referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Sobota, 16. januára 2021
Osvietenské myslenie a jeho obraz v slovenskej klasicistickej literatúre (5)
Dátum pridania: 22.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: easy3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 980
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 13m 20s
Pomalé čítanie: 20m 0s
 
JÁN HOLLÝ
( 1785 - 1849)
- narodil sa v Borskom sv. Mikuláši v roľníckej rodine
- gymnázium študoval v Skalici a Ba, teológiu v Trnave
- ako katolícky kňaz pôsobil v Pobedime, v Hlohovci, od r.1814 v Maduniciach pri Piešťanoch
- tu našiel najviac zdrojov na tvorbu
1843 ho postretlo nešťastie zhorela fara a prišiel o zrak, odišiel k priateľovi na Dobrú Vodu
- bol prívržencom bernolákovčiny, napísal v nej najväčšie diela
- mladí Štúrovci chodili za ním na "púte" - Štúr, Hurban, Hodža - požehnal im novú slovenčinu
Tvorba:
- preklady diel antických básnikov - vyskúšal si životaschopnosť bernolákovčiny, preklady vyšli pod názvom Rozličné básne hrdinské, elegické a lyrické (z Vergília, Teokrita, Homéra, Ovídia, Tyrtea a Horáca)
-neskôr preložil celú Vergíliovu Eneidu
- vrchol jeho tvorby predstavujú vrcholné eposy z obdobia Veľkej Moravy:
Svatopluk - národný epos
Cyrilometodiáda
Sláv
idylická poézia: Selanky - 21 idylických básní zo života pastierov
- obraz idylického života, oslava pastierskeho života
- oslava práce, krásy slov. prírody, tradícií a zvyklostí slov.ľudu, oslava
národných buditeľov
- sú napísané časomierou
lyrická tvorba: ódy, elégie(žalospevy): Plač matky Slávy nad synami odrodilými

SVATOPLUK
- víťazská pieseň ve dvanásti spevoch
- hrdinský národný epos Slovákov, hlavná postava Svatopluk - postava vybratá z dejín, aby v epose vytvoril ako jediný " kráľovstvo Slovákov "
Dejová línia:
Väzenie u nemeckého kráľa Karolmana a jeho ťaženie proti Slovákom. Boh Karolmanovi vnukne myšlienku, aby postavil Svatopluka na čelo svojich vojsk proti Slovákom. Na Devíne vyjednáva so Slovákmi, ktorí ústami Slavomíra odsúdia Svatopluka za zradu. Jediným východiskom je prejsť na ich stranu. Prejde k Slovákom a po bojoch rozhodne súboj medzi ním a nemeckým rytierom Britwaldom.
- nejde tu o oslavu Svatopluka, ale o oslavu celého slovenského národa, odsúdenie národnej poroby, boj o slobodu
- vytvorenie kráľovských Slovákov, vedúcou silou je Slavomír a slovenský národ reprezentovaný snemom
Základné znaky eposu:
1.zobrazenie udalostí z dejín národa
2.významná osobnosť
3.časté digresie
4.zásah bohov do deja
5.autor sa stavia k deju nestranne
6.je napísaný časomierou ( pravidelný hexameter)
7.členenie antického eposu : a) propozícia - krátke naznačenie deja
b) invokácia - vzývanie múz (vzýva Umku - bohyňu múz)
c) dedikácia - venovanie diela (Jurajovi Palkovičovi)
d) in medias reas - priamo vstupuje do deja 
- dielo má 12 spevov, na začiatku každého je stručný obsah spevu, veľké množstvo postáv
Význam:
- hĺbka a šľachetnosť ideí, oslava vlastenectva, humanizmu, láska k slobode, nenávisť k otroctvu
5.spev :
- sloboda, odpor proti nadvláde iných (Nemci), odsúdenie zrady Svatopluka, myšlienka slobody i za cenu straty života ( Chalupka : Mor Ho!)
" Zbroj teda, zbroj hroznú zapopadnime, naproti poďme.
Jestli by však víťazstvom hoveť nám nechcelo šťastí,
zemrime včil radšej, než by sme jak otroci Nemcom
slúžiť a báborské na šijách ňésť mávali jármo. "
6.spev :
- Slováci netúžia po svetskej sláve, snažia sa žiť v mieri, boli verní svojej vlasti
9.spev :
- Slováci prehovárajú Svatopluka, aby sa pridal na ich stranu a odmietajú nemeckú nadvládu
- chcú radšej krvavý boj a radšej zomrú, len aby nemali za kráľa Nemca Svatopluk sa nakoniec pridá
12.spev :
- v krutej 3.bitke doviedol Slovákov k víťazstvu nad Nemcami, keď porazil Britwalda
Vlastnosti Slovákov:
- mierumilovní, spravodliví, radšej padnú ako byť otrokmi, pracovití, udatní

CYRILLO - METODIÁDA
- 6 spevov, ospieval príchod Cyrila a Metoda na Slovensko
- téma VM, šírenie kresťanstva, veľký kultúrny význam diela Cyrila a Metoda

SLÁV
- 6 spevov, vymyslený dej, zobrazuje minulosť Slovanov
- lúpežný národ Čudov chce vyplieniť slovenskú krajinu a odvliecť Slovákov do otroctva
- bojujú proti Čudom a zvíťazia pod vedením Sláva
Hlavná myšlienka:
- humanita, Slovania sú pokoja milovní, pracovitý národ, ale hrdinskí k obrane svojej práce, slobode a krajine

Význam J.Kollára a J.Hollého:
- obaja si zvolili veľké historické činy, ktoré dokonale spracovali na základe pravidiel klasicizmu
- v dielach obidvoch zaznievajú romantické prvky - túžba po slobode
Kollár - idea Všeslovanskej vzájomnosti, vplyv Herbera, kritika odnárodňovania, v popredí je
lyrika, hlavnou postavou je žena
Hollý - nekritizuje, nepropaguje ideu Všeslovanskej vzájomnosti, idea slovenského národa, vyzdvihuje tradíciu VM, vplyv Cyrila a Metoda, epika, epický štýl, žiadna ženská postava
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.