Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literatúra - komplet zjednodušená na matury

Spisovatelia okolia Zemplína

Zvonický(A. Šándor)- Predstaviteľ katolíckej moderny, pôsobil ako kňaz,,,
Sejba perál(kniha veršov)
Chcem sa Ti ozvať(výber z celoživotnej tvorby)
S ukazovákom na mraku(napísaná v exile)
Pankovčin- Hé,,
Mamut v chladničke(debut,detské príbehy)
3 ženy pod orechom(novela)
Bude to pekný pohreb(zb.poviedok, ľud východu)
Patarák,, Papín
Balada o tiralovom kopci,, Lúka 30 x 40 ,,,
Prvý rok mieru(povojnové časy)
Grosman- Hé,, autor scenára k filmu – Obchod na korze,, zaň oskar- naj.neamerický film roka
Žarnay- Hé,, píše sci fi
Chuda- Papín,,
Poľná omša(bas.zb.debut)
Živá voda(b.zb)
Puškáš- Mi,, prózy,kritiky filmov
Hra na život a na smrť
Priznanie
Štvrtý rozmer
Horov- Bánovce nad Ondavou,,
Zradné vody spodné- bás.prvotina
Nioba matka naša- bás.zb,,,grécka mytológia, matka zošalela nad mŕtvymi synmi
Defilé- 2 sv. vojny
Slnce nad nami
Vysoké letné nebe- b.zb. láska k rodnému kraju
Ponorná rieka- posledná bás.zb venovaná L.Novomeskému

Podoby lásky v slovenskej a svetovej literatúre

V.Hugo- Chrám Matky Božej v Paríži
M.Figuli- 3 gaštanové kone
J.W.Goethe- Utrpenie mladého Werthera
Moliere- Lakomec
Sofokles- Antigona
Shakespeare- Rómeo a Julia
Rolland- Peter a Lucia
Motív láska k domovu a rodnému kraju v poézii Kostru a Horova
Kostra- Hniezda,,,Moja rodná,,,Ave Eva
Horov- vysoké letné nebe,,,Slnce nad nami

Dráma Slovenská po 45.

Králik- Posledná prekážka(lekár dr.lorenz,, zaľub do kolegyne…)
Mozoľovci- dedina(hra)
Záhradník- Sólo pre bicie(generačný problém- penzisti 5 , a vnuk..)
Sonatína pre páva- medziľudské vzťahy
Solovič- 3lógia- Meridián,,Strieborný jaguár,,,Zlatý dážď(rušňovodič, 2 synovia…)
Zvon bez veže
P.Karvaš- Meteor,,, Bašta,,,,Antigona a tí druhí,,,, Pacient 113,,, Nebo – Peklo
Bukovčan- Diablova nevesta,,, Pštrosí večierok,,, Kým kohút nezaspieva

Próza Slovenská po 45. (lyrizačné tendencie, SNP, 2sv.v.,socialistický realizmus,3lit-oficiálna, exilová, disidentská,detektivky,scifi)

Hečko- Červené víno- román(generácie Habdžovcov, vinohradnícka dedeina)
Drevená dedina- román
Tatarka- Panna zázračnica- román
Prútené kreslá- novela(paríž pred 2 sv.v.)
Písačky- trilógia o pocitoch.. spomienky na detstvo..
Mňačko- Smrť sa volá Engelchen,, Ako chutí moc- romány
Oneskorené reportáže- reportáže
Agressory- politická esej
A.Bednár- Sklený vrch- psycho román, písaný vo forme denníka, retrospektíva
Hodiny a minúty- zb.noviel, krátke prózy
Hromový zub- románová epopeja(slov.dedina v 20.stor.)
Mináč- Dúchanie do pahrieb,,, Hovory M- eseje
Včera a zajtra- román
Generácia- trilógia- Dlhý čas čakania,,, Živý a mŕtvi,, Zvony zvonia na deň
Jašík- Námestie sv. Alžbety- román(tragický príbeh lásky medzi židkou Evou(ktorú zastrelí nemec) a Igorom)
Mŕtvi nespievajú- román(život na slovensku a udalosti na východnom fronte)
Laktibrada- románový pokus
Povesť o bielych kameňoch- novela

Súčasná Slovenská próza

Ferko- pre mládež- Keby som mal pušku ,,,Keby som mal dievča.,,
Svätopluk,,, Svätoplukovo dedičstvo- histor.prózy
Hykisch- Stretol som Ťa- súbor poviedok
Čas majstrov- histor.román(15.16.stor.B.Štiavnica, hl.p.maliar)
Šikula- 3lógia- Majstry,,,Muškát,,,Vilma
Prázdniny so strýcom Rafaelom- pre deti
J.Johanides- Slony v madhausene- román (viaže sa k fašizmu)
L.Balek- Pomocník,,,Agáty- romány(námet z 1 dediny),,, Južná pošta(južné slovensko)
P.Jaroš- Tisícročná včela,,, Nemé ucho hluché oko(voľné pokračovanie včely),, Pacho hybský zbojník- romány
J.Lenčo- Egypťanka Nitokris- histor.román(egyptská žena , má 3 synov),,, Zlaté rúno
D.Dušek- Na náprstok,, Milosrdný čas,,, Kufor na sny
D.Mitana- Psie dni- zb.próz
Slovenský poker- zb.poviedok(irónia na súčasnosť)
Puškáš- Hra na život a na smrť- poviedková kniha,,,, Vreckový labyrint- poviedky- problémy ľudí súčasných ľudí (tohto obdobia).

Súčasná Slovenská poézia,, popoézia- piesňové texty(Peteraj,Filan)

Feldek Zbierky: Jediný slaný domov, Kriedový kruh, Dvaja okolo stola
Bás. Zbierky: Slovák na mesiaci.
Pre deti: Modrá kniha rozprávok., Zelená kniha rozprávok.
Hevier bas. zbierky: Motýlí kolotoč, S otcom v záhrade, Vták pije z koľaje,
Elektrónkový klaun, Nevyplazuj jazyk na leva, Vtáci v tanci, Krajina Agord.
Pre deti: Básnička ti pomôže, Aprílový Hugo, Kam chodia na zimu zmrzlinári.
CD- Peter, Beáta a Vašo deťom, Všetko letí, Žuvačková mafia, Dáma sa nemá biť,
Moja mama vidí nebo.

Slovenská poézia po 45.

Kostra- Hniezda(bezstarostné detstvo,domov,láska k žene),,, Moja rodná (domov, dedina a mesto,, domov a svet)
Ozubený čas,,, Puknutá váza,,,- atmosféra vojny
Ave Eva- poema(ľubosné vyznanie básnika k žene
Javorový list- charakter poézie
Horov- Zradné vody spodné,,, Nioba matka naša- antický motív, matka zošalie po smrti synv... ,,,, Nápisy na hroby- 17 sonetov(strata otca v 1 sv.v.),,,, Defilé- SNP,,,, Vysoké letné nebe,,, Slnce nad nami,,, Ponorná rieka- venoval ju Novomeskému.
Plávka- 3 prúty Liptova- vzťah k domovu a matke,,, Liptovská píštala
Neumrel na koni- SNP,,, Zelená ratolesť- socialistické premeny v spoločnosti,,, Obrátenie Pavla- próza-román.
Mihálik- Plebejská košeľa- sociálne motívy
Soneta pre Tvoju samotu ( 100 najmä ľúbostných sonetov)
sonet- 14 veršov, má 2 4veršia a 2 trojveršia inak sa volá znelka.
Rúfus- Až dozrieme- (bás.debut)vzťah k domovu aj verše s motívmi 2 sv.v.
Chlapec,,,- Chlapec maľuje dúhu,,,,, Sobotné večery- bás.cyklus(spomienky na vlastné detstvo.) Modlitbičky- for children
Válek- Dotyky- intímne city,problémy,smutok.. Osudy- 2sv.vojna ,,, Domov sú ruky na ktorých smieš plakať- citovanáa báseň(kritika 2 sv.v., fašizmu)
Milovanie v husej koži- intímna problematika, so spoločenským rozmerom
Feldek- Jediný slaný domov- bas.zb.- dlhé i krátke básne, veršované i bez rýmu,,
Kriedový kruh. – bás.zb.(muž/žena vzťah)(manželské problemy)
Slovák na mesiaci- zb.
Próza-Modrá kniha rozprávok,,,Zelená kniha rozprávok,,,,,, Botafogo- bábková hra
Buzassy- bas.zb.- Hra s nožmi,,,, Škola kynická(návrat k Antike),,,
Krása vedie kameň ,,, Znelec- zamýšľa sa nad podstatou umenia

Moderné umelecké smery,, svetová literatúra po r. 45

Talianská literatúra

Neorealizmus- po 2 sv. vojne, cieľom bolo vyrovnanie sa s fašizmom
A.Moravia- Ľahostajní-román,,,,, Rímske poviedky – (poviedky) ,,,
Rímanka(román)- v Ríme v posl.fašist.rokoch...
Vrchárka(román)- o vojne, utrpení..

Francúzska literatúra

Existencializmus- bytie, po 2 sv.vojne,, otázky existencie človeka,zdôrazňuje osobnú slobodu.
J.P.Sartre- NC neprial,, Muchy(dráma),,, Hnus(román)-pocit osamelosti hrdinu, kt.skúma zmysel svojej existencie,,,,,, Múr- zb.próz
A.Camus- Cudzinecäromán)- v Alžírsku, písaný v 1 . os. ,,,,, Mor(román),,, Galigula- dráma
Antiromán- 50.roky 20.stor. vo Fr., popiera klasický román, , autorovia píšu bez fantázie... hl.p. A.R.Grillet- Gumy(román)
Exupéry- predstaviteľ subjektivizačnej prózy,,, Pošta na juh(román),,, Malý princ(próza)- „ rozprávka pre dospelých“

Americká poézia

R.Jeffers- vzor pre generáciu bitnikov,, Grošovaný žrebec(poviedka)
Beat generation- oslavovala slobodu človeka,, voľný verš,, oslavovali dušu a telo... predstavitelia: L.Ferlinghetti- Lunapark mysle(bas.zb)
J.kerouac- (písal poéziu aj prózu)

Americká próza

Steinbeck- NC,, písal o obyč.ľuďoch,, O myšiach a ľuďoch(román),,, Ovocie hnevu- osudy 3 generácii jednej rodiny , drobných farmárov,,, Na východ od raja(román)- boj dobra a zla
Salinger- Kto chytá v žite- je rozprávaním Holdena v 1 os., ktorý lekárom odkrýva svoje vnútro,, odohráva sa počas 3 dní...
Updike- hl.hrd.jeho rom. je rebel 60 rokov
O králikovi-(trilógia)- králik je prezývka bývalej basketbalovej hviezdy(henry anstrong)
- králik bež,,, - králik je bohatý,,, - návrat králika,,
J.Heller- Hlava XXII(román). Počas 2 sv.vojny., absorudnosť vojny..
Záverečná(voľné pokračovanie Hlavy XXII)

Americká dráma

Miller- scénar k filmu Mustangy, v hl.ul.s M.Monroo,,, Smrť obchodného cestujúceho(psycho dráma)

Ruská literatúra

Solženicyn- 1 deň Ivana Denisoviča(novela) – autorove skúsenosti z pracovného tábora na sibíry, jeden deň trestanca od budíčka do večierky
Súostrovie Gulag(román)- svedectvo o otrockej práci väzňov na sibíri
Rakovina(román)- o nemocnici kde ležia chorý s rakovinou
Červené koleso- (román)- dejiny ruska od 1914 po súčasnosť
M.Šolochov- Tichý Don(románová epopeja),,,
Osud Človeka- novela- osud prostého sovietského človeka vo vojne, chápanie základných hodnôt života v boji proti fašizmu...

Nemecká literatúra- vytvorenie Skupiny 47,,

B.Brecht- Žobrácka opera(dráma) ,,

Česká literatúra

B.Hrabal- Ostro sledované vlaky(novela),,, Slávnosti sněženek
Škvorecký- Tankový prapor
V.Havel- dramatik,,, Audiencia,,, Vernisáž
2 sv. vojna vo svetovej literatúre

J.Heller- Hlava XXII(román). Počas 2 sv.vojny., absorudnosť vojny..
Záverečná(voľné pokračovanie Hlavy XXII)
Solženicyn- 1 deň Ivana Denisoviča(novela) – autorove skúsenosti z pracovného tábora na sibíry, jeden deň trestanca od budíčka do večierky
Súostrovie Gulag(román)- svedectvo o otrockej práci väzňov na sibíri
Rakovina(román)- o nemocnici kde ležia chorý s rakovinou
Červené koleso- (román)- dejiny ruska od 1914 po súčasnosť
M.Šolochov- Tichý Don(románová epopeja),,,
Osud Človeka- novela- osud prostého sovietského človeka vo vojne, chápanie základných hodnôt života v boji proti fašizmu...
J.P.Sartre- NC neprial,, Muchy(dráma),,, Hnus(román)-pocit osamelosti hrdinu, kt.skúma zmysel svojej existencie,,,,,, Múr- zb.próz poooooooooozrieť ktoooore diellooo 2 svvv.vvv.
Exupéry- predstaviteľ subjektivizačnej prózy,,, Pošta na juh(román),,, Malý princ(próza)- „ rozprávka pre dospelých“ poooooooooozrieť ktoooore diellooo 2 svvv.vvv

