referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Utorok, 19. januára 2021
Osvietenské myslenie a jeho obraz v slovenskej klasicistickej literatúre (5)
Dátum pridania: 22.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: easy3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 980
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 13m 20s
Pomalé čítanie: 20m 0s
 
JÁN KOLLÁR
( 1793 - 1852)
- predstavuje idey a ideály, ktoré tvoria slovenské dejiny minulého storočia
- narodil sa v Mošovciach, obdivoval prírodu
- mal otca, ktorý mu nechcel dovoliť študovať a mal byť gazdom alebo kožušníkom
- na jeho tvorbu vplývali 2 skutočnosti: a) krása turčianskej prírody
b) zážitky z detstva
- ako 16 ročný proti vôli rodičov odišiel z domu, študuje v BB, potom na lýceu v Ba
- pôsobil ako vychovávateľ - zarábal si na štúdium
- potom odchádza študovať do Nemecka do Jenny, po návrate je v Pešti, zomiera vo Viedni
- pochovaný je v Prahe - prezývka " čechobrat protištúrsky "
- pobyt v Jenne mal veľký vplyv na formovanie jeho osoby, bola strediskom mládeže a otvorene sa hlásila k národnosti
- tu dozrieva jeho národné uvedomenie a presvedčenie, že proti zlu treba bojovať
- objavujú sa city lásky k vlasti a národu -jedinú oporu videl v mohutnom ruskom národe, o ktorý sa môžu oprieť ostatné slovanské národy a ďalej sa rozvíjať
- je autorom myšlienky Všeslovanskej vzájomnosti - vplyv 3 skutočnosti:
1.francúzska buržoázna revolúcia
2.demonštrácia nemeckých študentov za zjednotenie Nemecka
3.napoleonské vojny
4.citový život - Friderika Wilhelmína Schmidtová - Mína
Vzťah Kollára k slovenčine:
- volali ho aj profesor slovanských starožitností
- v otázke spisovného jazyka sa snažil o udržanie lit. jednoty Čechov a Slovákov na základe spoločného spisovného jazyka - český jazyk, do ktorého by zahrnul prvky slovenčiny - postavil sa proti tomu Jozef Jungman a Štúrovci
- Kollár odsúdil spisovnú slovenčinu v diele - zborníku:
Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky
- po revolúcii 1849 bola zavedená staroslovienčina - Národnie spievanky
spis O literární vzájemnosti mezi kmeny a nářečímí slávskymi
- propaguje myšlienku Všeslovanskej vzájomnosti
Tvorba:
básnická zbierka: Básne Jána Kollára
- základ Slávy dcery, sonety vyšli v Prahe
motív: 1. láska k Míne
2. nespokojnosť s národným a spoločenským životom
konflikt: vlasť x osobná láska
báseň: Vlastenec - bojovne ladená, uverejnená nebola, šírila sa v odpisoch
hlavná myšlienka: národná sloboda, spravodlivosť
" Nie prázdne reči, ale vzmužilé srdce a čin pomôžu národu. "
SLÁVY DCERA
- rozsiahla lyricko - epická skladba
- vyjadrenie básnikových zážitkov spojené s prežívaním lásky k žene a národu
1. vydanie 1824 - 3 spevy ( Sála, Labe, Dunaj)
2. vydanie 1832 - 5 spevov: 1.Sála
2. Labe, Rén, Vltava
3. Dunaj
4. Léthe
5. Acheron
Předspěv - napísaný časomierou v elegickom distichu( striedanie hexametra a pentametra)-
daktylová stopa
- vplyv antiky - žalospevy - sklamanie v láske, zlé postavenie slovanstva, vyložené
základné motívy skladby
- hlavná myšlienka: národný zápas za ľudské práva, básnik sa ozýva proti zotročovateľom
národa
" Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,
ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok. "
hlavné myšlienky: a) autorov žiaľ nad utrpením národa
b) obraz ťažkého života Slovanov
c) vízia lepšej budúcnosti
d) ruský národ ako záchrana pre Slovanov
- žiali nad osudom ponemčených Slovanov
- odhaľuje hlavného nepriateľa -Germáni - hlavní zotročovatelia
- myšlienka slobody a rovnoprávnosti Slovanov
- jeho láska k Míne nie je len láska k žene -túžba po žene Míne rozozvučí city k národu
Mína - ideál slovanskej devy, vybájená dcéra bohyne Slávy-mala byť prostriedkom na odčinenie krívd Slovanov
1.spev : Sála
- ľúbostné sonety, úvahy o láske
- opisuje svoju milú, vyznáva sa z lásky k Míne, pri rozlúčke jej sľubuje vernosť
- v noci prichádzajú dvaja duchovia - jeden s mečom, druhý so šípom a žiadajú rozhodnutie medzi vlasťou a Mínou
" Mlčím, váham - vtom do hrude ruku vnorím,
srdce vyrvem z nej a rozlomím:
" Berte, " vravím. " Vlasti po, pol tebe, Mína." "
2.spev : Labe, Rén, Vltava
- hovorí o osude ponemčených Slovanov - lužických Srbov
- národné utrpenie spája so smútkom s rozchodu s Mínou, veľký význam prikladá vlastenectvu, vyzýva k aktivite, svornosti, pracovitosti - východiská zo zlej situácie
- zamýšľa sa nad budúcnosťou Slovanov
- spomína slávne osobnosti, ktoré sa pričinili o kultúrny rozvoj (Ján Hus)
- Mína sa mu mení na vidinu a túži stretnúť sa s ňou po smrti
3.spev : Dunaj
- bez Míny je jeho život pustý, lúči sa so svetom, životom a Mínou
motívy: ukončenie mladosti, rodný kraj
4.spev : Léthe
- opis slovanského neba, oslávené duše sú zbavené všetkých starostí
- básnici, hudobníci, sedliaci, maliari, pastieri - oslávil význam predstaviteľov Slovanstva
( všetci sa radujú a pijú kvas)
5.spev : Acheron
- obraz pekla, nárek, dym, nepriatelia Slovanov a ponemčení Slováci
- obraz očistca, očisťujú sa previnilci, vystríha slovenské ženy pred peklom
hlavná myšlienka humanity:
" Národ tak považuj, jediné ako nádobu lidství,
a vždy voláš - li " Slovan ", nechť se ti ozve " člověk ". "
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.