Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dedinský spôsob života v slovenskej realistickej literatúre

Dedinský spôsob života v slov. real. literatúre

Predstavitelia:

1.fáza-zaoberá sa súčasnou tématikou - 1 sv. vojna, vzťahy medzi ľuďmi, zemianstvo:
P.O. Hviezdoslav
M. Kukučín

2.fáza- zaoberá sa citovými a myšlienkovými krízami človeka, stratou ideálov, social. postavenie:
J. G. Tajovský
B. S. Timrava


P.O.Hviezdoslav- Hájnikova žena- Lyricko-epická skladba

Hl. myšlienka - dôležitú úlohu tu zohráva príroda, služi autorovi na zobrazenie protikladu medzi pánskym a ľudovým svetom.
Pánsky svet-Artuš Villány-syn zemana, kt. predstavuje spoloč. vrstvu bohatých a zhýčkaných ľudí, žijúcich v prekrásnych kaštieľoch, neustále sa zabavajúcich poľovačkami a zmocňovaním sa cudzích žien. Celý tento svet je nenormálny.
Ľudový svet-Michal a Hanka Čajkovci-jednoduchý ľudia, neovplývajú materiálnym bohatstvom ale morálnym-láskou, v kt. vládne vernosť, čestnosť a obetavosť.

Konflikt-zákl. konflikt spočíva v snahe Artuša získať Hanku, pričom v sebaobrane ho zabije. Miško berie na seba vinu, Hanka zo všetkého zošalie a v závere prichádza na súd, aby sa priznala k vražde.

Význam prírody v celej knihe-slúži ako prostriedok na zobrazenie protikladu medzi pánskym a ľudovým svetom. Už nie je kulisou, na pozadí kt. sa odohráva večný zápas dobra a zla, je to element, kt. vstupuje do deja, spoluhrdina a spolutrpiteľ s Čajkovcami. Prežíva s nimi radosť, lásku. Autor v prírode hľadá zdravé jadro slovenského ľudu, morálne čistého. Hory a lesy slúžia na vyzdvihnutie jednoduchého dedinského človeka. Príroda má na človeka obrodzujúci vplyv - lieči, uzdravuje, oživuje. Pomáha zabúdať na žiaľ a bôľ, obnovuje nádej. Ničia lesy-ničia ľud. Príroda sa s ľudským svetom výborne dopĺňa.


Martin Kukučín:-snaží sa vytvoriť veľký román-Dom v stráni.

-všetky jeho poviedky majú chara znaky:
charakterová a psychologická kresba postáv
slovná a situačná komika

Rysavá jalovica-obidva znaky:

1 znak:Adam Krt-čierne očiská, dlhý chudý nos,nemal zuby,rád si vypil, bol ľútostivý, ustráchaný, poslúchal svoju manželku.
Adam Trnka-podobný krtovi, žena ho držala na uzde.

2 znak:keď si Adam pomýlil svoju ženu s Trnkovou, keď stretne mátohu,keď ide po lávke cez vodu

Hlavná zápletka-dej sa odohráva okolo kúpenej, predanej a stratenej jalovice
Hl. myšlienka-na chara postáv Krta a Trnku a dokreslovaním chara vedľajšími epizódami autor zobrazil život na slovenskej dedine(jarmok-tradície, zapíjanie obchodu, susedské zvady, strach zo ženy...) Ďaleká píla je symbolom lepšieho života na dedine, kt. by mal byť harmonický a pokojný.

Neprebudený-zobrazuje tragický príbeh mrzáka Ondeja Machuľu-dospelý človek s detskou naivnou dušičkou,kt. dedina nepriala, lebo bol iný ako oni.
Hl. myšlienka-cez vnútorný obraz psychiky OM a cez úroveň konania dedinčanov, kt. nie sú ochotní prijať medzi seba človeka iného ako oni, autor zobrazil život na slov. dedine. Autor súcití s hl. hrdinom a preto ho v závere necháva zomrieť aby ukončil svoje trápenie.

