referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kornel
Sobota, 26. novembra 2022
CESTNÁ DOPRAVA - ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (MO 6 pre SPŠD Bratislava)
Dátum pridania: 05.06.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 889
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 18.8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 31m 20s
Pomalé čítanie: 47m 0s
 

MERO tu vystupuje ako mastiaca prísada s plnohodnotnými vlastnosťami paliva.

Výhody
· kladná energetická bilancia,
· nízke emisie škodlivín a znižovanie emisií CO2,
· hospodárne a ekologické využitie pôdy vyňatej z produkcie potravinárskych plodín
· bezpečnosť pri zaobchádzaní (je tak bezpečná ako potravinársky olej)

Nevýhody
· má vysokú viskozitu
· počas skladovania dochádza k znižovaniu kvality paliva
· pri spaľovaní zanáša motor
· agresívne voči plastom i lakom
· spôsobuje vyššie emisie tuhých častíc a N2O
· na to, aby nahradili väčšiu časť klasických palív by boli potrebné veľké plochy poľnohospodárskej pôdy


2.3.4. PLYNNÉ BIOPALIVÁ - BIOPLYN A DREVNÝ PLYN

Výhodou plynných palív je, že pri spaľovaní sa lepšie miešajú so vzduchom, a preto lepšie horia ako kvapalné palivá. Ďalšou výhodou týchto palív v porovnaní s benzínom a naftou je, že majú vyššie oktánové číslo. Vyššia kvalita plynných palív umožňuje použitie vyššieho kompresného.


2.3.4.1. BIOPLYN

Charakteristika

• Každá organická hmota po odumretí podlieha rozkladu, pri ktorom sa uvoľňuje bioplyn. Vzhľadom na to, že bioplyn neustále vzniká pri hnití, jeho využitie pre energetické účely predstavuje jeden z najekonomickejších spôsobov ekologického zneškodňovania odpadov. Bioplyn sa v súčasnosti účelovo získava hlavne zo skládok komunálneho a poľnohospodárskeho odpadu.

• Bioplyn sa väčšinou vyrába z odpadu zo živočíšnej výroby (hnoj). Výroba bioplynu s pozitívnou energetickou bilanciou je však možná aj z rastlinných odpadov ako je siláž alebo niektoré druhy tráv. Vzhľadom na to, že bioplyn neustále vzniká pri hnití organických odpadov, jeho využitie pre energetické účely takto predstavuje jeden z najekonomickejších spôsobov ekologického zneškodňovania odpadov.

• Každá organická hmota po odumretí podlieha rozkladu. Ak tento proces prebieha účelovo bez prítomnosti kyslíka, dochádza k vzniku bioplynu. Bioplyn sa v súčasnosti získava hlavne zo skládok komunálneho alebo z poľnohospodárskeho odpadu, kde vzniká pri vyhnívaní organických zvyškov. • Bioplyn skladajúci sa hlavne z metánu a kysličníka uhličitého predstavuje hodnotné palivo. Proces anerobického vyhnívania organických zvyškov prebieha v nádržiach bez prístupu vzduchu. Okrem bioplynu vzniká v nádrži aj tuhý odpad, ktorý je vhodným hnojivom pre poľnohospodárske účely. Uvedená výroba je perspektívna hlavne pre poľnohospodárske družstvá, čističky odpadových vôd alebo skládky komunálneho odpadu, kde vzniká tzv. kalový plyn. Využitie

• Z hľadiska použitia je najjednoduchšie spaľovanie bioplynu s následným získavaním tepla na vykurovanie alebo ohrev vody. V lete však vzniká problém s nadbytkom tepla, a preto je vhodné využiť bioplyn na iné účely. Do úvahy prichádza hlavne spaľovanie bioplynu v plynovom motore s následnou výrobou elektriny, ktorej využitie je všestranné. Inou možnosťou je vyrábať bioplyn, stláčať ho a použiť ho v motorových vozidlách napr. ako palivo v traktoroch. • V princípe je možné upraviť na bioplyn každý naftový motor.
 
späť späť   7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Cestná doprava pre 3. ročník študijného odboru doprava; Ing. Sedláčková, E., Cestné vozidlá IV; Faktor, Ivan
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.