomerov. Toto obdobie sa vyznačovalo významnými geografickými objavmi nových krajín a kontinentov (Ameriky), vedeckými objavmi, vynálezom kompasu, strelných zbraní a najmä kníhtlače. Rozvíjal sa priemysel a s ním aj nová trieda meštianstvo (buržoázia), ktorá sa vymaňovala z feudálnych pút najskôr v Taliansku a postupne i v celej Európe. Humanistická a renesančná ideológia sa od záhrobného nadpozemského života obracala k svetskému životu
Z umeleckého hľadiska tvorí epochu medzi gotikou a barokom. Humanistické a renesančné myslenie prevratne zasiahlo do života, literatúry, umenia a vedy.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Coleová A.: Renesancia, (3.zväzok z edície Umenie z blízka), 2.vyd.,Refekt, Bratislava, 2000, Fučíková E.: Rudolfínska krezba, Praha, Odeon, 1986, Fučíková E., Bukovinská B., Muchka I.: Umnení na dvore Rudolfa II, Aventinum, Praha, 1991, Janáček J.: Ženy české renesance, (edice Spirála), Československý spisovatel, Praha, 1977, Martindale A., preložil Fridrichovský M.,Renesancia, Pallas, Bratislava, 1971, str. 8, Neuman J.: Rudolfínska Praha, Praha, Pressfoto, 1984, Pijoan J.: Dejiny umenia/5, Tatran, Bratislava, 1984, Pijoan J.: Dejiny umenia/6, Tatran, Bratislava, 1984, Pijoan J.: Dejiny umenia/7, Tatran, Bratislava, 1984, Savický N.: Renesance jako zmena kódu, (edice stred), Prostor, Praha, 1998
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.