Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Maturitná otázka č. 5 - Literatúra - 2006

Baldická tvorba v jednotlivých literárnych obdobiach

Romantizmus – Štúrovci

JANKO KRÁĽ – najrevolučnejší, narodil sa v nebohatej rodine, otec mäsiar, študoval na lýceu v BA, prvé básne uverejnené v almanachu Nitra, pracoval ako advokátsky pomocník v Pešti, zastihla ho revolúcia, so svojim priateľom burcoval ľud, aby si vydobili práva, bol uväznení v Šahách potom v Pešti, po revolúcii žil vo veľkej biede, prekladali ho z miesta na miesto, zomrel v Zlatých Moravciach, dlho ostal neznámi aj jeho hrob
Literárna tvorba básnická – piesne a balady inšpirované ľudovou slovesnosťou – Zdrojom preňho boli Kollárove Národnie spievanky, ale hlavne jeho zberateľská činnosť. Tvorba Janka Kráľa ovplyvnená ľudovou slovesnosťou:
· Zverbovaný – dramatizovaný výjav ľudového života, netypic. balada – koniec – boj!
· Povesť – potrestaná je tu neúcta k starobe.
· Skamenelý – je tu potrestaná nevera manžela, porušenie prísahy
· Kríž a čiapka – potrestaná roztopašnosť a zneúctenie hrobu
· Bezbožné dievky – potrestané čary, ktorými si chceli dievky získať ženíchov
· Pán v tŕní – moderná sociálna balada
· Kvet – matka vydá dcéru a tá od žiaľu umiera
· Luciin stolček
Zakliata panna vo Váhu a divný Janko – tu vyjadril všetky svoje rozpory, smútok, nespokojnosť so svetom, lásku k ľudu,.. Je to jeho najpôsobivejšia balada. JANKO je hlavný hrdina, je najvýstižnejšou charakteristikou básnika J. Kráľa . Divný, samotársky, ťažko hľadá vzťahy medzi ľuďmi (komunikácia), smutný, nepociťuje strach z neznámeho, nikomu nedôveruje, nikoho si neváži, nechodí do kostola, odmieta lásku, burič.
Autor vychádzal z ľudovej povesti o tom, ako smelý junák chce zachrániť Zakliatu pannu vo Váhu a to tak, že skočí do rieky. Aby mal šťastie, prevráti si všetko, čo má na sebe naruby. Zakliatu pannu sa mu nepodarilo zachrániť, lebo si zabudol prevrátiť vrecko na tak. Kráľ základnú myšlienku povesti preniesol do širšieho kontextu. Zaktualizoval ju, čiže ju preniesol do doby, v ktorej žil. Zakliata panna vo Váhu tu predstavuje náš slovenský národ, ktorý drieme, nedokáže sa vyslobodiť a divný Janko (autor) chce tomuto národu pomôcť.

JÁN BOTTO – najmladší, vyjadroval nespokojnosť so svojou dobou, narodil sa v roľníckej rodine, študoval na lýceu v Levoči, prišli tam študenti, ktorí opustili lýceum pre odvolanie Štúra, zapojil sa do činnosti Jednoty mládeže slovenskej, zapisoval povesti, piesne, hral divadlo, recitoval, tvoril, po ukončení štúdia pracoval ako zememerač v BŠ a V BB, kde aj zomrel
BALADY : Žltá ľalia – manželia Eva a Adam si sľúbia lásku až za hrob, keď však Adam zomrie, Eva sa vydá a je za to potrestaná, Adam k nej o polnoci prichádza a Eva mu zomiera v náručí
Ctibor – o bezohľadnom pánovi, ktorí znesvätil nedeľu poľovačkou
Margita a Besná – vdova sotí zo skaly svoju nevlastnú dcéru zo žiarlivosti, lebo je pekná a neskôr sa zmiatne a sama sa vrhne z toho istého miesta

SMRŤ JÁNOŠÍKOVÁ - lyrický predspev a 9 spevov
- predsmrtné vízie, smrť Jánošíka a žiaľ družiny
- črty rôznych žánrov, baladické, hrdinské a prvky elégie
1. spev – oslava slobody, Jánošika a jeho družiny (vatra - symbol slobody), družina sa dozvedá, že Jánošíka chytili
2. spev – chytili Jánošíka, nepremôže ho presila, ale zrada, ostáva však nezlomený
3. spev – opis čierneho mesta, kde je väznený, mesto sa ho bojí, lúči sa s ním celý ľud v podobe milej baladou
4. spev – najpochmúrnejší, romantické scenérie noci vo väzení a sen jánošíka o mladosti, príde za ním diabol
5. spev – ospravedlňuje činy tým, že nezniesol útlak ľudu – mesianizmus – básnik je presvedčený, že ľud môže zachrániť len silný jednotlivec
6. spev – túžba po slobode bude večná, kňaz káže Jánošíkovi modliť sa, on sa ale nemodlí za seba ale za svoj ľud, tragický moment je v zastrašenom ľude
7. spev – Jánošíkova poprava, smúti nebo aj Zem, lúči sa s prírodou, spomína, rastie vnútorný nepokoj
8. spev – ľud rozpráva o Jánošíkovi, stáva sa symbolom slobody a boja proti krivde
9. spev – Zjavenie – je alegorický, Jánošík si zoberie kráľovnú víl, dôkaz ožitia v ľude
- rozpor medzi túžbou a skutočnosťou

Slovenská literatúra medzi dvoma svetovými vojnami

Martin Rázus – osobnosť v politike aj v kultúre, predseda Národnej strany, pričinil sa o vznik SNS a HSĽS ale nedočkal sa jej realizácie, lebo zomrel v roku 1938, svojim úsilím sa dostal do politiky, aby pomohol pozdvihnúť národ, jeho krédo, - všetko pre národ...
Sociálna balada Matka zo zbierky To je vojna, matka čaká na stanici, kým príde vlak...


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk