referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dobromila
Štvrtok, 28. októbra 2021
Vypracovené maturitné otázky zo Slovenského jazyka
Dátum pridania: 04.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Einstein
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 629
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 32.5
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 54m 10s
Pomalé čítanie: 81m 15s
 
Otázka č. 17.
VÝKLADOVÝ A SLOHOVÝ POSTUP. VYMENUJTE ZÁKLADNÉ POSTUPY LOGICKÉHO MYSLENIA. VYJADRENIE VÝZNAMOVÝCH, LOGICKÝCH VZŤAHOV V SLOVENČINE (KAUZALITA, PRÍČINNÝ A NÁSLEDNÝ VZŤAH, NEGÁCIA, VYMEDZOVANIE).


Podstata výkladového postupu - potreba logicky myslieť, nebifľovať, nenútiť, pamätať si jednotlivosti.
Rozbor a vysvetlenie vývinových, funkčných a kauzálnych (príčinných a následných ) vzťahov medzi predmetmi alebo javmi alebo vnútri predmetov a javov sú podstatou výkladového slohového postupu. Vyskytuje sa najčastejšie v písomných útvaroch náučného štýlu ( výklad, štúdia, dizertácia, referát, recenzia, kritika, esej + umelecký štýl = hybridné útvary). V publicistickom štýle sa nachádzajú referáty, štúdie, úvodníky, komentáre, úvahy, recenzie. Najčastejšie sa výkladový slohový postup využíva ako učebnicový (didakriticky) výklad v ústnej forme - prednáška
Časti výkladu:
-úvod
-jadro - vlastné vysvetlenie objasnenie
-záver - zhodnotenie uzatvorenie problematiky
Výklad sa spája s opisom, uvádzajú sa argumentácie, dôkazy a príklady. Logické postupy pri výklade:
-indukcia - z príkladov vyvodzuje záver
-dedukcia - zo záveru vyvodzuje príklad
-argumentácia - dokazovanie
-analýza - rozklad
-syntéza - zhrnutie
-analógia - porovnávanie, na základe zhody niektorých vlastností uvažujeme o celkovej totožnosti
-komparácia - porovnávanie, hľadanie odlišností
-konkretizácia - znázornenie
-exemplifikácia - doloženie na príkladoch
-aplikácia - uplatnenie v realite
-generalizácia - zovšeobecnenie

Logické myslenie je príčinno-následné myslenie.

Najťažšia otázka je Prečo?
Argumentovanie - je taká forma prejavu, ktorou sa usilujeme získať súhlas pre svoj názor na základe dôkazov o jeho pravdivosti
Presvedčenie - je forma prejavu kde argumenty slúžia ako motívy pre navrhované konanie.
Príčinnosť (kauzalita) - filozofická kategória, ktorá označuje nevyhnutnú súvislosť javov, pričom PRÍČINA podmieňuje ÚČINOK.
Dôvod - vonkajšia, často náhodná, udalosť, ktorá je podnetom k iným udalostiam, líši sa od príčiny.
Príčina: Prečo sa to stalo?
Účinok: Čo to spôsobuje?
Motív - podnet na zámerné konanie
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.