referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Sobota, 25. septembra 2021
Maturitná otázka č. 7 - Literatúra - 2006
Dátum pridania: 21.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zuzuzu
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 633
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 

Osvietenstvo a klasicizmus

KLASICIZMUS – 17. – 18. str. - neustále prebiehajú vojny, zostrenie sociálneho útlaku, absolutistická monarchia, vznik kultúry slúži vládnucej vrstve – vyššie žánre – ódy, elégie, žalospevy, eposy, tragédie... nižšie žánre – komédie, bájky, satiry...
- latinsky – classicus – vzorový, príkladný
- Ľudovít XIV. Kráľ Slnko – francúzsky kráľ
- napodobňovanie prírody (čo je podstatné, nemenné)
- filozofia racionalizmu – vplyv racionalizmu a filozofie

René Descartes - ,,Myslím, teda som." (Cogito ergo sum)

OSVIETENSTVO – pokrokové hnutie, ktoré zakladá na dôvere v ,,osvietený rozum" a na pravde, poznanej rozumom, alebo skúsenosťou
- osvietený absolutizmus (jozefizmus) – vznikol v Rakúsku podľa cisára Jozefa II. - slobodnomyselné hnutie
Znaky:
- vzájomná súhra ,,rozumu a citu"
- prívrženci klasicizmu zdôrazňujú racionálny prvok (rozum a rozvahu)
- preromantici vyzdvihujú individuálnosť ľudského citu a inštinktu

JÁN HOLLÝ
- písal bernolákovčinou, snažil sa dokázať, že je to naozaj vhodný jazyk na písanie vysokých žánrov – ódy, elégie, tragédie, eposy; prekladá najprv antických spisovateľov – Homéra, Ovídia, Vergíliusa...
Začínanie eposov:
1. Propozícia – naznačenie deja
2. Invokácia – vzývanie múzy (jeho múza – Umka)
3. Dedikácia – poďakovanie medzenášovi – Jurajovi Pálkovičovi
4. In medias res – priamo do deja
Eposy: historický podklad
Svatopluk
Cyrilo – metodiáda
Sláv
- pozdvihnutie slov. národa + bernolákovčiny
- 21 idylických básní – SELANKY – najkrajšia – Selanka Jaroslav – farár na slov. vidieku ,Madunice - pamätný dom a socha – najčastejšie písal v Hájniku, v prírode pod 100 - ročným dubom, oheň, popáleniny, stratil zrak, odišiel na Dolnú vodu

SVATOPLUK

- je to hrdinský, bohatiersky epos
- víťazná báseň v 12-tich spevoch
- pred každým spevom je obsah
- dej eposu sa odohráva v nemeckom väzení, spolčil sa s Nemcami proti strýkovi Rastislavovi, vydal ho Nemcom a dovolil, aby ho oslepili, neskôr uväznia aj Svätopluka, ľutuje, že sa stal kráľom a predstavuje si ako by slobodne žil, keby bol pastierom pod Tatrami, Karolmanovi (na čele Nemcov) prikáže Boh vo sne, aby oslobodil Svätopluka a vrátil mu Rastislavove miesto, oslobodil ho, ale len s podmienkou, že bude spolupracovať s Nemcami, Karolman mu sľúby svoju dcéru Adelaidu za ženu, Svätopluk súhlasí, Slováci na čele so Slavomírom sú sklamaný zradou Svätopluka, ten ostáva u Karolmana, ktorý na počesť budúceho zaťa organizuje rytierske hry, hostinu, na hostina hovorí Svätopluk o pôvode Slovanov, do Európy prišli z bohatej Indie, ušli pred povodňou, v novej vlasti sa museli brániť mnohým nájazdom bojovných nájazdom, cenili si mier, slobodu,pracovali na svojom, mali v úcte hosťa, po útočníkoch zostali len mená v histórii, Slovania prehrali, Karolman mu daruje zbroj, pripojí sa k nemeckým vojskám, tiahnu na Dunaj, Černolog (pohanský boh) rozvodní rieku Moravu, ale Nemci prekonajú rieku a zaútočia na Devín, Svätopluk sa stretáva so Slavomírom a informuje ho o zámeroch Karolmana, Slováci mu ponúkajú kráľovstvo, ale stým, že si ho musí zaslúžiť v boji s Nemcami, ostane pri svojich, posiela poslov k nemeckým vojskám, či sa vzdajú, alebo chcú boj, zvolia boj, Svätopluk bojuje proti Nemcom (hrdinský, má pomoc aj na nebesiach), Svätopluk porazí Britvalda, čím dosiahne zmužilých veľké kráľovstvo Slovanov...

Cyrillo - Metodiáda - epos o slovanských apoštoloch, centrum deja je Slovensko, predstavuje ho pomocou ciest Cyrila a Metoda

Sláv – skladba v šiestich spevoch, téma na ktorú nemal žiadne historické pramene, boje pokojamilovných Tatrancov (Slovákov) s lúpeživými čudmi

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.