referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Sobota, 16. januára 2021
Osvietenské myslenie a jeho obraz v slovenskej klasicistickej literatúre (5)
Dátum pridania: 22.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: easy3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 980
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 13m 20s
Pomalé čítanie: 20m 0s
 
KLASICIZMUS V SLOVENSKEJ LITERATÚRE
(1780 - 1840)

- pod vplyvom osvieteneckých myšlienok narastá národné uvedomovanie

Slovenské národné obrodenie:
- celé SNO súvisí s rozpadom feudalizmu a nástupom kapitalizmu - nastupuje buržoázia, hľadajúca spojencahľadala ho v ľudových vrstvách, hlásala jednotu národnej spoločnosti, jazyka a kultúry
- Slováci v čase zjednocovania sa na novodobý národ boli pod sociálnym a národným tlakom zo strany Maďarska, Uhorska a Nemecka(Viedeň)
- oporou nebola šľachta ani buržoázia či zemianstvo-boli cudzieho pôvodu
- uvedomelými činiteľmi v SNO sa stali predstavitelia drobnej slov. buržoázie -vzdelanci, kňazi, učitelia, národní buditelia, čo prinieslo hospodárske povznesenie kultúrne aj spoločensky
cieľ: 1. snaha o národné uvedomenie
2. snaha o kodifikáciu spisovnej slovenčiny ( Bernolákovci )
1792- v Trnave založené Slovenské učené tovarišstvo
- vzniklo z iniciatívy mladých kňazov ( Bernolák, Fándly), ktorí chceli povzniesť národný jazyk a vychovávať ľudí v duchu osvieteneckých ideí
- členmi boli mladí kňazi, príslušníci svetskej inteligencie, remeselníci a roľníci

ANTON BERNOLÁK
( 1762 - 1813)
- rodák zo Slanice na Orave
- študoval teológiu v Trnave, vo Viedni, v Ba
- pôsobil ako kaplán v Bernolákove, tajomník arcibiskupskej vikariátnej kancelárie v Trnave, dekan a správca mestskej školy v Nových Zámkoch, kde je aj pochovaný
- uzákonil spisovnú slovenčinu - Bernolákovčina - za základ zobral západoslovenské nárečie
1787 - Jazykovedno - kritická rozprava o slovenských písmenách
( DISSERTATIO PHILOLOGICO - CRITICA DE LITERIS SLAVORUM )
- zdôvodňuje potrebu spisovného jazyka
- kodifikácia západoslovenského jazyka učencov a vzdelancov na spisovný jazyk
- pravopisná sústava vychádza z foneticko - fonologických princípov ( píš ako počuješ) a je to prvý krok ku kodifikácii (uzákoneniu) spis. slovenčiny
Gramatica Slavica
- učebnica slovenského jazyka, prvá normotvorná gramatika slovenčiny
Etymológia slovanských slov( Etymologia vocum Slavicarum)
- príručka o tvorení slov odvodzovaním a skladaním
Slovár Slovenskí - Česko - Laťinsko - Ňemecko - Uherskí
- 6 zväzkový prekladový slovník

JOZEF IGNÁC BAJZA
( 1755 - 1836)
- narodil sa v Predmieri
- teológiu študoval vo Viedni
- pôsobil v Dolnom Dubovom, nakoniec v Ba, kde zomrel v hodnosti kanonika, pochovaný je v Dóme sv. Martina v Ba
- urobil prvý pokus o uvedenie slovenčiny do života, jeho cieľom však nebola kodifikácia
napísal prvý slovenský román:  René mládenca príhody a skúsenosti
- znovuzrodenie, ovplyvnený osvietenstvom Márie Terézie a Jozefa II.
- hlavná postava René - syn benátskeho kupca, sa vyberá na cestu do sveta so svojím učiteľom van Stiphontom, aby našiel svoju sestru Fatimu, ktorú uniesli piráti
- základ: zážitky z ciest, sprievodca je autor
- mal dva zväzky - 2 diel však bol spálený
2 dejové línie: a) prostredie Egypta, Turecka, Talianska
b) cez Viedeň sa vracajú na Slovensko
- vyslovil ostrú kritiku spoločnosti, kritizuje kňazov, náboženské a sociálne pomery
- všíma si celibát a tiež prijímanie dievčat za mníšky na pár rokov
Slovenské dvojnásobné epigramata, jednako koncohlasné a zvukomírne
1 zväzok - rýmové epigramy
2 zväzok - nerýmované epigramy
- obidva sú kritikou ľudských slabostí

JURAJ FÁNDLY
( 1750 - 1811)
- narodil sa v Častej pri Trnave
- vyštudoval teológiu v Budíne a Trnave
- pôsobil ako katolícky kňaz v Seredi, Luhačoviciach a Naháči - najdlhšie
- bol veľkým vlastencom, národný buditeľ, zástanca a obdivovateľ Jozefa II.
- prvý, ktorý uviedol Bernolákov spisovný jazyk do života
Pilní domajší a poľní hospodár
- vyzdvihuje roľnícky stav, sebavedomie utláčaných roľníkov
- poúča mladých i starých
Zelinkár O úhoroch a včelách rozmlúvání
Slovenskí včelár Ovčár

Důverná zmlúva mezi mňíchom a diáblom
- schvaľuje zrušenie reholí, vysvetľuje dôvody a príčiny
- obviňuje mníchov z toho, že udržiavajú ľud v zaostalosti pobúrenie cirkevnej vrchnosti
- zhabali mu ďalšie (3,4) zväzky, bola mu zakázaná literárna činnosť
- urobil výpis všetkých zákonov z Uhorského zákonníka, ktoré by mohli poddaní využívať na svoju obhajobu - bol takisto zhabaný
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.