referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Elektronické počítačové systémy - zoznam maturitných tém
Dátum pridania: 25.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: easyno
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 737
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
1. ARCHITEKTÚRA POČÍTAČOV

1.1 Základné princípy Von Neumannovej architektúry počítača.
1.2 Charakteristika základné vlastnosti CPU
1.3 Charakteristika a využitie užívateľských registrov pri tvorbe programu.
1.4 Zloženie zostavy PC a prvky matičnej dosky ( Opis vnútorného usporiadania PC ).
1.5 Pojem inštrukcia a inštrukčný cyklus ( WAIT, HOLD, INTERRUPT ), inštrukčný súbor PC.
1.6 Adresovacie techniky ( s a bez výpočtu offsetovej časti adresy, adresovanie V/V brán, adresovanie v reálnom a chránenom režime).
1.7 Charakteristika rôznych typov a oblastí pamätí PC. (konvenčná, UM, UMB, EMS, XMS, HMA, EMB)
1.8 Systém ovládania XMS.
1.9 Systém ovládania EMS (mapovanie).

2. VÝVOJ A CHARAKTERISTIKA MIKROPROCESOROV RADY 80X86.

2.1 Charakteristika a vlastnosti 80386.
2.2 Rozdiely 80486 oproti 80386.
2.3 Charakteristika a vlastnosti mikroprocesora PENTIUM.
2.4 Jednotka FPU, výnimky, registre a komunikácia s procesorom.
2.5 Základné poznatky o perspektívach ďalšieho vývoja a konštrukcie procesorov.

3. KOMUNIKÁCIA S PRÍDAVNÝMI ZARIADENIAMI.

3.1 Princípy ovládania prídavných zariadení.
3.2 Ovládač s aktívnym čakaním, s prerušením a priamym prístupom.
3.3 Správa prídavných zariadení MS DOS.
3.4 Charakterizujte prerušenie a činnosť pri vykonaní prerušenia
3.5 Využitie služieb BIOSu., Turbo Pascalu a Assembleru pre komunikáciu s prídavnými zariadeniami.
3.6 Napíšte a vysvetlite krátky príklad, ktorý vypíše na obrazovke aktuálny čas a dátum pomocou služieb ROM-BIOSu a MS-DOSu.

4. CHARAKTERISTIKA A REALIZÁCIA ROZHRANÍ.

4.1 Charakteristika a význam rozhraní.
4.2 Opis sériového rozhrania RS232 a jeho variánt.
4.3 Opis paralelného rozhrania CENTRONIX
4.4 Charakteristika asynchrónneho styku s prostredím. Princíp obsluhy žiadosti na prerušenie radičom prerušenia 8259A.
4.5 Priamy prístup do pamäte. Radič DMA 8237A.
4.6 Význam a funkcie obvodu časovača 8253 v komplexnom ponímaní.

5. VSTUPNO-VÝSTUPNÉ OBVODY

5.1 Uveďte, ktoré typy obvodov pre paralelný a sériový prenos poznáte.
5.2 Rozšírenie V/V portov (expandéry), praktický príklad, funkcia vývodu CS.
5.3 Opíšte V/V obvod 8255, jeho programovanie a praktické využitie.
5.4 Obvody pre sériový prenos a pripojenie periférnych zariadení. Základné princípy sériového prenosu.
5.5 Uveďte základné poznatky o obvode Intel 8251, jeho programovaní a praktickom využití.
5.6 Ekonomicko-praktické aspekty využitia vstupno-výstupných obvodov pre zabezpečenie riadiacich procesov.

6.ŠTRUKTÚRA A SPRÁVA OPERAČNÝCH SYSTÉMOV.

6.1Základná charakteristika OS, ich funkcie, rozdelenie podľa použitia.
6.2Architektúra monoužívateľského jednoduchého OS.
6.3Architektúra monoužívateľského OS s triviálnym paralelizmom.
6.4Architektúra monoužívateľského OS s užívateľom riadeným prepínaním kontextu.
6.5Architektúra monoužívateľského OS s automaticky riadeným prepínaním kontextu.
6.6Architektúra viacužívateľských OS.

7.CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH VSTUPNÝCH A VÝSTUPNÝCH ZARIADENÍ.

7.1Charakteristika, funkčný opis a technická realizácia vstupných zariadení typu klávesnica, myš, pákový ovládač, digitizér, snímač čiarových kódov.
7.2Funkčný opis, rozdelenie a technická realizácia výstupných zariadení typu tlačiareň.
7.3Princípy zobrazovania na monitoroch.
7.4Opis najpoužívanejších grafických kariet.
7.5Moderné zobrazovacie systémy, kvapalné kryštály, DMD technológia, veľkoplošné zobrazovače.

8.CHARAKTERISTIKA PAMÄTÍ A PERMANENTNÉ PAMÄTE PC.

8.1Typy a parametre pamätí, zloženie pamäťovej bunky.( ROM, RAM, SIMM, DIMM, C-MOS RAM )
8.2Hierarchické usporiadanie jednotlivých typov pamätí.
8.3Konštrukcia adresára a vyrovnávacej pamäti, stratégia výmeny údajov a zabezpečenie zhodnosti údajov medzi hlavnou a vyrovnávacou pamäťou.
8.4Virtuálna pamäť, adresácia hlavnej pamäte a stratégia presunu stránok medzi hlavou a sekundárnou pamäťou.
8.5Fyzická, logická štruktúra a vlastnosti harddisku.
8.6Fyzická, logická štruktúra a vlastnosti flopy disku.
8.7Fyzická, logická štruktúra CD-ROM.

9.TVORBA A VYUŽITIE REZIDENTNÝCH PROGRAMOV.

9.1Charakteristika a využitie rezidentných programov.
9.2Tvorba rezidentných programov vo vybranom programovacom jazyku. Charakteristika potrebných funkcií, resp. procedúr.
9.3Realizácia základných životných funkcií rezidentného programu ( vznik požiadavku na aktiváciu RP; vykonanie požiadavku na aktiváciu RP; prepínanie procesov; používanie služieb BIOS, DOS; komunikácia s RP, uvolnenie pamäte )
9.4Obsluha a nutné úkony pre obsluhu klávesnice a obrazovky pri činnosti RP.

10.ZBERNICE OSOBNÝCH POČÍTAČOV

10.1Význam a funkcia zbernice v PC.
10.2Základné pojmy – radič, arbiter, priorita, žiadosť o pridelenie, žiadosť o prerušenie
10.3Zloženie, rozdelenie a technické parametre zberníc
10.4Zbernica modelu PC XT – vysvetlenie signálov a časový diagram zápisu a čítania do pamäte a na V/V zariadenie
10.5Charakteristika a rozdiely zbernice ISA oproti zbernici modelu PC XT.
10.6Základné programovacie techniky vstupu a výstupu dát po zbernici ISA.
10.7Charakteristika a vlastnosti zbernice PCI, architektúra PC s PCI zbernicou.
10.8Vlastnosti zbernice USB.

11.TYPY PROCESOROVÝCH SYSTÉMOV A ICH ORGANIZÁCIA

11.1Prúdové spracovanie programov – základné princípy prúdového spracovania informácií.
11.2Prúdová architektúra procesorov INTEL.
11.3Konvenčné procesory typu CISC.
11.4Procesory s redukovaným počtom inštrukcií – RISC.
11.5Multiprocesorové systémy, princíp činnosti, praktické využitie.
11.6maticové procesory, princíp činnosti, praktické využitie.
11.7Signálové a snímačové procesory.

12.DISTRIBUOVANÉ SYSTÉMY (DS), TOPOLÓGIA A CHARAKTERISTIKA POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

12.1Špecifikácia distribuovaného spracovania dát, charakteristika DS, DS s tesnou a voľnou väzbou. Čo je distribuované v DS.
12.2Príčiny vzniku DS, ciele S pri spracovaní dát, vzťah DS a sietí.
12.3Klasifikácia DS spracovania dát z hľadiska centralizácie, modely DS.
12.4Osobný počítač ako terminál, inteligentné modemy, fax modem.
12.5Lokálne počítačové siete – charakteristika, rozdelenie.
12.6Hardvér LAN.
12.7Siete ETHERNET, TOKEN RING, ARCNET.
12.8Siete typu klient-server, peer-to-peer.

13.VYUŽITIE MIKROPOČÍTAČOV PRE RIADENIE TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV

13.1Príklady využitia mikropočítačov, pripojenie periférnych zariadení (paralelné a sériové spojenie).
13.2Tvorba vývojových diagramov, značky, spôsoby kreslenia. Vývojový diagram pre hlavný program a podprogramy.
13.3Programové zabezpečenie realizácie regulačnej odchýlky. (rozhodovací blok>,
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.