referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Praktická matura - elektronika
Dátum pridania: 23.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanleyy D...
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 559
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 
Bimetalické teplomery- citlivým prvkom je tu dvojkov bimetal. Sú to dva kovové prúžky z materiálov o rôznom súčiniteli tepelnej rozťažnosti navzájom po celej dĺžke spojené zváraním alebo nitovaním. Pôsobením teploty sa bimetal prichytením jedného konca prehýba a to tak, že kov s väčším súč. rozťažnosti je na vonkajšej strane. Pohyb voľného konca sa prenáša na ukazovateľ.

Tlakové teplomery- využívajú závislosť tlaku tzv. pracovnej látky na teplote. Podľa druhu pracovnej látky rozoznávame: tlakové teplomery kvapalinové, parné a plynové. K základným častiam týchto teplomerov patrí: nádobka, kapilára a manometrová pružina. Princíp všetkých druhov tlakových teplomerov je založený na deformácii manometrovej pružiny, ktorá je vyvolaná zväčšeným objemom pracovnej látky pôsobením teploty.

Odporové teplomery- el.odpor u kovových vodičov sa mení s teplotou. Stúpajúca teplota odpor zvyšuje, klesajúca znižuje. Z toho vzťahu vyplýva že pre čisté kovy a úzky tepelný rozsah je závislosť medzi teplotou a odporom kovového vodiča lineárna. Teda je možné meraním zmien odporu určovať zmeny teploty. Pre tieto účely sa používajú čisté kovy ktoré menia odpor o 0,4% pri zmene teploty o 10C.(Pt 100). Bifilárne vinutie- je z toho dôvodu aby na presnosť nemala vplyv závitová kapacita a indukčnosť. Justovací odpor- Rj- je určený na to aby pri meraní nevznikala chyba pri meraní ktorú môže spôsobiť vedenie od snímača k mer.pr.- lebo každý kus vodiča má odpor.

Termoelektrické teplomery- Princíp je založený na využití tzv. termoelektrického javu , ten spočíva v závislosti medzi termoel.U vznikajúcom v obvode zostavenom z 2 vodičov rôzneho materiálu a rozdielnych teplôt ich spojov. Vzniká tu U v milivoltoch. Veľkosť U je závislé od rozdielu teplôt medzi merným a porovnávacím koncom a tiež od druhu použitého termočlánku.(fe- ko= -200až600oC,,,cu-ko,,,ptrh-pt...)(kompenzácia vplyvu okolitej teploty- kompenzačnou krabicou, termostatom).

Metódy merania: - priame a nepriame metódy merania,,, absolútne a relatívne metódy,,, substitučná metóda,,, kompenzačná,,, nulová metóda... indikačná (zisťujeme zrakom alebo sluchom),,, registračná ( údaj sa zaznamenáva).

Spracovanie výsledkov merania- príprava merania ,, vlastné meranie,, odvodenie výsledku,, overenie výsledku..
Podstata meracích prístrojov- sú to zariadenia určené pre rýchle a presné zistenie hodnoty rôznych veličín ako sú: U, I, p, t príslušnou fyzikálnou metódou. Merací obvod je zložený z 2 častí- ktorá meranú hodnotu sníma- snímač, čidlo,, a z časti ktorá indikuje meranú hodnotu meranej veličiny. Meracia sústava je názov pre vyjadrenie fyzikálneho princípu prevodu meranej veličiny na mechanický pohyb. Merací mechanizmus sa skladá z pevnej a pohyblivej časti. Pevná časť – je spojená so stupnicou, a na pohyblivej časti je ručičky. Na pohybovú časť meracieho mechanizmu pôsobia sily vyvolané meranou veličinou teda meraná veličina vyvolá v otočnej časti krútiaci moment Ms – moment sústavy. Proti Ms pôsobí riadiaci moment – direktívna moment Md môže byť vyvolaný napr. – pružinou.

Uloženie otočnej časti- čapové, hrotové, hranové, závesové uloženie.
Aretácia- zariadenie ktorým sa podchytí a podrží merací mechanizmus aby pri prenášaní nedošlo k poškodeniu.
Citlivosť prístroja- vyznačuje sa počtom dielikov stupnice prístroja na jednotku meranej veličiny Sa= α / Ao –––(0až10 A ,, 100 dielikov- Sa= 10 dielikov /1A)
Konštanta prístroja- vyznačuje sa v jednotkách meranej veličiny na jeden dielik stupnice
CA= A / α = 100/20 CA=5 (0až100V ,, 20diel.)
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.