referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Preromantizmus a romantizmus
Dátum pridania: 21.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: :-)
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 972
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 

Spolčenské pomery:

- Veľká francúzska revolúcia
-rozpad feudalizmu
-nástup kapitalizmu

Heslo Francúzskej revolúcie: SLOBODA – ROVNOSŤ – BRATSTVO

Vzniká nová filozofia: Idealizmus – považuje myšlienku, vedomie, ducha za prvotné, hmotu, bytie za druhotné

Iracionalizmus- filozofi popierajú vedecké, rozumové a logické poznávanie, upredňostňovali vieru a inštinkt
Sentimentalizmus – pri poznávaní objektívneho sveta sa opiera o city a o citové zážitky
Individualizmus – kult silného jednotlivca, vzdoruje osudu a pomáha ľudstvu (titanizmus)

Princípy romantizmu:

-spis. Vytvárajú nový typ hrdinu, kt. je v ustavičnom rozpore so spoločnosťou, je to väčšinou osamelý jedinec, burič alebo zbojník
-zákl. konflikt v lit. spočíva v rozpore medzi snom a skutočnosťou, postavy sú zo všetkých aj zaznavaných spoločenských vrstiev
-v dielach sa objavujú prvky hovorovej reči, spis. vyzdvihujú minulosť národa – historizmus
-nadväzujú na ľudovú slovesnosť, do popredia vystupuje harmónia kontrastov, píšu sa najmä lyrické diela a lyricko-epické žánre, narúšajú sa hranice medzi lit. druhmi a žánrami - synkretizmus

Francúzska lit.

Victor HUGO (1802-1885 )

-bol všestranným autorom, písal poéziu napr.: epické básne Legenda vekov, div. Hry, napr.: dráma Cromwell
- víťazstvo romantizmu znamenala jeho hra Hernoni
-odpor proti násiliu vyslovil v hre Ruy Blas, vrchol tvorby predstavujú romány:
- Chrám Matky božej v Paríži – celý r. je založený na harmónii kontrastov, kontrastná je hl. myšlienka autor porovnáva chudobný a čestný život pospolitého ľudu s nečestným ale bohatým životom asristokrecie (šľachta) a cirkevnej hierarchie(šľachta) v 17. stor., protikladné sú aj hl. postavy krásna cigánka Esmeralda a škaredý zvonár Quasimodo, kontrastný je aj somotný Quasimodo za škaredým zovňajškom sa skrýva šľachetné srdce
- Bedári – autor vykresľuje spoloč. Situáciu v čase obnovi cisárstva vo Frnac., hl. postava Jean-Valjean prepustený trestanec, kt. na ceste na slobodu sa dopustí ďalšieho trest. Činu, po mnohých dobrodruž. Spoznáva, že iba čestný život má zmysel a z bývalého trestanca sa stáva statočný človek
- Roborníci
- Muž ktorý sa smeje
- 93 - raná

Nemecká lit.

-predstavitelia nem. romantizmu boli stúpencami hnutia STRUM UND DRANG (búrka a nápor), kt. bojovalo proti vtedajšej spol. aj keď vzbura bola živelná a nie organizovaná
Johann WOLFGANG GOETHE-vrcholný predstaviteľ
-pochádzal s bohatej meštianskej rodiny, vyštudoval právo v Lipsku
-jeho prvé lit. dielo óda – Prométeus, oslavuje človeka veriaceho vo vlastné sily
-autobiograf. char. má román Utrpenie mladého Werthera – dielo je písané formou listou, mladý muž sa zaľúby do Sotty manželky svojho priateľa, zo situáciou sa nevie vyrovnať a preto končí svoj život samovraždou

-r.1775 prichádza on do Weimaru a stáva sa ministrom hosp. a kult. V tomto období sa lieči v Karlových Varoch, vzdáva sa buričských nálad a venuje sa antike
-za vrchol jeho tvorby sa považuje veršovaná dráma Faust – vychádza so stredovekej povesti o učencovy Faustovi, kt. túži po pravom poznaní, v úsilí o dokonalosť uzavrie zmluvu s diablom Mefistofeles, kt. zásluhou sa Faustovi vracia mladosť a zbohatne a zažije aj životnú lásku Margarétu, v závere hry Faust umiera ale Mefistofeles stávku prehrá lebo Faust sa zachráni zásahom vyššej moci, Faust je symbolom ľudskej aktivity a životnej práce
-známe sú Goetheho drámy –Ifigémia v Tauride
-Torguato Tasso

Friedrich SCHILLER

-pôvodne sa chcel stať kňazom, ale na nátlak otca vyštudoval vojenskú akadémiu
-jeho najvýznamnejšie dielo je dráma Zbojníci, hl. postavou je sľachtický syn Karol Moor, kt. prichádza o životnú lásku a dôveru otca, pridáva sa preto k zbojníkom a keďže už niet cesty späť vydava sa do rúk súdu, Karol je typ buriča, kt. nezvládol rozpor medzi svojimi túžbami a spol. podmienkami
-v tragédii Úklady a láska kritizuje malomeštiansku morálku
-známa je jeho óda Pieseň na radosť kt. zhudobnil Ludvik Van Bethowen vo svojej 9. synfónii
-ďalšie drámy: - Panna orleánska
- Mária Stuartova
- William Tell

Anglická lit.

George GONDEN BYRON


-bol šľachtického pôvodu, veľa cestoval po Európe, zážitky z ciest vyslovil v diele Childe Haroldova púť – je to lyrický cestopis v kt. autor vyjadruje vl. Dojmy a zážitky z ciest po Európe smúti najmä nad osudom Grécka, kt. bolo kolískou Európskej kultúry
-kritikou spolo. Pomerou sa zaoberá v diele Don Juan
-okrem poézie písal aj básne – poviedky, kt. mali úvahový char. Napr. Korzár, Džaur
-Byron vytvoril nový typ lit. hrdinu titana – človeka kt. vlastnými silami chce zmeniť svet (titanizmus – túžba jedinca zmeniť svet vl. silami)
-túžbu po slobode vyjadril v rozsiahlej básni Chillonský väzeň

Ruská lit.

Alexander SERGEJEVIČ PUŠKIN


-celá jeho tvorba bola ovplavnená povstaním dekabristov, pod ich vplyvom napísal romantické poémi: Kaukazský zajatec, Cigáni
-revolučný char. Má jeho báseň Na Sibír
-častou témou v jeho tvorbe bola história Ruska: tragédia- Boris Godunov, poéma – Potava, Medený jazdec
-veľký úspech mala jeho hra Piková dáma a veršovaný román: Eugen Onegin, ľúbostný príbeh mladého šľachtica a dcéry veľiteľa pevnosti, tovrí dej historických udalostí v povesti Kapitánova dcéra- zobrazil tu Pugačovo povstanie
-mnohé diela boli sfilmované a zhudobnené (P.J.Čajkovský: Eugen Onegin, Piková dáma, M. P. Musorgkij: opera- Boris Godunov)
-hist. Tému spracoval v dráme Boris Godunov – využil v nej motívy ruských bylín a vyzdvihol úlohu ľudu

 
Podobné referáty
Preromantizmus a romantizmus GYM 2.9868 6117 slov
Preromantizmus a romantizmus SOŠ 2.9799 873 slov
Preromantizmus a romantizmus GYM 2.9649 583 slov
Preromantizmus a romantizmus SOŠ 2.9823 241 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.