Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literatúra: Opakovanie

Literatúra medzi dvoma svetovými vojnami
Janko Jesenský – poézia: Zo zajatia(pocity z ruského zajatia), Verše, Na zlobu dňa I,II
próza: Malomestské rozprávky (poviedky), Demokrati(román)
Ladislav Nádaši-Jége – próza: Adam Šangala, Svätopluk (historické romány), Kuruci (historické poviedky), Cesta životom (poviedky zo súčastného života)
dráma: Wieňavského legenda (divadelná hra)
Valentín Beniak – poézia: Tiahnime ďalej oblaky (motívy zo života), Lunapark, Poštový holub a Bukvica (podnety vo svetovej literatúre), Žofia a Popolec (presvedčenie že poézia má zvestovať lásku, porozumenie, privolávať nový vek ľudstva), Hrachor a Plačúci Amor (láska k žene), Sonety podvečerné a Medajlóny a medajlóniky (reflexívna poézia)
Ján Smrek – poézia: Cválajúce dni, Iba oči, Božské uzly, Básnik a žena (pocity mladej generácie), Hostina a Studňa (protifašistická poézia), Mojej najmilšej a Maličká je báseň daktorá (výbery z jeho poézie)
Jozef Cíger Hronský – próza: Domov, Tomčíkovci a Podpolianske rozprávky (poviedky)
Chlieb, Pisár a Jozef Mak (romány), Kremnické povesti, Zakopaný meč, Sokoliar Tomáš, Smelý zajko a Smelý zajko v Afrike (tvorba pre deti a mládež), Andreas Búr Majster (historický román), Svet na Trasovysku (dedina zmietaná poslednými kŕčmi vojny), Pohár z brúseného skla (novely)
Maša Haľamová – poézia: Dar a Červený mak (láska k blížnym a tatranskej prírode), Komu dávam svoju nehu (pre mládež), Bubeník, Mechúrik-Košťúrik s kamarátmi, Petrišorka (pre deti)
František Švantner – próza: Malka (novely), Nevesta hôľ, Život bez konca (romány)
Janko Silan – poézia: Kuvici, Rebrík do neba, Slávme to spoločne, Kým budem doma (osud človeka), Piesne z Javorny, Piesne zo Ždiaru (obdiv k prírode), Piesne z Važca (výber)

Realisti: P.O. Hviezdoslav, M. Kukučín, J.G. Taj, L. Nádaši - Jége, J. Jesenský, B. Slaníčkova - Timrava
Humanisti: J. Smrek, E.B. Lukáč, V. Beniak, L. Novomestký, M. Haľamová
Nadrealisti: R. Fabry, Š. Žáry, V. Reisel, J. Bezina, P. Bunčák, J. Lenko
Katolícka moderna: P. G. Hlbina, R. Dilong, A. Žarnov, J. Silan, S. Veigl, J. Haranta
Davisti – socialistycký realizmus: V. Clementis, L. Novomestký, J. Poničan, P. Jilemický, F. Kráľ
Námety vo svete: J. Hrušovský, I. Horvát,
Námety z domova: M. Hurban, J.C. Hronský
Naturalisti – lyrizovaná próza: Ľ. Ondrejov, M. Figuli, D. Chrobák, F. Švantner
Dráma: I. Stodola, J. Barč – Ivan, P. Zvon
Maliari: M. Benka, Ľ. Fulla, Grafik: K. Sokol, Sochár: J. Pospíšil, F. Štefunko Keramik:F.Kostka, Architekt: D. Jurkovič
Skladatelia: J.L. Bella, M. Schnider Trnavský, V. Figuš – Bystrý, Herci: A. Bagar, J. Borádočová,

