referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Streda, 20. októbra 2021
Maturitné otázky z literatúry
Dátum pridania: 25.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Andrej Jančár
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 27 498
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 80.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 133m 40s
Pomalé čítanie: 200m 30s
 
Do obdobia stredovekej literatúry patrí aj obdobie veľkomoravskej ríše. / 800 -1000 /
Vznikla v druhej polovici 9 storočia v ranofeudálnom štáte. Veľkú Moravu založil Mojmír I. ktorý vyhnal Nitrianske knieža Pribina a spojil Nitrianske a Moravské kniežatstvo. Po Mojmírovi I. nastúpil Rastislav ktorý aby upevnil svoju moc požiadal Byzanského cisára Michala III aby mu poslal dvoch vierozvestcou / učencov /, ktorý aby na území veľkej Moravy šírili učenstvo a kresťanstvo. V roku 863 prichádzajú na veľkú Moravu bratia Konštantín a Metód. Už po ceste na Veľkú Moravu vytvárajú z malej gréckej abecedy hlaholiku – prvé slovanské písmo. Tým položili základ pre prvý staroslovenský jazyk. – STAROSLOVIENČINU.
Literárne pamiatky z obdobia Veľkej Moravy rozdeľujeme :

- prekladové – Biblia, obradové formulky, náboženské piesne.
- pôvodné – Proglas /napísal Konštantín je to veršovaná oslavná báseň /predhovor k svätému evanjeliu/.
Moravské – Panónske legendy- skladajú sa z dvoch životopisov – životopis svätého Konštantína a života svätého Cyrila, napísal Kliment.

Život svätého Konštantína – zachytáva život Konštantína v Solúni, jeho štúdia a kňazskú činnosť. Dozvedáme sa tu aj o boji s trojjazyčníkmi /Biblia – Hebrejský, latinský a Grécky.
Rím – Pápež Hadrian 2 obhajoba staroslovenčiny – súhlas prví slovanský biskup Staroslovenčina - liturgický jazyk – z hľadiska štylistického je tento životopis napísaný vznešenejšou formou ako život svätého Metoda.
Život svätého Metoda – je stručnejší, vecnejší, faktografický, a zachytáva život na Veľkej Morave svätého Metoda.

Význam obdobia Veľkej Moravy pre súčasnosť. :
1.prvý štátoprávny celok Slovákov a Čechov
2.Vznik prvého písma a hlaholiky – staroslovenčiny
3.Vznik kultúrnych tradícii slovenského národa. / Bernolákovci Ján Hollý, Štúrovci. /

Humanizmus a Renesancia

14 -16 storočia

Humanizmus a Renesancia je nové myšlienkové hnutie ktoré šírila nová vrstva spoločenská – meštianstvo.
Toto obdobie je charakterizované rôznymi zmenami :
1.Vedecké objavy / matematiky, fyzika, astronómia /
2.objavenie nových kontinentov

Humanizmus – z latinského slova humánus – ľudský
Resenancia – z francúzskeho slova resenanc – znovuzrodenie, návrat k antike.

Nositeľmi humanistických a renesančných myšlienok boli najmä meštiaci ktorý boli veľmi bohatí a chceli viesť plnohodnotní život na zemi, odmietali pokorný život plný odriekania ktorý hlásala cirkev.
Ľudia sa chcú zabávať, vzdelávať a všetko intenzívne prežívať. Návrat k antickým ideálom.
Do popredia sa dostávajú tieto hodnoty :
1.Individualizmus – dôraz kladený na jedného človeka
2.Senzualizmus – zmyslové poznávanie sveta
3.Racionalizmus – úcta k rozumu

Literárni humanizmus – diela ktoré vznikali na základe štúdia antických básnikov a filozofov. Rozvíjala sa náučná literatúra ktorá sa šírila medzi vzdelancami a písala sa v latinčine.

Literárna Resenancia - tvoria ju diela kde autori zobrazujú vtedajší život plný radosti a optimizmu. Tieto diela boli popísané v národných jazykoch. Leonardo Da Vinci, Michalagelo.


Talianska Humanistická a Renesančná literatúra

Zakladateľom talianskej Renesančnej a Humanistickej prózy bol Giovani Bocciacco. Napísal zbierku noviel DEKAMERON. Obsahuje 100 noviel ktoré si rozprávajú mladí ľudia ktorý sa utiahli na vidieku a ušli pred morom z mesta. Autor čerpá námety zo života príbeh končí ponaučením, autor kritizuje najmä pokrytectvo, hlúposť, do popredia sa dostáva láska k žene.
Francesko Petrarca napísal v roku 1370, 366 básni ktoré väčšinou boli ľúbostné a venoval ich milej Laure. / U nás známe ako Sonety pre LAURA / Najväčším básnikom Hum. Rene. Bol Dante Aligiery. Jeho najväčším dielom je epická báseň božská komédia. Skladá sa s troch častí :
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.