referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Gramatická zložka SJaL (maturita)
Dátum pridania: 27.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: AAlfred
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 085
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 28.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 47m 30s
Pomalé čítanie: 71m 15s
 
8. TVORENIE SLOVHlavné zásady tvorenia slov:
  1. odvodzovaním: príponami; predponami; príponami aj predponami
  2. skladaním: 2 slová; 2 slová so vsuvnou samohláskou; časti slov
  3. skracovaním

1.Odvodzovanie

-je najproduktívnejší (najčastejší) spôsob tvorenia slov = SP (slovná predpona) + ZS (základ slova) + SP (slovná prípona)
-odvodené slová sa tvoria od základových slov
-každé odvodené slovo má istý význam (obsah) a formu
-pri odvodzovaní sa môže obsah zmeniť úplne, alebo modifikovať (upraviť)

Spätosť medzi jazykom a spoločnosťou = je to odraz nových spoločenských javov, ktorý sa prejavuje v jazyku (nové slová).

Produktívne prípony = slovotvorné prípony, pomocou ktorých sa dnes tvorí najviac slov.

Nové slová sú správne iba vtedy, ak vznikli podľa slovotvorných typov ustálených v slovenčine a odrážajú isté javy a skutočnosti.

Okazionalizmy – príležitostné slová = utvárajú ich umelci a publicisti. Musia byť vytvorené pomocou určitých slovných typov.

Morfematická stavba slova

Morfema je najmenšou spojenou súčasťou slova, ktorá má svoj význam.

Druhy:

  1. koreňová morféma – nositeľ významu, rovnaká pre všetky slová jednej slovnej čelade
  2. gramatická (relačná morféma) – je časť, v ktorej sa vyjadrujú vzťahy medzi slovami (študuje – m)
  3. odvodzovacia (derivačná morféma) – pomocou nej sa tvorí nové slovo (nad – poručík)
  4. obmieňacia (modifikačná morféma) – mení do určitej miery význam základového slova (mil – š – í)
  5. tematická morféma – pri slovesách zaraďuje do slovesných tried
  6. spájacia (interfigovaná morféma) – výslovnostné príčiny (kóre – j –ský, veľk – o – mesto)

2.Skladanie slov

a) nepravé zloženiny – zrazeniny (kníhtlačiareň – bez o)
b) hybridné zloženiny – odborná terminológia, jedna časť slova má cudzí pôvod (autoškola)
c) písanie so spojovníkom – pri rovnocenných slovách (výchovno-vzdelávací, česko-slovenský)

3.Skracovanie slov = abreviácia

- je prejavom úsilia o úsporné vyjadrovanie

typy:
a) „atď.“ – len v písomnom prejave, píše sa za ním bodka, čítajú sa ako celé slová, Ing., doc.
b) „USA“ – iniciálové skratkové slová, písomný aj ústny prejav, sú to prvé začiatočné písmená, SOŠ, SĽUK
c) „SATUR“ – značkové slová, vznikajúce zo začiatočných písmen, alebo slabík a častí združeného pomenovania, skloňujú sa, podľa zakončenia sa určuje vzor, napr. SANORIN
d) značky – osobitná skupina, nepíšu sa bodky, sin – sínus, kg, l

 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.