Literatúra po druhej svetovej vojne
Milan Ferko – próza: Krádež svätoštefánskej koruny, Medzi ženou a Rimanom, Jánošík (historické romány), Kráľovskí piráti a pirátsky králi a Pirátske dobrodružstvá (pre deti a mládež)
Mikuláš Kováč – poézia: Zem pod nohami, Obrana stavebnice, O modrej labuti (svojrázný básnik s osobitným videním sveta) Písanie do snehu, Zemnica a Rodinná pošta (lyrika)
próza: Paneláci-dobrí vtáci (pre deti a mládež)
Ľubomír Feldek – poézia: Jediný slaný strom, Kriedový kruh, Dvaja okolo stola, Slovák na Mesiaci
próza: Modrá kniha rozprávok (pre deti)
dráma: Umenie neodísť a Skúška (divadelné hry)
Tomáš Janovic – epigrami: Epigramatika, Óda po zet, Ko(z)mické piesne, Od ucha k (d)uchu
poézia: Rozprávkové varechy, Drevený tato, Jeleňvízor (pre deti a mládež)
Milan Lasica a Július Satinský – texty: Lasica, Satinský a vy a Nečakanie na Godota,
Lasica – Bola nás jedenásť a Piesne o ničom
próza: Deň radosti, Nikto nie je za dverami, Náš priateľ rené
Štefan Moravčík – poézia: Slávnosti baránkov, O veľkej zmyselnosti bielych ovečiek, Čerešňový hlad (verše sa vyznačujú hravosťou), Raketa zo zlatým chvostom, Adam v škole nesedel (pre deti)
próza: Moravianka Venuša a Sedláci, V Kripolci svine kujú... (posledné - venoval rodnému Záhoriu - povesti)
Kamil Peteraj – poézia: Vychádzka z večernicou, Faust a margaréty, Minútové básne (básne)
Texty, Bosá láska a Pop texty (texty)
Daniel Hevier – poézia: Básnička ti pomôže, Aprílový Hugo, Kam chodia na zimu zmrzlinári (pre deti) Motýlí kolotoč, S otcom v záhrade, Vták pije z koľaje a Elektrónkový klaun (pre dospelých)
Literatúra faktu – predstavuje súbor literárnych textov, v ktorých prevažuje poznávacia funkcia. Autori spracúvajú dokumentárne materiály, historické udalosti a iné fakty.
Autori: Vojtech Zamarovský, Milan Ferko, Pavel Dvořák

Klasicizmus: návrat k antickým vzorom.
Autori: Ján Kollár, Ján Hollý
Romantizmus: Presadzuje slobodnú tvorivosť. Kladie do popredia ľudovú tvorbu.
Autori: Štúrovci
Realizmus: Zobrazovanie skutočnosti, uprednostňuje prózu.
Autori: Martin Kukučín, P.O. Hviezdoslav

Anafora: Opakovanie slova alebo skupiny slova na začiatku riadku. Slovná figúra.
Aliterácia: Opakovanie rovnakých alebo zvukovo podobných hlások. Zvuková figúra.

Zo svetovej literatúry 20. storočia
William Saroyan (Američan) – próza: Odvážny mladý muž na lietajúcej hrazde, Zbohom, láska moja, Srdce na vysočine (láskavosť, humor, optimistický prístup k životu) dráma:
dráma: Čas tvojho žitia
Jacquest Prévert (Francúz) – poézia: Slová, Rozprávky pre neposlušné deti, Divadlo, Dážď a pekné počasie, Slnko noci, Tá láska (láska)
Arthur Charles Clarke (Američan)– próza: Predohra k vesmíru, Piesky z Marsu, 2001:Vesmírna Odysea, Zajtrajšok na dosah, Rajské fontány (sci-fi)
Vladimir Vysockij (Rus) – poézia (piesne): Nerv, Vrtošivé kone, Štyri štvrtiny cesty, Spieva Vladimir Vysockij, Pravdaže sa vrátim (spieval o vojne, láske, priateľstve a vtedajšom režime)

Vedecko-fantastická literatúra (Sci-fi) – Obraz sveta v budúcnosti, spisovateľova predstava o živote ľudí v bližších alebo vzdialenejších časových obdobiach. Vyskytuje sa v podobe dobrodružnej poviedky alebo románu.


Český autori:

Karel Čapek – próza: Krakonošova záhrada (poviedky, napísal s Jozefom), Krakatit (o zneužití technického pokroku), Válka s mloky (proti fašizmu), Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy (zbierky poviedok), Hordubal, Povětroň, Obyčejný život (novely),
Hovory s T. G. Masarykem (proti socializmu za Masarykovu demokraciu)
dráma: Ze života hmyzu (hra, napísal s Jozefom), R.U.R (o zneužití technického pokroku), Bíla nemoc, Matka (proti fašizmu)

Jaroslav Saifert – poézia (lyrika): Samá láska (láska k pracujúcemu človeku), Zhasněte světla, Slávik spíva špatne, Jaro, sbohem) (láska k vlasti a k Prahe), Vějíř Boženy Němcové, Světlem oděná (láska k histórii a slobode), Maminka, Ještě jednou jaro (láska k matke a domovu)

František Hrubín – poézia: Krásna po chudobě, Země sudička, Nesmírny krásny život (lirika - rodná zem), Hirošima, Promněna (lirika - varovanie k vojne), Múj zpěv, Až do konce lásky (lirika - otázky života a tvorby), Romance pro křidlovku (epika)
próza: Zlatá reneta

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk