referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ladislav, Ladislava
Pondelok, 27. júna 2022
Stacionárne magnetické pole
Dátum pridania: 15.02.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: uff
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 197
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 
Vzájomné silové pôsobenie dvoch priamych rovnobežných vodičov s prúdmi

-Ak vodičmi prechádzajú prúdy s rovnakými smermi, tak sa priťahujú, naopak sa odpudzujú.
-Magnetické polia oboch vodičov sa skladajú do výsledného magnetického poľa. Na vodič s I2 pôsobí magnetické pole 1. vodiča s I1 silou F. B1 je v bodoch 2. vodiča kolmá na rovinu oboch vodičov. Sila F je kolmá na B1 aj na 2. vodič. Smer F určíme pravidlom ľavej ruky.
-2 rovnobežné vodiče s prúdom, ktorých vzdialenosť je oveľa menšia ako ich dĺžka, pôsobia na seba silou, ktorej veľkosť je priamo úmerná súčinu prúdov I1 a I2, dĺžke vodičov l a nepriamo úmerná vzdialenosti vodičov d:
F = k.I1.I2.l/d
-k ... konštanta úmernosti, vyjadruje vplyv prostredia na veľkosť sily.
k = μ/2π
-permeabilita prostredia μ. Pre vákuum μ0 = 4π.10-7.N.A-2.
-Relatívna permeabilita
μr = μ/μ0

-B = (μ/2π).(I/d) . . . B je veľkosť magnetickej indukcie v bodoch, ktorých vzdialenosť od priameho vodiča s prúdom I je d.
-Definícia Ampéra – ampér je stály prúd, ktorý pri prechode 2 II, priamymi, nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1m, vyvolá medzi nimi silu s veľkosťou 2.10-7 N na 1m dĺžky vodiča.

Magnetické pole cievky

-cievka je dôležitý zdroj magnetického poľa. Na utvorenie takmer homogénneho magnetického poľa sa používa solenoid - dlhá valcová cievka s veľkým počtom závitov, ktorej priemer je oveľa menší než dĺžka cievky. Vnútri solenoidu sú magnetické indukčné čiary rovnobežné s pozdĺžnou osou cievky.
-B0 = μ0.N.I/l . . . I je prúd v cievke; N je počet závitov časti cievky s dĺžkou l. Podiel N/l je hustota závitov, ktorá vyjadruje počet závitov pripadajúcich na jednotku dĺžky cievky.
-Orientáciu magnetických indukčných čiar určíme Ampérovým pravidlom pravej ruky. ( pravú ruku položíme na cievku tak, aby ohnuté prsty ukazovali smer prúdu v závitoch cievky a palec ukazuje orientáciu MIČ v dutine cievky).
-Magnetické pole v strednej časti valcovej cievky, ktorej priemer je oveľa menší ako dĺžka, je takmer homogénne.

Závit s prúdom v magnetickom poli

-ak rovinný závit s prúdom voľne zavesíme v homogénnom magnetickom poli tak, že jeho rovina bude zvislá závit sa ustáli v rovnovážnej polohe, v ktorej má normála plochy závitu smer vektora B.
-otáčanie závitu spôsobuje dvojica síl. F1 = F2 = B.I.a.
-na závit pôsobí dvojica síl s momentom M, pre kt. veľkosť platí :
-M = b.F1 = b.F2 = b.B.I.a = B.I.S . . . I je prúd v závite a S obsah plochy závitu. V polohe závitu α = π/2 je moment dvojice síl najväčší.
-Veľkosť momentu dvojice síl v polohe určenej uhlom α je daná vzťahom
M = B.I.S.sinα

Ampérov magnetický moment m – vektorová veličina, vyjadruje ju súčin I.S. Jednotka je A.m2. Je kolmý na rovinu závitu a jeho smer je zhodný so smerom vektora B vlastného magnetického poľa závitu v ľub. bode jeho plochy.
-m charakterizuje aj všetky objekty, ktoré utvárajú vo svojom okolí magnetické pole – tieto objekty, ak sú voľné zaujímajú vo vonkajšom magnetickom poli takú stálu rovnovážnu polohu, v ktorej má ich m rovnaký smer ako vektor B vonkajšieho mag. poľa v danom mieste.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Stacionárne magnetické pole SOŠ 2.9811 1101 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.