referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Streda, 26. januára 2022
Gramatická zložka SJaL (maturita)
Dátum pridania: 27.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: AAlfred
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 085
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 28.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 47m 30s
Pomalé čítanie: 71m 15s
 
11. Informačný slohový postup a jeho žánre

Informácie – musia obsahovať tieto základné údaje (stavebné prvky): čo, kde, kedy, kto (prečo, ako)

Od funkcie informácie závisí dĺžka viet a ich usporiadanie. Najčastejšie sa vyjadruje menné vyjadrovanie, jednočlenné menné vety. Obsah informácie sa nezmení, aj keď zmeníme poradie údajov alebo viet.

Informačné útvary

 • existujú kratšie a dlhšie informačné útvary
 • sú pomenované podľa svojej funkcie, prípadne podľa obsahu alebo formy
 • sú stručné, presné, vecné
 • ich znakom je prehľadnosť, majú ustálenú formu
 • kratšie útvary: správa, oznámenie, referát, reklama, plagát, pútač, ospravedlnenie, pokyny, výveska, telegram, bleskovka, bulletin (informačná brožúrka – kratšia), katalóg, pozvanie, príkaz, hlásenie, urgencia, reklamácia a objednávka (administratívny štýl), splnomocnenie, potvrdenie, korešpondenčný lístok, kondolenčná listina (vyjadrenie sústrasti), parte (oznam o smrti)

12.Slovné druhy a systém slovnej zásoby v slovenčine

morfológia = tvaroslovie

slovné druhy:

 1. podstatné mená – substantíva
 2. prídavné mená – adjektíva
 3. zámená – pronominá
 4. číslovky – mumeráliá
 5. slovesá – verbá
 6. príslovky – adverbá
 7. predložky – prepozície
 8. spojky – konjuknkcie
 9. častice – partikuly
 10. citoslovcia – interjekcie

1.– 5. = ohybné; 6. – 10. = neohybné

Význam slova:

 1. lexikálny (lexika – slovná zásoba) 
 2. gramatický

Slovná zásoba

Základná slovná zásoba – najčastejšie používané slová = 1000 – 1500 slov; frekvenčné slovníky

Individuálna slovná zásoba = aktívna; pasívna

 
späť späť   6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.