referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Gramatika na maturitu
Dátum pridania: 16.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jjlk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 762
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Vypracované maturitné otázky

1. funkcia typy odsekov-funkcia uvedomenie si novej myšlienky al hl.úvahy.Poznáme tvrdý nenadväzuje na predchádzajúci text a mäkký nadväzuje
2. Rým-zvuková zhoda na konci slov na konci veršov.Patrí medzi základné znaky poézie.Plní rytmickú aj sématickú funkciu-tj.spájať vo vedomí pojmy ktoré sú obyčajne veľmi vzdialené a v bežnej reči iba ťažko spojiteľné.združený AABB,striedavý ABAB,obkročmý ABBA,Postupná ABCABC,prerívaný ABXB
3. Súvetia typy viet-delia sa na jednoduché tj 2prisudzovacie sklady a zložené-tj viac prisudzovacích skladov.Poznáme súvetia Priraďovacie-dve gramaticky rovnocenné vety spojené čiarkov al.spojkov.zlučovacie/a,i,aj/,stupňovacie/ba,ba aj,ba dokonca/,odporovacie/slr,no,lež/,vylučovacie/alebo,buď/ a Podraďovacie-keď je jedna veta nadradená tej druhej. podmienková,prísudková,predmetová,prívlastková,prísudková/miesta,času,príčiny/
4. Lit druhy a žánre.lyrika:náladová,opisná,prírodná,spoločenská,politická-napr :óda,pieseň,balada,poéma,epigram,epitaf.Epika-román,novela,poviedka,rozprávka,povesť.dráma-hovorená,hudobná.Opera,Opereta,melodráma,tragédia,komédia,činohra,tv.hra,pantomína,muzikál
5. Modifikácia vetnej stavby-vytýčený vetný člen-čokoládovú zmrzlinu tú mám rád.Osamostatnený vetný člen-Mám rád zmrzlinu.Čokoládovú.Pripojený vetný člen-je oddelený čiarkou alebo pomlčkou a vústom je to osobná intonácia-Mám rád zmrzlino, al eln čokoládovú.Výpustka-vynechané slovo,ktoré je menej dôležité ale známe z predchádzajúce textu.Každý má rád sladké.Ja zmrzlinu.Prerušená výpoveď:Urobil by som to rád ale...Vsuvka-vyjadruje autorov postoj k obsahu:slúbil nám to ale žial,neprišiel.

6. Rozprávanie,schéma a dramatizujúce prvky:jednoduché vety a časová následnosť,ucelenosť
7. Druhy rečníckych útvarov druhy-agitačno propagačné-politické reči,súdne reči.náučné-prednášky,referáty,diskusie,polemiky,kázne.príležitostné.slávnostné,informačné.hl.zásady:1.téma je aktuálna a musí zaujať,2.pútavo začať a dodržať logickú postupnosť,3-podrobne rozviesť vecí ale nie všetko.4.názorné pomôcky5.zreteľné artikulovanie.6.negestikulovať.
8. Kodifikácie slovenského jazyka
9. Aké máme slohové postupy a aké sú ich znaky- informačný.jednoduchá stavba viet veľa faktov administratívny a publicistika.rozprávací-prevažujú dejové slová priama reč fejtón,bájka,poviedka.opisný-zameraný na časti vlastnosti a znaky vecí môže byť objektívny a subjektívny.Napr návod,životopis.Výkladový-zameriava sa na podstatu javu a vnútorné vzťahy medzi nimi zložené súvetia,tabuľky,citácie.Úvahový..
10. Spôsoby obohacovania slovnej zásoby-1.preberanie slov z iných jazykov.2zmena významu slova tj prenášanie pomenovaní 3.tvorenie nových slov odvodzovaním(predpona,prípona)a skladaním napr novovek,zemeguľa a skracovaním(ing,atď)4.-univerbizáciou-viacslovné združené pomenovanie je nahradené jednoslovným-minerálna voda=minerálka.Multiverbizáciou-súťaží sa=prebieha súťaž
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.