referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lukáš
Pondelok, 18. októbra 2021
Vypracovené maturitné otázky zo Slovenského jazyka
Dátum pridania: 04.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Einstein
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 629
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 32.5
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 54m 10s
Pomalé čítanie: 81m 15s
 

Otázka č. 22
ZÁSADY SLOVENSKÉHO PRAVOPISU (POROVNANIE S NIEKTORÝM CUDZÍM JAZYKOM ) I - Y V PREDPONÁCH, PRÍPONÁCH, ZDVOJENIE HLÁSOK, VEĽKÉ PÍSMENA, KVANTITA. PRÁCA S PRAVOPISNÝMI A GRAMATICKÝMI SLOVNÍKMI.


Ortografia - zaoberá sa zásadami slovenského pravopisu.

Písanie i/í, y/ý:

So zreteľom na pásanie i/í, y/ý sa spoluhlásky rozdeľujú na:
-tvrdé
-mäkké
-obojaké

V koreni slova y/ý píšeme:
1.)v domácich slovách po tvrdých spoluhláskach
2.)v cudzích slovách
a)po tvrdých a obojakých spoluhláskach
b)po mäkkých spoluhláskach
3.)po obojakých spoluhláskach iba vo vybraných slovách a v slovách z nich odvodených

V koreni slova i/í píšeme:
1.)v domácich slovách po mäkkých spoluhláskach (okrem vybraných slov)
2.)v citoslovciach
3.)v cudzích slovách

V predponách - pri-, vy-; dys/dyz-, ale aj dis-, hyper-, hypo-, poly-,
V príponách - yňa, -kyňa, -ymi, -ých, -ým, -úci, -aci.

Písanie ä:
-v domácich slovách sa samohláska ä píše po spoluhláskach b, m p, v, napr.: holúbä, žriebä, mäkký, mäso, opäť, päta, deväť, svätý…

Písanie veľkých písmen:

S veľkými začiatočnými písmenami píšme:
1.)vlastné mená
a)osôb
b)zvierat
c)rozprávkových bytostí
d)vesmírnych objektov
2.)zemepisné názvy
3.)názvy sviatkov, podnikov, kníh, časopisov, diel:
4.)názvy krajov, miest, obcí, ulíc, námestí
5.)oslovenie v listoch
Veľkými písmenami píšeme:
a)akademické tituly a vedecké hodnosti
b)skratky a značky
c)odborné texty

Zdvojenie hlások:

príkladvýslovnosť (ako jedna predĺžená hláska)
-dd-oddychoddychdd - znamená predĺženie spoluhlásky vo výslovnosti
-jj-dvojjazyčnýdvojjazyčný
-kk-mäkkýmäkký
-nn-cennýcenný
-rr-štvorročnýštvorročný
-šš-vyššívyšší
-zz-bezzubíbezzubí


Kvantita:

Kvantita: - dĺžka, nositeľ slabičnosti (a = 1móra, á = 2 móry). Každá slabika bez dĺžňa = 1 móra. Trvanie dlhej samohlásky alebo dvojhlásky je dvojnásobok krátkej samohlásky. Dvojhlásky sa zaraďujú v rámci jednej slabiky, na rozdiel od spojenia dvoch samohlások v cudzích slovách.

Otázka č. 21
ZÁSADY SLOVENSKEJ VÝSLOVNOSTI (POROVNANIE S NIEKTORÝM CUDZÍM JAZYKOM): MÄKKOSŤ - TVRDOSŤ, KVANTITA, RYTMICKÉ KRÁTENIE, ZNELOSTNÁ ASIMILÁCIA, ZDVOJENÉ SPOLUHLÁSKY.


Ortoepia - náuka o výslovnosti, v slovenčine skúma tieto javy:
kvantita = dĺžka, nositeľka slabičnosti (a = 1móra, á = 2móry); každá slabika bez dĺžňa =
1móra
­trvanie dlhej samohlásky alebo dvojhlásky je dvojnásobok krátkej samohlásky
­dvojhlásky sa realizujú v rámci jednej slabiky, na rozdiel od spojenia dvoch samohlások v cudzích slovách

Mäkkosť - tvrdosť: so zreteľom na písanie i/í, y/ý sa spoluhlásky rozdeľujú na tvrdé, mäkké, obojaké.

Rytmické krátenie: v slov. jazyku nemôžu po sebe nasledovať dve dlhé slabiky. Ak by takíto jav nastal, nasledujúca slabika (obyčajne príponová) sa kráti:
výnimky:
1.pri slovesách
2.pri podstatných menách
a) s. r. vzor: vysvedčenie
b) ž. r. vzor: kosť, dlaň
c) v odvodzovacích príponách -iar, -iaroň, -ár, -áreň, ak predchádzajúca slabika má dvojhlásku
3.pri prídavných menách vzťahových - živočíšnych vzor páví
4.pri neurčitom zámene niečí a jeho tvaroch
5.pri číslovkách

Znelostná asimilácia = spodobovanie:
­je to asimilácia párových neznelých spoluhlások na párové znelé a párových znelých spoluhlások na párové neznelé.
­spodobovanie nastáva na začiatku, vo vnútri a na konci slova.
výslovnosť v :
v v - na začiatku i vo vnútri slova
v u - na konci slová, vo vnútri slova
v f - iba na začiatku slova

Spoluhláskové skupiny:
a)sln, slň, zdn, zdň, šdn, žtn, stl, stk, tkn sa vyslovujú tak, ako sa píšu.
b)ts, ds, lc, dc, lč, dč sa vyslovujú ako u, čč,

V slovenčine zodpovedá každej hláske 1 zvuk. Písmená sú rovnaké, slovenčina má ešte diakritické znamienka (mäkčene a dĺžne). V angličtine neexistuje naše ohýbanie. Všetky neživé podstatné mená patria do stredného rodu. Pády sa vyjadrujú pomocou predložiek

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.