Lyrizovaná próza

- jednoduchý dej., dedinská abo vrchárska tématikaending,, symbolika...
Ľ. Ondrejov- epos- Martin Mociar jakubovie
Zbojnícka mladosť(román)- hl.p.Jerguš Lapin,, (detstvo, autor sa vedel vžiť do psychológie detí...)
Jerguš Lapin- román- nadväzuje na zbojnícku mladosť...
Africký zápisník- kniha
D.Chrobák- Návrat Ondreja Baláža(novela),,,,
Drak sa vracia(novela)- drak- Jerguš Lapin, keď prišiel do dediny vždy sa niečo stalo...
Margita Figuli- Pokušenie(novela),,Uzlík Tepla
3 gaštanové kone(novela)- láska dvoch mladých ľudí- Magdalény(dcéra krčmára) a Petra(ako dieťa býval u Magdy)
F.Švantner- Nevesta hôľ(román)hl.p.Zuna ,,, Život bez konca(rozsiahly román)
Malka(zb.noviel, súbor 8 próz)- fantázia, tajomnosť, sny.(horehronský kráj)
Slovenská a česká medzivojnová dráma

J.B.Ivan- Dvaja- o 2 mužoch ktorý vraždili a ich vzťahy s vdovou...
Matka(dráma)-otec zomiera ostáva matka s dvoma synmi,, synovia sa furt škriepia no a matka chce aby sa zmierili- Zabije sa
I.Stodola- Básnik a smrť(histor.hra)- obdobie SNP
Bačova žena(dráma) – Eva,Ondro,Mišo,, Ondro za prácou do Ameriky, nešťastie v bani , strata pamäte...
K.Čapek- R.U.R.(dráma),,, Matka(dráma)
Bíla nemoc(dráma)- odpor voči faš.,, ľudia od 45. rokov dostávajú bílú nemoc... dr.Galén- vynájde liek

Vývin románového hrdinu

L.N.Jége- Adam Šangala- Adamovho otca obesili za pytliactvo, A putuje z oravy cez žilinu, zastaví sa až v Trnave,, v trnave si nájde životné šťastie nakoniec jeho život skončí pod mečom kata. Nechce riešiť svoje problémy a radšej pred nimi uteká.
J.C.Hronský- Jozef Mak(psycho.román)- na horehroní,, musí znášať veľkú biedu od svojej mladosti, zhorela im chalupa za mládi, šiel na front, postavil dom... Svoje problémy nerieši ale neuteká pred nimi,, znáša život bez reptania ale i bez boja.
M.Urban- Živý bič(román)- 2č. – Stratené ruky,,, Adam Hlavaj- v prvej časti demonštruje vplyv 1 sv.v.... v 2 č.sa protest a hnev ľudu videného A.H. presúva do výbuchu pomsty a zúčtovania so zlom... Eva Hlavajová- Adamova žena, trpí odchodom muža na front,, notár Okolický- z vyššej spoločnosti, strach.. Iľčička- sedliačka, trpí odchodom svojho syna na front... Andrej Hlavaj- symbol vzbury človeka proti všetkému...
P.Jilemnický- Pole neorané

Slovenská medzivojnová poézia

Rázus- Z tichých i búrnych chvíľ(bas.zb.)(sp.nadetstvo,prírodné a soc.mot.),,,
Maroško ,,Maroško študuje – dilógia(píše o sebe)
Krčméry-
J.Smrek- predstaviteľ vitalizmu- ospevuje krásu, optimizmus,životnú energiu..
Cválajúce dni,,, Iba oči,,, Božské uzly(ľúbostné a prírodné motívy)
Studňa- 2 sv.v,,, Básnik a žena- 5 častí, postavenie ženy v živote básnika,,,
Odsúdený k večnej žízni- svoje detstvo v časoch vojny, napatrí k vitalizmu
L.Novomeský- Romboit- venované pamiatke J.Kráľa,,, Pašovanou ceruzkou- napísaná vo väzení,,, Vila Tereza(poema)- venovaná októbrovej revolúcii
E.B.Lukáč- O láske neláskavej(erotické motívy),,,
Moloch- očakavanie 2 sv.vojny
V.Beniak- Tiahnime ďalej oblaky- vzťah k domovu,,, Popolec- túžba po miery, a láske v časoch vojny
Poézia nadrealizmu- 20.roky 20. stor,, kritika fašizmu, mnohotvárnosť a viacvýznamovosť
textov, voľný verš...

R.Fábry- Uťaté ruky
Š.Žáry- Sigmatizovaný vek
J.Lenko- Stužková slávnosť
M.Haľamová- Smrť tvoju žijem(po smrti manžela, plná spomienok)
Obraz 1 sv.vojny v slovenskej a českej próze

B.S.Timrava- Vojnová tématika- V čas vojny,,,
Hrdinovia(novela)- reaguje na 1sv.v., opisuje sko ju príjmajú ľudia, ich vzťah k nej, Hrdinovia- celá dedina,, kritika falošného vlastenectva
M.Urban- Za vyšným mlynom-novela
Živý bič- román(2 časti. Stratené ruky,,, Adam Hlavaj), sučasť trilógie- Hmly na úsvite,, V osídlach,,,
J.Hašek- Osudy dobrého vojáka švejka(má 4 diely- Vzázemí,,Na fronte,,Veľký výprask,, Pokračovanie veľkého výprasku)
Hviezdoslav- Krvavé sonety
1 svet. vojna v tvorbe svetových autorovAmerická literatúra

E.Hemingwai- Zbohom zbraniam- láska anglickej ošetrovateľky a ranného amerického poručíka, obdobie 1 sv. vojny na talianskom fronte,,,, odpor voči vojne...
Komu zvonia do hrobu- sympatie k Španielsku,, nezmyselnosť vojny...
Starec a more
Dreiser
Faulkner

Francúzka literatúra

R.Rolland- Peter a Lucia- v paríži,, peto mal isť na front,,,zomreli v kostole pri? Pochoval ich pilier – spadol na nich pri bombardovaní L - symbol nenaplnenej lásky, bezbrannosti v čase vojny
Nemecká literatúra
E.M.Remarque- Cesta späť,,,, Traja kamaráti,,,
Na západe nič nového- hl.p.baumer,, spolu s kamarátmi zo školských lavíc na front,,,,
Mann
Kafka

Martin Kukučím....................................

Moderna svetová (symbolizmus)

Ch.Boudelaire
Malé básne v próze- prvotina
Kvety zla(s touto bas.zb.sa preslávil)
p.Verlain- Dobrá pieseň(venoval ju snúenici),,,, Múdrosť(hľadanie čistotu vo vnutornej viere),,, Láska,,, Šťastie...
J.A.Rimbaud- Iluminácie I, II,,,, Pobyt v pekle- odlišné ciele oproti tradičnej poézii,,, V zelenej krčmičke
G.Appoliene- Pražský chodec,,,
Alkoholy(ňou sa preslávil)

Slovenská moderna

Patrili tu : Krasko,, Jesenský,, Roy,,Gal,,Rázus,,Krčméry.
I.Krasko- Nox Et Solitudo(noc a samota)bás.zb. obsahuje napr. Už je pozde,,,Zmráka sa...
Otcova roľa,,,, List mŕtvemu- novela,,,,,, Jehovah- básnik sa hnevá na svojich rodákov
J.Jesenský- Verše(bas.zb.debut- ľúbostná tematika),,,, Zo zajatia(lyrický dennik J.Jesenského z čias 1 sv.v.,,,
Slovenčine(báseň),,, Na zlobu dňa I , II

Slovenská dráma

Ján Chalupka- Kocúrkovo(div.hra- život slovenskej spoločnosti v 30 rokoch 19stor.),,,, Huk a fuk
Jonáš Záborský- Slovensko-Uhorské dejiny,,,, Veľká Morava(histor.divad.hry)
Najdúch(div.hra)- konflikty medzi ľudom a pánmi, upadajúce zemianstvo...
J.Palárik Beskydov- Inkognito(maďarizácia násilná a dobrovoľná),,,Drotár
Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch(zmierenie medzi maďarmi a slovákmi, medzi ľudom a šľachtou,ľúbostné vzťahy, zosmiešnenie maďarov...
J.G.Tajovský- Ženský zákon(div.hra)- Mišo malecký sa zaľúbil do Aničky Javorovie, ich šťastiu však prekáža hašterivosť oboch matiek „ ženský zákon“...
Statky zmätky(div.hra)- túžba po majetku plodí nešťastie a zlo, dedinské prostredie...

