referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Erika, Erik
Štvrtok, 2. februára 2023
Osvietenstvo
Dátum pridania: 30.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: boogiematko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 985
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 
Juraj Fándly
- katolícky kňaz, národný buditeľ a vlastenec
- písal bernolákovčinou, jeho knihy sú jasné a konkrétne, určené pre jednoduchých čitateľov, sú náučné, osvetové, opisujú život roľníkov ale aj vykladajú históriu
- podporoval cirkevné reformy Jozefa II. – Dúverná zmluva medzi mnichom a diablom ( vedecko – satirická rozprava vo forme dialógu medzi diablom a mníchom; kritika žobravých mníšskych rádov; 1. dielo napísané v bernolákovčine )
- Pilní domajší a poľní hospodár
- Zelinkár
- Slovenský včelár
- Ovčár

Ján Hollý
- vyštudoval teológiu v Trnave, najskôr prekladal antických klasikov ( Homér, Ovidius,...)
- schopnosti a predpoklady nového jazyka vyskúšal v praktickej básnickej tvorbe, začal ním písať svoje diela, a tak povýšil bernolákovčinu na vyspelý jazyk
- Svätopluk ( národný epos z dejín Veľkej Moravy, 12 spevov písaných v elegickom distychu, epos pevne spojený s hl. myšlienkovými prúdmi slovenského národného obrodenia, základnou ideou je idea slobody, túžba po národnej identite, historické fakty a historické podklady z 9. storočia; dej: Rastislav čelí náporu Východofranskej ríše, ktorá si chce podmaniť slovanské kmene. Svätopluk, synovec, zradí a vydá Rastislava Nemcom, ktorí ho oslepia a uväznia. Neskôr uväzni aj Svätopluka, no ponúkajú mu slobodu za spojenectvo proti Slovanom. Pod Devínom sú tuhé boje, Svätopluk prechádza na stranu Slovanov, vyhráva a tí si ho zvolia za kráľa )
- Cyrilo – Metodiáda (epos o slovanských apoštoloch, zložený zo 6 spevov, opisuje príchod, pôsobenie a život Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy: podobne ako Svätopluk sa končí víťazstvom ducha, víťazstvom Metoda nad intrigami nemeckých biskupov )
- Sláv ( historický, národnostný epos, 6 spevov, boje pokojamilných Tatrancov = Slovákov s lúpežnými Čudmi, výhra Slovákov na čele so Slávom – hlavná postava, jeho myšlienky sú prenesené výroky Hollého )
- Hollého eposy – víťazné eposy = bohatierske eposy ( kompozícia podľa antického vzoru => propozícia = naznačenie obsahu – invokácia = vzývanie vyššej moci – spevy ), verš - hexameter
- Selanky ( 21 idilických básní, lyricko – epické skladby, ódy aj elégie; ospevovaná slovenská príroda, dedinský človek a jeho tvorivá práca; vyjadrený protiklad medzi dedinou a mestom; idylický život pastierov, roľníkov.

EVANJELICI

Pavol Jozef Šafárik
- kňaz, profesor, historik, jazykovedec
- písal poéziu
- Tatranská múza s lýrou slovanskou ( zbierka básní )
- Písne svetské lidu slovenského v Uhřích ( zbierka ľudových piesní )
- Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí ( dielo napísané po nemecky )
- Slovanské starožitnosti ( dielo o slovanskej minulosti )
- Slovanský národopis ( dielo o slovanskej súčasnosti )

Ján Kollár
- evanjelický kňaz, profesor
- v jeho diele vyvrcholila myšlienka všeslovanskej vzájomnosti
- Básne Jána Kollára ( obsahuje znelky = sonety, v nich ospevuje Mínu ako symbol krásy, alebo vyslovuje vlastenecké myšlienky, uvedomuje si nepokoj a nevraživosť národov, obrovské protiklady; báseň Vlastenec – nezaradená kvôli cenzúre, hlavným motívom je myšlienka spravodlivosti a národnej slobody )
- Slávy dcéra ( lyricko – epická básnická skladba obsahujúca predspev a 5 spevov:
1. Sála – básnik spomína na krásne časy v Jene, kde študoval, a lúči sa s Mínou
2. Labe, Rýn, Vltava – putuje po slovanských krajoch vyznačených riekami
3. Dunaj – pobaltské, baltské a naše krajiny, dojmy, historické reflexie
4. Léthé – slovanské nebo, prechádza ním s Mínou a oslavuje všetkých veľkých Slovanov
5. Acheron – slovanské peklo, zatracuje všetkých nežičlivcov
- obsahuje 645 vlasteneckých, náučných a ľúbostných zneliek, najsilnejším miestom je predspev - napísaný časomerným elegickým distichom – striedanie hexametra a pentametra, predstavuje pôsobivú elégiu nad slovanskou minulosťou )
- O literární vzájemnosti mezi kmeny a nářečmi slávskými ( program a plán na kultúrne zblíženie Slovanov, len 4 hlavné nárečia – ruské poľské, československé a srbochorvátske )
- Národnie spievanky

Osvietenecká poézia

Juraj Rohoň – Kratochvílne spěvy pro mládež rolnickou ( didaktické verše )
Augustín Doležal – Pamětná celému světu trageodie
Bohuslav Tablic – Poezye ( 4 zväzky )

Dráma

Ján Chalupka
- teológ, filozof, jazykovedec, vytvoril vhodný typ satirickej frašky
- Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe neostali ( najvýznamnejšia veselohra, pomocou satiry a irónie zobrazuje život malomesta a jeho spoločenských vrstiev, ľudská hlúposť, všetko je tu naopak )
- Všetko naopak, Trasoritka, Trinásta hodina, Starúš plesnivec ( drámy so spoločenskou kritikou )
- Bendeguz ( satirický román, zosmiešňuje maďarský šovinizmus, dvaja pomaďarčení zemania z Turca hľadajú pravlasť Maďarov )

 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Osvietenstvo SOŠ 2.9584 968 slov
Osvietenstvo SOŠ 3.0057 224 slov
Osvietenstvo SOŠ 2.9651 237 slov
Osvietenstvo 2.9666 297 slov
Osvietenstvo GYM 2.9673 997 slov
Osvietenstvo GYM 2.9802 763 slov
Osvietenstvo 2.9540 8920 slov
Osvietenstvo 2.9723 3256 slov
Osvietenstvo 2.9576 3181 slov
Osvietenstvo 3.0036 975 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.