Dies irae-Dni hnevu-Hl. postavy-Sýkora-gazda, synovia-Juraj a Jano, Richtár Zima, Evka-dcéra richtára,Katrena-žena, Masliačka-1.láska richtára.
Konflikty-Sýkora so synom Janom-krivo ho obvinil z krádeže peňazí a on od neho odišiel.
Sýkora so synom Jurajom-zakáže mu Evičku kvôli Zimovi.
Zima a Katrena-K si myslí že jej je neverný
Zima a Masliačka-Z si od nej požičiava peniaze
Sýkora a Zima-S ho obviní že spreneveril peniaze a že mu ukradol peniaze aj ked vedel že to nebol on.
Pozadím celej poviedky je vojna kt. krivý chara postavy-Sýkora pre kt. jediné cenu majú peniaze a kvôli nim stráca obidvoch synov.
Hl. myšlienka-zobrazenie typu človeka-úžerníka, u kt. prevládajú mat. hodnoty a pre kt. si vo svojom okolí vytvára nepriateľov.
J. G. Tajovský-

Do konca- zachytáva smrť svojho starého otca(Štefan Greško)jeho ľudskosť, obetavosť, a lásku k práci do posledných chvíľ.

Maco Mlieč-poviedka. zobrazujúca dva svety:
1.svet chudobných-MM-sluha gazdu
2.svet bohatých-gazda u kt. MM slúži

MM-hl. postava, kt. zmysel života vidí zarobiť si na vlastný pohreb a nikomu nebyť dlžen. Dlhé roky slúžil u gazdu, postupom času spustol, prestal sa o sebe starať. Zvíťazí u neho čestnosť, keď sa chce na sklonku života porátať s gazdom aby mu nebol dlžný.

Apoliena-poviedka-Martýrium-bieda a utrpenie hluchej slúžky spôsobenej bitkou otca-alkoholika. Ťažko znáša výsmech svojej biedy 2 učňov,kt. až v závere poviedky pochopili príčiny jej utrpenia.
Mišo-hl. hrdina je prepustený zo služby, vystrieda viacero zam. a nakoniec končí ako žobrák.

Chlebové poviedky:
Mamka Pôstková-jednoduchá žena,bráni sa pred manželom, neskôr pred synom.
Horký chlieb, Na chlieb


B.S. Timrava

-poviedky zobrazujúce dedinský život:

Na jednom dvore-novela, zobrazila rozpor medzi citmi a majetkom konkrétne na vzťahu Paľa a jeho sesternici Anči. Rodičia nútia Paľa vziať si Anču pre majetok, pretože ich majetky susedia a vďaka svadbe ich spoja.

Ťapákovci-najkritickejšia poviedka. Zachytáva život 16 ľudí žijúcich v 1 izbe(patriarchárny spôsob života-nič nemenia, držia sa toho čo zachovali predkovia). Autorka vypisuje ich vlastnosti:
-lenivosť, hašterivosť, nerozhodnosť, zaostalosť myslení, vypočítavosť, zápecníctvo, sklony k alkoholu.
Zákl. konflikty-
Vonkajšie-Anča-Iľja, Iľja-Paľo
Vnútorné-Anča(zmija). Iľja
Zákl. chara-
cez prezývky-Anča-zmija, Iľja-kráľovná
vyslovená inými postavami-Mišo-Anču, Anča - Iľu.
cez konanie postáv-Anča-vyšívanie
osobná chara-autorka opisuje Anču, Iľu, vzhľad...

Všetko za národ, Skúsenosť-autobiograf. autorka zobrazuje svoj život na dedine,kt. bol podobný jednoduchým prostým ľuďom.

Za koho ísť-ľúbostný príbez mestskej slečinky,kt. si na dedinu príde nájsť ženícha. Rozhoduje sa medzi viacerými pričom využíva intrigy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk