referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lukáš
Pondelok, 18. októbra 2021
Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode v slovenskej romantickej literatúre
Dátum pridania: 06.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kukolar3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 630
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
A: Slovenský romantizmus : sme súčasťou RU. Slováci bojujú proti národnostnému útlaku zo strany Maďarov. Nástup štúrovskej generácie, na Bratislavskom lýceu vzniká Spoločnosť česko- slovenská a na jej čele stoja S. Chalupka a Karol Štúr. 24.4.1836 sa konala vychádzka na Devín. 1843 uzákonenie spisovnej slovenčiny- prvá báseň napísaná v slovenčine J. Kráľ ,, Duma bratislavská´´.

Janko Kráľ - najrevolučnejší básnik
,, Duma bratislavská´´ : protest proti odvolaniu Ľudovíta Štúra z lýcea, žiaľ nad tými, ktorý sa
ho nezastali, záver je optimistický, vyzýva do boja za slobodný život

,, Jarná pieseň´´ : 1849 v Liptovskom Mikuláši organizuje dobrovoľnícky oddiel

,, Šahy´´ : najobšírnejšia revolučná báseň, lúči sa s nádejami a snami, vidí len temnú budúc-
nosť bez lepšieho osudu
- svoje revolučné názory, nespokojnosť so svetom, ale aj blízky vzťah k ľudu vyjadroval aj v baladách
- postavy k svetu nie sú pasívne, neprijímajú údely osudu, vzpierajú sa mu, pociťujú rozpor medzi ideálom, predstavou a skutočnosťou
- námety v baladách sú mravné ( každé zlo je potrestané ), sociálne a spoločenské
- mravné - ,, Povesť´´ , ,, Kríž a čiapka´´ , ,, Bezbožné dievky´´ ( jazyk ľudový, príslovia a porekadlá )

- sociálne - ,, Kvet´´ ( dievča sa vydá za bohatého a zomiera od žiaľu ), ,, Pán v tŕní ´´( obžaloba tých ktorý zdierajú slovenský ľud )

- spoločenské – nespokojnnosť so svetom, smútok, láska k ľudu, túžba po slobode ,, Zakliata panna vo Váhu a Divný Janko ´´

- balada má 4 časti: 1, vyjadruje duševný stav básnika (stotožňuje sa s Jankom spomienky na detstvo a rodný kraj
2, spomienka na rodný kraj, dedinu, opis hôrnych chlapcov
3, život tichej rodinky a samotársky život syna Janka
4, medzi ľuďmi kolovala povesť o zakliatej panne, tú mohol vyslobodiť
iba ten, kto o polnoci bude stáť na brehu rieky, no musí mať prevrátené veci naopak. Janko ju nezachránil lebo si neprevrátil veci a sám zato  zaplatil vlastným životom

- Janko je typický romantický hrdina, lebo túži po plnohodnotnom živote, pri uskutočňovaní svojich snov hynie, nezmieri sa so skutočnosťou, borí sa s prekážkami, nenachádza porozumenie a preto sa uťahuje do samoty
- konflikt: túžba po veľkom čine, ktorý však nemožno vykonať

Samo Chalupka – jeden z najstarších štúrovcov
Zbierka básní ,, Spevy ´´ : vyzýva d boja proti národnému a sociálnemu útlaku
,, Mor ho! ´´ : epická báseň, hrdinská báj o slovenských junákoch v boji proti presile, idea
slobody a vlastenectva
postavy: pyšný cár , slovanskí poslovia- kolektívny hrdina – junáci sa na cisára vrhli s pokrikom Mor ho !, zomierajú za vznešené idály
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.