referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Piatok, 3. decembra 2021
Gramatická zložka SJaL (maturita)
Dátum pridania: 27.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: AAlfred
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 085
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 28.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 47m 30s
Pomalé čítanie: 71m 15s
 
9. INFORMATIKA (ČASTI ODBORNEJ KNIHY, SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ)

Informácia – z latinského slova informare – utvárať, odovzdávať predstavu. Je to údaj, fakt, správa, oznámenie, poznatok, dôležitý údaj pre naše poznanie. Informatika je veda na spracovanie, získavanie, vznik, využívanie, ukladanie, sprístupňovanie, odovzdávanie a využívanie odborných informácií.

Informačné inštitúcie – knižnica, bibliografická inštitúcia, strediská vedeckých a technických informácií.

Časti odbornej knihy:

  1. Záložka na obálke – stručná informácia o obsahu knihy
  2. Obsah – zoznam názvov jednotlivých kapitol
  3. Úvod – predhovor, autor komentuje obsah knihy uvedením svojho zámeru, plánu a metód práce, upozorňuje aj na to, čo v knihe čitateľ nenájde a prečo.
  4. Index – register – menný a vecný, abecedný zoznam dôležitých mien a odborných termínov s uvedením strán, na ktorých sa v knihe nachádzajú.
  5. Zoznam použitých skratiek – býva najmä v slovníkoch
  6. Literatúra – bibliografia – abecedný zoznam použitej a citovanej literatúry – meno autora, miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania, prípadne rozsah strán
  7. Rezumé - zhrnutie, stručný obsah odbornej knihy, alebo článku, často býva dvojjazyčný

Spracovanie informácií

Na spracovanie informácií sa používa MDT – medzinárodné desatinné triedenie (číselné označovanie odborov).

Knižnice – primárny informačný prameň (vypožičiavanie kníh, študovňa, čitáreň)
Biografie – písomné objednávanie kníh (vedecké knižnice aj zo zahraničia)
Rešerše – prehľady, súpisy poznatkov a údajov o žiadanej problematike, terciálne informačné pramene

Uchovávanie informácií: diár, denník, poznámky (podčiarkovanie, marginálie), výpisky (excerpt), kartotéka (súbor excerpčných lístkov, systematicky usporiadané)

10. ÚVAHA - UVAŽOVANIE

-patrí do výkladového slohového postupu

Obsah:
-subjektívny postoj autora k problémom spoločenského, politického, ekonomického, kultúrneho, športového alebo iného filozofického života
-autor vysvetľuje a hodnotí problém zo svojho vlastného postoja, vychádza zoo študijných poznatkov, vlastných skúseností, alebo zážitkov

Výskyt:
-informačný slohový postup (diskusný príspevok)
-opisný slohový postup (charakteristika)
-publicistický štýl (úvodník, komentár, recenzia, fejtón, esej, reportáž, kritika)
-náučný štýl – publicistika
-rozprávanie (reflexívna lyrika, autorská reč, vnútorný monológ postáv)

Kompozícia:
-úvod – uvedieme do problematiky
-jadro – rozoberáme, uvažujeme, filozofujeme, dodržiavame logickú postupnosť, členíme do odsekov, postavíme si rečnícku otázku
-záver – vyjadríme konkrétne svoj postoj
-nepíšeme v 1.os.j.č., ale v 1.os.mn.č., alebo v neurčitej osobe sa, si. Nesmie byť priama reč.

Jazyk:
-jednoduché súvetie
-využívanie expresívnych slov, vyhýbanie sa pasívnym tvarom, nepoužívajú sa polovetné konštrukcie
-všeobecná argumentácia a voľná citácia, alebo parafrázovanie
-zaokrúhľovanie údajov
-voľná kompozícia i štylizácia

Úvaha, uvažovanie v bežnom živote – motto
-krátky útvar ľudovej slovesnosti (príslovia, porekadlá, pranostiky, anekdoty)
-umelé literárne útvary (bájky, aforizmy, výroky, sentencie)
-sú výsledkom uvažovania, pozorovania, porovnávania, hodnotenia a zovšeobecnenia

 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.