referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Rozmanitosť umeleckých tém a ich zobrazovanie v diele Martina Kukučína
Dátum pridania: 09.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: easy3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 067
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 

1. slovenská dedina:Dedinský jarmok
Na Ondreja, hody
Rysavá jalovica
Neprebudený
2. zemianstvo:Dies irae
Keď báčik z Chochoľova umrie
3. kritika malomesta:Na podkonickom bále
4. študentské časy:Keď bol Matej malý
Vakácie
Mladé Letá
5. dolmatínske prostr.Dom v strání
6. Južná Amerika:Mať volá
7. cestopisy:V Dolmácii
Na čiernej hore
Prechádzky po Patagónii
8. štúrovské obdobie:Lukáš Blahoslav Krasoň
Bohumil Valizlosť Zábor
9. divadelné hry:Komasácia
Bacúchovie dvor

Martin Kukučín:
- narodil sa v Jasenove
- vystriedal všetky gymnáziá
- študoval v Prahe na lekárskej fakulte
- dostal sa do Južnej Ameriky (ako lekár)
- je pochovaný v Martine

Keď báčik z Chochoľova umrie
- poviedka: humorno-satirický charakter
- zaoberá sa problematikou zemianstva
- idea: rozpad zemianstva (morálny aj materiálny), nástup buržoázie
- Aduš Domanický- chudobný zeman, prieberčivý, nemá peniaze, chvastavý, rozprávkar, ne jeho vykreslenie používa autor paradox a iróniu, navonok vystupuje ako pyšný a majetný zeman, no v skutočnosti sa jeho kaštieľ rozpadáva a majetok hynie (znakovosť: Domanický = doma nič)
- Ondrej Tráva- bývalý roľník, obchoduje s obilninami, dravý, podnikavý, predstavuje upevňovanie novej spoločenskej triedy – buržoázie (znakovosť: Tráva = rýchlo rastie, nie je možné vykynožiť ju)

Dej:
K chudobnému hrdému zemanovi Domanickému si náhodou v hostinci prisadne Ondro Tráva - gazda, ktorý chce podnikať. Chce chovať ovce, predávať vlnu a mať z toho veľké zisky. Od Aduša chce kúpiť jačmeň a tak mu dá desiatku. Keď však príde do jeho domu, vidí, že je to pustina. Zaujmú ho však jasene a chce ich kúpiť. Aduš sľúbi, že desiatku vráti, keď báčik z Chochoľova umrie. Jasene predať nechce, lebo tam má pochovaných predkov. Na druhý deň báčik umrie a Aduš má nádej na dedičstvo.

- autorovi imponuje životaschopnosť Trávu, no jeho irónia stíha aj tento typ podnikateľa
- konfrontáciou týchto dvoch protikladných spoločenských typov - upadajúceho zemana a podnikavého kupca sa autorovi podarilo zachytiť základné tendencie spoločenského vývinu doby

Neprebudený
- psychologická poviedka
- zobrazuje príbeh Ondráša Machuľu (vychováva ho "totka")
- príbeh sa odohráva v Lenovci
- Ondráš je duševne neprebudený, nevie oddeliť sen od skutočnosti
- živý sa pastvou husí (husi sú jeho priatelia)
- zjaví sa mu Zuzka Bežanovie – popýta ju o ruku
- Zuzka zažartovala a povedala áno
- na neho padne vina z požiaru
- zomrel
- hl. myšlienka: niekedy sa môže žart premeniť na tragédiu

Dies irae
-príbeh Jurka, ktorý je synom Sýkoru
-Jurko sa zaľúbi, otec je proti tomu
-Starý Sýkora ho vyženie z domu
-prichýlili ho u richtára
-problémy doby (peniaze)
-silný lyrický podtón
-potvrdzuje sa autorov zámer – viera v človeka
-autor využíva vnútorný monológ

Rysavá jalovica
- láskavý humor
- Adam Krt a Adam Trnka
- Krt sa rozhodne predať jalovicu
- kúpi ju Trnka, idú do krčmi
- Krtová zobrala jalovicu
- krt si myslí, že jalovica sa stratila
- odchádza na pílu si odrobiť
- keď sa vracia, dozvedá sa pravdu
- končí s alkoholom

DOM V STRÁNI
Motto: "Dve veci má svet - lásku a smrť."
Téma: život ľudí na ostrove Brač
Prostredie: Brač - Juhoslávia, Grabovik
Idea: vzťah dvoch spoločenských tried - sedliackej a panskej a nemožnosť ich splynutia
Konflikt: sedliaci x statkári  težaci x šorovia
Postavy: težaci - Mate Berac, Jera, syn Ivan, dcéry Matija a Katica a Katicin priateľ Paška Bobic, šorovia - šora Anzula Dubčicová, jej syn Niko Dubčic

Mate Berac - "patriarcha" v rodine aj v okolí
- silou svojej osobnosti dbá, aby sa dodržiavali zvyky a tradície aj spoločensko-

triedne vzťahy
- rozpory v rodine = príznak rozkladu starých spoločenských vzťahov osamotenie:
1. nástupcu nemá - v rodine, ktorá by jeho názor udržiavala
2. spoločnosť - neprijíma tento spôsob
1+2=smrť - zánik patriarchálneho sedliactva ako spoločenskej sily

šora Anzula - pracovitá, energická žena, víťazí u nej rozum nad citom
- každý si ju ctí a váži, pomáha težakom - umožňuje jej to statkársky stav, ktorý si ctí a váži

obchodník Zandome - podnikateľ, cieľavedome sa derie dopredu
- voľnomyšlienkar " Don Juan "
- rešpektuje spoločenské rozdiely - Katicu by si za ženu nezobral, ale milkovanie s težačkami mu nevadí
- ironický vzťah k spoločnosti, k vlastnej triede a stavu, k sebe samému
- pochybuje o všetkých hodnotách

láska Nika a Katice :
Mate a Anzula sa stavajú vo vnútri proti
 láska bez prekážok - nech sa spoznajú, nebudeme im brániť, dali im čas na uvažovanie
 nevydarená láska
 rozdielny sociálny pôvod - majetný x nemajetná
 rozdielne korene lásky:
Niko - vášeň, cit, živelná pudovosť -rozum
Katica - túžba po panskom živote - cit - nenávisť
záver:
- zdanlivo šťastný, Niko si berie seberovnú Doricu, Katica predtým ohrdnutého Paška Bobica
- Mate zomiera spokojný, lebo sa rozpadlo to, čo sa protivilo pravde a rozumu

ROZDIELY MEDZI VEDECKO-NÁUČNÝM A POPULÁRNO NÁUČNÝM ŠTÝLOM, KOMPOZÍCIA NÁUČNÉHO TEXTU (PRÁCE SOČ)

Vedecko-náučný štýl / Populárno-náučný štýl
Lexika: termíny, knižné slová / voľnejší výber slov
Kompozícia: presná, logická / voľnejšia, bohatšie členenie
Štylizácia: stereotypná, náročná, neosobné konštrukcie / pestrejšia, voľnejšia, pôsobivejšia, aj umelecké prostriedky
Citácie: presné vedecké citácie a argumentácie/ voľnejšie citácie = parafrázovanie
Bibliografia: udaná, presná/ frázovanie
Výklad: výsledky: neutrálne nezaujato podaný výklad/ silná výchovná a presviedčacia zložka

SOČ
1. Nadpis – titul (stručný, výstižný)
2. Obsah – pri rozsiahlejšej práci – na začiatok
3. Úvod – (údaje dôležité pre pochopenie práce) -účel, dôvod jej spracovania, -cieľ, -ťažkosti pri písaní, -poďakovanie
4. Metodika- (pozorovanie, výskum, zhromažďovanie a spracovanie faktov, anketa z vedeckých pracovísk)
5. Vlastná práca- podrobný opis výsledkov (mapy, grafy, tabuľky) – členenie do kapitol – presnosť záznamu (citácia, odvolávka)
6. Diskusia – porovnanie výsledkov, práca s literatúrov
7. Záver – zhrnutie (resumé – AJ, NJ), - zdôraznenie prínosu
8. Zoznam literatúry (bibliografia)

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.