referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bonifác
Piatok, 14. mája 2021
Literatúra - komplet zjednodušená na matury
Dátum pridania: 05.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanleyy D...
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 671
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 22m 10s
Pomalé čítanie: 33m 15s
 
Americká literatúra

E.Hemingwai- Zbohom zbraniam- láska anglickej ošetrovateľky a ranného amerického poručíka, obdobie 1 sv. vojny na talianskom fronte,,,, odpor voči vojne...
Komu zvonia do hrobu- sympatie k Španielsku,, nezmyselnosť vojny...
Starec a more
Dreiser
Faulkner

Francúzka literatúra

R.Rolland- Peter a Lucia- v paríži,, peto mal isť na front,,,zomreli v kostole pri? Pochoval ich pilier – spadol na nich pri bombardovaní L - symbol nenaplnenej lásky, bezbrannosti v čase vojny
Nemecká literatúra
E.M.Remarque- Cesta späť,,,, Traja kamaráti,,,
Na západe nič nového- hl.p.baumer,, spolu s kamarátmi zo školských lavíc na front,,,,
Mann
Kafka

Martin Kukučím....................................

Moderna svetová (symbolizmus)

Ch.Boudelaire
Malé básne v próze- prvotina
Kvety zla(s touto bas.zb.sa preslávil)
p.Verlain- Dobrá pieseň(venoval ju snúenici),,,, Múdrosť(hľadanie čistotu vo vnutornej viere),,, Láska,,, Šťastie...
J.A.Rimbaud- Iluminácie I, II,,,, Pobyt v pekle- odlišné ciele oproti tradičnej poézii,,, V zelenej krčmičke
G.Appoliene- Pražský chodec,,,
Alkoholy(ňou sa preslávil)

Slovenská moderna

Patrili tu : Krasko,, Jesenský,, Roy,,Gal,,Rázus,,Krčméry.
I.Krasko- Nox Et Solitudo(noc a samota)bás.zb. obsahuje napr. Už je pozde,,,Zmráka sa...
Otcova roľa,,,, List mŕtvemu- novela,,,,,, Jehovah- básnik sa hnevá na svojich rodákov
J.Jesenský- Verše(bas.zb.debut- ľúbostná tematika),,,, Zo zajatia(lyrický dennik J.Jesenského z čias 1 sv.v.,,,
Slovenčine(báseň),,, Na zlobu dňa I , II

Slovenská dráma

Ján Chalupka- Kocúrkovo(div.hra- život slovenskej spoločnosti v 30 rokoch 19stor.),,,, Huk a fuk
Jonáš Záborský- Slovensko-Uhorské dejiny,,,, Veľká Morava(histor.divad.hry)
Najdúch(div.hra)- konflikty medzi ľudom a pánmi, upadajúce zemianstvo...
J.Palárik Beskydov- Inkognito(maďarizácia násilná a dobrovoľná),,,Drotár
Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch(zmierenie medzi maďarmi a slovákmi, medzi ľudom a šľachtou,ľúbostné vzťahy, zosmiešnenie maďarov...
J.G.Tajovský- Ženský zákon(div.hra)- Mišo malecký sa zaľúbil do Aničky Javorovie, ich šťastiu však prekáža hašterivosť oboch matiek „ ženský zákon“...
Statky zmätky(div.hra)- túžba po majetku plodí nešťastie a zlo, dedinské prostredie...

Zemianstvo

Kalinčiak reštaurácia- nejde o ucelený dej,jednotlivé časti sú spojené láskou Aničky Bešeňovskej a Števka Levického...
Knieža Liptovské
S.H.Vajanský- Letiace tiene- proces úpadku zemianstvazavinený prenikaním kapitalizmu...
Suchá ratolesť- otázka vedúcich síl v národe
P.O.Hviezdoslav- Ežo Vlkolinský- spor zemianskej matky Estery so synom Ežom, ktorý si kce vzuiať sedlácke dievča Žofku Bockovie,, matka ho vydedí...
Gábor Vlkolinský- zeman Šimon Vlkolinský a jeho žena podľahli alkoholu, majetok sa rozpadal a syna Gábora odmietajú zemianské dievčatá, kce sa zabiť, potom mu prichádza na pomoc Ežo.......
M.Kukučín- Keď báčik z Chochoľova umrie- úpadok zemianstva a jeho neschopnosť zasahovať do osudov vlastných i osudov národa...Aduš Domanický- zemianstvo proti nemu Ondrej Tráva- podnikateľ,,,,
Dom v stráni- v Dalmácií, riešenie zemianskej problematiky- spojenie zemanov s prostým ľudom nie je možné,,, su dve rodiny- rodina sedliaka Mate Beraca, a rod.statkárky Anzuly

Dedina

B.Slančíková Timrava- Márnosť všetko,,,Hrdinovia,,,Skon Paľa Ročku...
Ťapákovci- ostrý pohľad na patriarchálno žijúcu rodinu, zároveň kritický postoj k samému ľudu... v jednom dome 16 ľudí,, duševná a telesná pomalosť...
J.G.Tajovský- Ženský zákon,,Statky zmätky...
Maco Mlieč- odhalil dva svety vedľa seba- svet boháčov a svet chudoby,, oba svety zatiaľ žijú vedľa seba bez konfliktu no pomery na prelome storočí signalizujú nevyhnutnosť budúceho konfliktu..
M.Kukučín- rysavá jalovica- Adam Krt alkoholik,,, Neprebudený- mrzák, duševne zaostalý Ondráš Machuľazaľúbil sa do Zuzky Bešenovie...
Keď báčik z chochoľova umrie- úpadok zemianstva...

P.O.Hviezdoslav.......................

Svetový realizmus

- pravdivo a verne zobrazujú skutočnosť, vykresľujú typické charaktery.. druhá polovica19.stor. a začiatok 20 stor.

Tolstoj- Vojna a mier(román)- obraz dejinnej epochy napoleónových ťažení proti národom Európy..., vyzdvihoval hrdinstvo ruského ľudu pri obrane vlasti
Anna Kareninová- konflikt hlavnej hrdinky so spoločnosťou založenou na moci, pretvárke...
Dostojevskij- Idiot,,
Zločin a trest-problém absolútnej slobody...
Gogoľ- Taras Buľba- oslava hrdinstva a obete ukrajinského ľudu v boji za slobodu
Revízor(dej sa odohráva v hostinci...-),,,
Mŕtve duše- hrdina skupuje ômŕtve duše“ od statkárov a zoznamy mŕtvych nevoľníkov....
Balzac- Otec Goriotäromán)- v starom penzióne, žilo tam viacero najomníkov a aj otec Goriot, ktorého považovali za čudáka a vysmievali sa mu...
Stratené ilúzie(román),,,
Dickens- oliver Twist(soc.román)- oliver vyrastá v sirotinci, kde je spolu s ostatnými deťmi trestaný a týraný..
David Coperfild(román)- obraz Anglicka, hl.p.je tulák, šibal, ktorý zažíva rôzne dobrodružstvá...
Motív vzbury v slovenskej romantickej literatúre

Nastupuje buržoázia,, potom generácia obrodincov Štúr,Hurban,Hodža....
Jánošík- nar.v terchovej pod Tatrami, bohatým bral chudobným dával...
J. Kráľ- najrevolučnejší štúrovský básnik
Zabitý,,, Zverbovaný,, Duma bretislavská,,, duma dvoch bratov,,,
Výlomky z jánošíka- neopisuje jánošíka minulého ani ho neidealizuje, v jeho osobe stotožňuje odboj ľudových más od čias Jánosíka až po súčasnosť..
S.Chalupka- najstarší štúrovský básnik
Mor ho !– a ty mor ho , hoj morho detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A či i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a vôľ nebyť, ako byť otrokom!
Básne s jánošikovskou tématikou- Kráľohoľská, Likavský väzeň,,, Basne s protitureckou tématikou- turčin poničan,, Branko..
J.Botto- Smrť Jánošíkova- 9 ,spevov,, začína zatknutím Jánošíka a končí popravou..
Balady- Margita a Besná,,, Žltá ľalia
A.Sládkovič- Marína,,, Nehaňte ľud môj,,,
Detvan- 5 spevov,, v 15.stor. za panovania kráľa Mateja,, Martin+ Elena- idealizované postavy predstavujú krásu a čistotu slovenského národa....

Ľ.Štúr..................

Romantizmus- túžba po ideály...

Francúzska literatúra

V.Hugo- Cromvel(dráma)
Chrám matky božej v paríži- 19.stor.in Pariž,, esmeralda,. Qvasimodo, phoebuy,clau de frollo...
Bedári(hra)

Nemecká literatúra

J.W.Goethe- Utrpenie mladého Werthera- sentimentálny príbeh vo forme listov, dej- Weimar,, post. Lotta, Werther,, Albert...
Faust- najznámejšie dielo,, veršovaná dráma,, 2 časti,,základné otázky ľudského života...

Anglická literatúra


G.G.Byron- Chylde Haroldová púť- lyrickoepická skladba,,,
Chillonský väzeň(bás.skl.- je ideou slobody),, Don Juan(epos)

Ruská literatúra

A.S.Puškin- Eugen Onegin(veršovaný román),,, Kapitánová dcéra(histor.román)- zobrazil v ňom Pugačevovo povstanie..

Poľská literatúra

Mickiewicz- Óda na mladosť- veril že mládež privedie svet k vzájomnej láske a priateľstvu,,, Tadeaš(epos)

Maďarská literatúra


S.Petofi- prvá zb.básni Verše,,, Apoštol- v tejto básni opisuje nenávisť proti tyranii,,

Česká literatúra

K.Hynek.Mácha- Máj- lyrickoepická báseň, krátke opisi prírody..Cikáni a Marinka(próza)
B.Němcová- Slovenské pohádky a povesti(b.zb) Babička(bas.zb),,
V zámku i v podzámčí(poviedka)
K.Havlíček.Borovský- Tyrolské elegie,,, Kráľ Lavra a křest svätého Vladimíra (bnás.skl)

Národné obrodenie slovenské (klasicizmus)

Ján Kollár- Slávy dcéra- lyrickoepická báseň, idea vlastenectva, slovanskej vzájomnosti, láska k Míne, prvky klasicizmu,,,,,
Ján Hollý- Selánky- bezprostrednosť slovenského ludového života,,,
Svätopluk,,,,Sláv....
Anton Bernolák- Gramatica slavica,,, Slowár slowenskí,,,, česko- laťinsko-německo-uherskí
J.I.Bajza(príhody a skúsenosti mládenca reného)
J.Fándly(o úhoroch a včelách)
P.J.Šafárik(dejiny slovanskej reči a literatúry)
Svetový klasicizmus- vzniká vo Francúzku ,, zakladateľ- Descartes(jednota času,miesta,deja)
Corneile- Cid(konflikt medzi citom a povinnosťou)
Racine- Faidra(tragédia ženy ktorá sa zamiluje do vlastného syna)
Moliére- Lakomec- hl.p.Harpagon- meštiak, ktorý miluje peneži, vecej jak svoju rodzinu,,,
Kedz pridze o peňeži podozrieva všickych aj sam sebe,, všeobecný typ lakomca...
Osvietenstvo- koncom 17.st., základnou črtou bolo vyzdvihovanie rozumu...
Voltaire- Candid alebo optimizmus- (filozofický román)
Swift- Guliverove cesty (román, 4 diely)
Defoe- Robinson Crusoe(dobrodružný román..)
Staroslovienská literatúra(863- 1000)

Príchod konštantína a metoda 863, na Veľkú Moravu, hlásajú kresťanské náboženstvo v slovanskom jazyku, v písanej podobe- Hlaholika a neskôr prerobená na cyriliku..Začiatky našej literatúry sa utvárajú ešte pred vznikom Veľkomoravskej ríše.
Proglas- predslov k sv. evanieliu, vyzdvihuje domáci jazyk..
Moravsko – panónske legendy- (boj proti trojjazyčníkom)historický dokument v ktorom je zachytená situácia na začiatku šírenia kresťanstva, životopisy Konštantína a Metoda..
Život sv. Konštantína- o jeho nadaní , detstve...
Život sv. Metoda- opisuje pobyt jeho žiakov na našom území, dozvedáme sa o živote naších predkov...
Kyjevské listy- zlomky staroslovienskej omšovej knihy, preloženej z latinčiny

Antická literatúra delí sa na : -orientálnu,,, - antickú...

Orientálna- sumerská, akadská, staroegyptskú...
K orientálnej patrí- Starý zákon(vznikol pred kristom,, obsahuje 46 kníh.) a Nový zákon(evanielia podľa 4 apoštolov, 27 kníh).
Antická – grécka a rímska.
Grécka literatúra
Homér- Ilias (zachytáva posledných 51 dní 10 ročnej vojny medzi Spartou a Trójou),,,, Odysea(túžba po domove) (eposy)
Ezop-grécky bájkar, weľmo škaredý a hrbatý..
Sapfo- zriadila na ostrove Lesbos „dom múz“...
Dráma grécka
- vystupovali iba muži, hrali aj ženské ulohy v maskách..
Sofokles,,, Aischylos,,, Aristofanes(predstaviteľ antickej komédie)
Sofokles- Antigona- antigona dcéra tébskeho kráľa oidipa(mala dvoch bratov a jednu sestru)...
Euridipes- Médea,,Trójanky
Rímska literatúra
Flaccus-Satiry- zb.poézie,,,
Naso- Metamorfózy-premeny- lyrickoepická skladba,,,,
Maro- Aeneas- vrcholné dielo, oslávil rímsku moc...,, Orfeus a Euridika

Periodizácia

Slovenský literárny vývoj rozdeľujeme na tri hlavné obdobia:
I. Staršia slovenská lietratúra (800-1780)
II. Novodobá slovenská literatúra (1780-1905)
III. Slovenská literatúra 20.storočia (od r. 1900,1905)

I. Staršiu slovenskú literatúru rozdeľujeme na: Stredoveká literatúra (800-1500)
Humanistická a renesančná literatúra (1500-1650)
Baroková literatúra (1650-1780)

II. Novodobá slovenská literatúru rozdeľujeme na: Klasicizmus (1780-1830)
Preromantizmus a romantizmus (1830-1850)
Od romantizmus k začiatkom realizmu (1850-1875)
Realizmus (1875-1905)

III. Slovenskú literatúru 20.storočia rozdeľujeme na: Slovenská literárna moderna (1905-1918)
Medzivojnová literatúra (1918-1945)
Literatúra po druhej svetovej vojne (1945-1989)
Súčasná slovenská literatúra (od roku 1989)

I . Staršia literatúra:

A; Stredovek (križiaci,cirkev,najväčšia moc)
- náboženská literatúra
- svetská lit. (pieseň o rollandovi)
- V.Morava- príchod Konštantína a Metoda 863
Stred. Lit. naša:
- lit.písaná starosloviensky(PÔVODNÁ LITERATÚTA:
Proglas - Koštantínov veršovaný predhovor k prekladu
evanjelija.
Moravsko-panónske legendy:
Život Konštantína - jeho detstvo, štúdiá, začiatky pôs.
na VM
Život Metoda - hlavne jeho činnosť na VM.(800- 1000)
- lit.písaná latinsky a česky(Začína prevažovať po zániku VM;
- latinská od 11.st;
česká lit. od polovice 14.st
ľud - slovanské nárečia)(1000-1500)
B; Humanizmus a renesancia (14,-17,stor.)
- prevláda svetská lit.
- vznikla v Taliansku
- predstavitelia: Shakespeare,Alighieri, Boccacio, Villon
C; Barok (16-18.stor.)
- návrat k viere , prevláda náboženská literatúra
- vznik v Španielsku
- predst. Komenský, Milton
II. Novodobá literatúra:
A; Klasicizmus
- osvietenstvo (revolučné myšlienkové hnutie, boj proti poverám, zrušenie poddanstva)
- zdôrazňoval rozum
- Predstavitelia- hollý, Barnolák, Kollár, Moliére
- Začiatok národného obrodenia v slov.lit.
B; Preromantizmus a romantizmus
- láska, cit, sen...
- predstavitelia: Puškin, Goethe, Hugo, Byron, Štúrovci
C; Od romantizmu k začiatku realizmu
D; Realizmus
- rozum
- predstavitelia- Balzac,dickens,Dostojevskij,Tolstoj,,, Hviezdoslav,Kukučín,Tajovský,Timrava
III. Literatúra 20. storočia:
A; Literárna moderna (Krasko)
B; Medzivojnová lit. ( Hemingwai, Rolland,Jége, Urban)
C; Literatúra po r. 1945
D; Súčasná literatúra po r. 1989
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.