Zemianstvo

Kalinčiak reštaurácia- nejde o ucelený dej,jednotlivé časti sú spojené láskou Aničky Bešeňovskej a Števka Levického...
Knieža Liptovské
S.H.Vajanský- Letiace tiene- proces úpadku zemianstvazavinený prenikaním kapitalizmu...
Suchá ratolesť- otázka vedúcich síl v národe
P.O.Hviezdoslav- Ežo Vlkolinský- spor zemianskej matky Estery so synom Ežom, ktorý si kce vzuiať sedlácke dievča Žofku Bockovie,, matka ho vydedí...
Gábor Vlkolinský- zeman Šimon Vlkolinský a jeho žena podľahli alkoholu, majetok sa rozpadal a syna Gábora odmietajú zemianské dievčatá, kce sa zabiť, potom mu prichádza na pomoc Ežo.......
M.Kukučín- Keď báčik z Chochoľova umrie- úpadok zemianstva a jeho neschopnosť zasahovať do osudov vlastných i osudov národa...Aduš Domanický- zemianstvo proti nemu Ondrej Tráva- podnikateľ,,,,
Dom v stráni- v Dalmácií, riešenie zemianskej problematiky- spojenie zemanov s prostým ľudom nie je možné,,, su dve rodiny- rodina sedliaka Mate Beraca, a rod.statkárky Anzuly

Dedina

B.Slančíková Timrava- Márnosť všetko,,,Hrdinovia,,,Skon Paľa Ročku...
Ťapákovci- ostrý pohľad na patriarchálno žijúcu rodinu, zároveň kritický postoj k samému ľudu... v jednom dome 16 ľudí,, duševná a telesná pomalosť...
J.G.Tajovský- Ženský zákon,,Statky zmätky...
Maco Mlieč- odhalil dva svety vedľa seba- svet boháčov a svet chudoby,, oba svety zatiaľ žijú vedľa seba bez konfliktu no pomery na prelome storočí signalizujú nevyhnutnosť budúceho konfliktu..
M.Kukučín- rysavá jalovica- Adam Krt alkoholik,,, Neprebudený- mrzák, duševne zaostalý Ondráš Machuľazaľúbil sa do Zuzky Bešenovie...
Keď báčik z chochoľova umrie- úpadok zemianstva...

P.O.Hviezdoslav.......................

Svetový realizmus

- pravdivo a verne zobrazujú skutočnosť, vykresľujú typické charaktery.. druhá polovica19.stor. a začiatok 20 stor.

Tolstoj- Vojna a mier(román)- obraz dejinnej epochy napoleónových ťažení proti národom Európy..., vyzdvihoval hrdinstvo ruského ľudu pri obrane vlasti
Anna Kareninová- konflikt hlavnej hrdinky so spoločnosťou založenou na moci, pretvárke...
Dostojevskij- Idiot,,
Zločin a trest-problém absolútnej slobody...
Gogoľ- Taras Buľba- oslava hrdinstva a obete ukrajinského ľudu v boji za slobodu
Revízor(dej sa odohráva v hostinci...-),,,
Mŕtve duše- hrdina skupuje ômŕtve duše“ od statkárov a zoznamy mŕtvych nevoľníkov....
Balzac- Otec Goriotäromán)- v starom penzióne, žilo tam viacero najomníkov a aj otec Goriot, ktorého považovali za čudáka a vysmievali sa mu...
Stratené ilúzie(román),,,
Dickens- oliver Twist(soc.román)- oliver vyrastá v sirotinci, kde je spolu s ostatnými deťmi trestaný a týraný..
David Coperfild(román)- obraz Anglicka, hl.p.je tulák, šibal, ktorý zažíva rôzne dobrodružstvá...
Motív vzbury v slovenskej romantickej literatúre

Nastupuje buržoázia,, potom generácia obrodincov Štúr,Hurban,Hodža....
Jánošík- nar.v terchovej pod Tatrami, bohatým bral chudobným dával...
J. Kráľ- najrevolučnejší štúrovský básnik
Zabitý,,, Zverbovaný,, Duma bretislavská,,, duma dvoch bratov,,,
Výlomky z jánošíka- neopisuje jánošíka minulého ani ho neidealizuje, v jeho osobe stotožňuje odboj ľudových más od čias Jánosíka až po súčasnosť..
S.Chalupka- najstarší štúrovský básnik
Mor ho !– a ty mor ho , hoj morho detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A či i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a vôľ nebyť, ako byť otrokom!
Básne s jánošikovskou tématikou- Kráľohoľská, Likavský väzeň,,, Basne s protitureckou tématikou- turčin poničan,, Branko..
J.Botto- Smrť Jánošíkova- 9 ,spevov,, začína zatknutím Jánošíka a končí popravou..
Balady- Margita a Besná,,, Žltá ľalia
A.Sládkovič- Marína,,, Nehaňte ľud môj,,,
Detvan- 5 spevov,, v 15.stor. za panovania kráľa Mateja,, Martin+ Elena- idealizované postavy predstavujú krásu a čistotu slovenského národa....

Ľ.Štúr..................

Romantizmus- túžba po ideály...

Francúzska literatúra

V.Hugo- Cromvel(dráma)
Chrám matky božej v paríži- 19.stor.in Pariž,, esmeralda,. Qvasimodo, phoebuy,clau de frollo...
Bedári(hra)

Nemecká literatúra

J.W.Goethe- Utrpenie mladého Werthera- sentimentálny príbeh vo forme listov, dej- Weimar,, post. Lotta, Werther,, Albert...
Faust- najznámejšie dielo,, veršovaná dráma,, 2 časti,,základné otázky ľudského života...

Anglická literatúra


G.G.Byron- Chylde Haroldová púť- lyrickoepická skladba,,,
Chillonský väzeň(bás.skl.- je ideou slobody),, Don Juan(epos)

Ruská literatúra

A.S.Puškin- Eugen Onegin(veršovaný román),,, Kapitánová dcéra(histor.román)- zobrazil v ňom Pugačevovo povstanie..

Poľská literatúra

Mickiewicz- Óda na mladosť- veril že mládež privedie svet k vzájomnej láske a priateľstvu,,, Tadeaš(epos)

Maďarská literatúra


S.Petofi- prvá zb.básni Verše,,, Apoštol- v tejto básni opisuje nenávisť proti tyranii,,

Česká literatúra

K.Hynek.Mácha- Máj- lyrickoepická báseň, krátke opisi prírody..Cikáni a Marinka(próza)
B.Němcová- Slovenské pohádky a povesti(b.zb) Babička(bas.zb),,
V zámku i v podzámčí(poviedka)
K.Havlíček.Borovský- Tyrolské elegie,,, Kráľ Lavra a křest svätého Vladimíra (bnás.skl)

Národné obrodenie slovenské (klasicizmus)

Ján Kollár- Slávy dcéra- lyrickoepická báseň, idea vlastenectva, slovanskej vzájomnosti, láska k Míne, prvky klasicizmu,,,,,
Ján Hollý- Selánky- bezprostrednosť slovenského ludového života,,,
Svätopluk,,,,Sláv....
Anton Bernolák- Gramatica slavica,,, Slowár slowenskí,,,, česko- laťinsko-německo-uherskí
J.I.Bajza(príhody a skúsenosti mládenca reného)
J.Fándly(o úhoroch a včelách)
P.J.Šafárik(dejiny slovanskej reči a literatúry)
Svetový klasicizmus- vzniká vo Francúzku ,, zakladateľ- Descartes(jednota času,miesta,deja)
Corneile- Cid(konflikt medzi citom a povinnosťou)
Racine- Faidra(tragédia ženy ktorá sa zamiluje do vlastného syna)
Moliére- Lakomec- hl.p.Harpagon- meštiak, ktorý miluje peneži, vecej jak svoju rodzinu,,,
Kedz pridze o peňeži podozrieva všickych aj sam sebe,, všeobecný typ lakomca...
Osvietenstvo- koncom 17.st., základnou črtou bolo vyzdvihovanie rozumu...
Voltaire- Candid alebo optimizmus- (filozofický román)
Swift- Guliverove cesty (román, 4 diely)
Defoe- Robinson Crusoe(dobrodružný román..)
Staroslovienská literatúra(863- 1000)

Príchod konštantína a metoda 863, na Veľkú Moravu, hlásajú kresťanské náboženstvo v slovanskom jazyku, v písanej podobe- Hlaholika a neskôr prerobená na cyriliku..Začiatky našej literatúry sa utvárajú ešte pred vznikom Veľkomoravskej ríše.
Proglas- predslov k sv. evanieliu, vyzdvihuje domáci jazyk..
Moravsko – panónske legendy- (boj proti trojjazyčníkom)historický dokument v ktorom je zachytená situácia na začiatku šírenia kresťanstva, životopisy Konštantína a Metoda..
Život sv. Konštantína- o jeho nadaní , detstve...
Život sv. Metoda- opisuje pobyt jeho žiakov na našom území, dozvedáme sa o živote naších predkov...
Kyjevské listy- zlomky staroslovienskej omšovej knihy, preloženej z latinčiny

Antická literatúra delí sa na : -orientálnu,,, - antickú...

Orientálna- sumerská, akadská, staroegyptskú...
K orientálnej patrí- Starý zákon(vznikol pred kristom,, obsahuje 46 kníh.) a Nový zákon(evanielia podľa 4 apoštolov, 27 kníh).
Antická – grécka a rímska.
Grécka literatúra
Homér- Ilias (zachytáva posledných 51 dní 10 ročnej vojny medzi Spartou a Trójou),,,, Odysea(túžba po domove) (eposy)
Ezop-grécky bájkar, weľmo škaredý a hrbatý..
Sapfo- zriadila na ostrove Lesbos „dom múz“...
Dráma grécka
- vystupovali iba muži, hrali aj ženské ulohy v maskách..
Sofokles,,, Aischylos,,, Aristofanes(predstaviteľ antickej komédie)
Sofokles- Antigona- antigona dcéra tébskeho kráľa oidipa(mala dvoch bratov a jednu sestru)...
Euridipes- Médea,,Trójanky
Rímska literatúra
Flaccus-Satiry- zb.poézie,,,
Naso- Metamorfózy-premeny- lyrickoepická skladba,,,,
Maro- Aeneas- vrcholné dielo, oslávil rímsku moc...,, Orfeus a Euridika

Periodizácia

Slovenský literárny vývoj rozdeľujeme na tri hlavné obdobia:
I. Staršia slovenská lietratúra (800-1780)
II. Novodobá slovenská literatúra (1780-1905)
III. Slovenská literatúra 20.storočia (od r. 1900,1905)

I. Staršiu slovenskú literatúru rozdeľujeme na: Stredoveká literatúra (800-1500)
Humanistická a renesančná literatúra (1500-1650)
Baroková literatúra (1650-1780)

II. Novodobá slovenská literatúru rozdeľujeme na: Klasicizmus (1780-1830)
Preromantizmus a romantizmus (1830-1850)
Od romantizmus k začiatkom realizmu (1850-1875)
Realizmus (1875-1905)

III. Slovenskú literatúru 20.storočia rozdeľujeme na: Slovenská literárna moderna (1905-1918)
Medzivojnová literatúra (1918-1945)
Literatúra po druhej svetovej vojne (1945-1989)
Súčasná slovenská literatúra (od roku 1989)

I . Staršia literatúra:

A; Stredovek (križiaci,cirkev,najväčšia moc)
- náboženská literatúra
- svetská lit. (pieseň o rollandovi)
- V.Morava- príchod Konštantína a Metoda 863
Stred. Lit. naša:
- lit.písaná starosloviensky(PÔVODNÁ LITERATÚTA:
Proglas - Koštantínov veršovaný predhovor k prekladu
evanjelija.
Moravsko-panónske legendy:
Život Konštantína - jeho detstvo, štúdiá, začiatky pôs.
na VM
Život Metoda - hlavne jeho činnosť na VM.(800- 1000)
- lit.písaná latinsky a česky(Začína prevažovať po zániku VM;
- latinská od 11.st;
česká lit. od polovice 14.st
ľud - slovanské nárečia)(1000-1500)
B; Humanizmus a renesancia (14,-17,stor.)
- prevláda svetská lit.
- vznikla v Taliansku
- predstavitelia: Shakespeare,Alighieri, Boccacio, Villon
C; Barok (16-18.stor.)
- návrat k viere , prevláda náboženská literatúra
- vznik v Španielsku
- predst. Komenský, Milton
II. Novodobá literatúra:
A; Klasicizmus
- osvietenstvo (revolučné myšlienkové hnutie, boj proti poverám, zrušenie poddanstva)
- zdôrazňoval rozum
- Predstavitelia- hollý, Barnolák, Kollár, Moliére
- Začiatok národného obrodenia v slov.lit.
B; Preromantizmus a romantizmus
- láska, cit, sen...
- predstavitelia: Puškin, Goethe, Hugo, Byron, Štúrovci
C; Od romantizmu k začiatku realizmu
D; Realizmus
- rozum
- predstavitelia- Balzac,dickens,Dostojevskij,Tolstoj,,, Hviezdoslav,Kukučín,Tajovský,Timrava
III. Literatúra 20. storočia:
A; Literárna moderna (Krasko)
B; Medzivojnová lit. ( Hemingwai, Rolland,Jége, Urban)
C; Literatúra po r. 1945
D; Súčasná literatúra po r. 1989

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk