Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Matica slovenská

Na tisíce výročie príchodu Konštantína a Metoda 1863 bola založená Matica slovenská v Turčianskom Svetom Martine.Matica slovenská bola najvyššou kultúrnou ustanovizňou slovákov.Súčastne boli otvorené tri prvé gymnasia na Slovesnku a to v Martine, Revúcej a v Kláštore pod Znievom.Ako prvé vzniko v roku 1862 v Revúcej slovenské reálne gymnasium, ktoré sa postupne zmenilo na osemročné gymnasium.Aby mohla vzniknúť Matica slovenská, bolo treba zozbierať peniaze na jej stavbu aj činnosť, keďže Maticu nepodporovala uhorská vláda, ani rakúsky cisár.Bola vyhlásená celonárodná zbierka do ktorej sa zapojili roľnícia a meštania.Vrchnosť za do zbierky zapájala iba sporadicky.Tieto zbierky robili zväčša učitelia a kňazi. Po dvoch rokoch sa vyzbieralo 50000 zlatých.Matica slovenská mala za úlohu zdvíhať národne vedomie ľudu.Podporovala kultúrnu a vedeckú prácu, literature a umenie.Predsedom Matice slovenskej sa stal katolícky biskup Stefan Kuzmány a podpredsedom evanjelický duchovný Karol Kuzmány. Tým že sa do čela postavil katolík aj evanielik ľudia si začali uvedomovať jednotu.Popri prijatí štúrovskej slovenčiny je vznik Matice slovenskej významným prejavom zjednocovania slovenského národného hnutia v boji za národné požiadavky.Matičné obdobie trvalo krátko, iba 12 rokov.V roku 1875 násilne zastavila jej činnosť uhorská vláda.Napriek tomu je toto obdobie v slovenskej kultúre jedno z najúspešnejších.Okrem Matice slovenskej uhorská vláda zrušila činnosť gymnázií. Počas činnosti Matice slovenskej pôsobili pod jej vedením spisovatelia ako Sládkovič , Botto, Kalinčiak , Záborský.Jazykovedci Ctibor Zoch a Martin Hattala. Divadelníci ako Ján Palárik , maliar Peter Bohúň a sochár Ladislav Dunajský.Počas pôsobenia Matice slovenskej vychádzalo pravidelne okolo 47 časopisov.


Tomáš Jendek 2004
[email protected]
www.ttdesign.szm.sk


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk