referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Vysvetlite spoločensko – historické podmienky vzniku realizmu vo svetovej literatúre, definujte realizmus a uveďte diela najvýznamnejších predstaviteľov svetovej literatúry a ich vrcholné diela so stručnou charakteristikou.
Dátum pridania: 27.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lacky.aries
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 019
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 15m 0s
Pomalé čítanie: 22m 30s
 
Vysvetlite spoločensko – historické podmienky vzniku realizmu vo svetovej literatúre, definujte realizmus a uveďte diela najvýznamnejších predstaviteľov svetovej literatúry a ich vrcholné diela so stručnou charakteristikou.

SPOLOČENKO HISTORICKÉ POMERY


Európsky hospodársky a sociálno-spoločenský vývin v 19. storočí určujú také javy, akými bola priemyselná revolúcia, zanikanie feudálnych a upevňovanie kapitalistických vzťahov, založených "na všetko prevracajúcej moci peňazí"
S . priemyselnou revolúciou bol spätý rozvoj prírodných vied.

Za skutočné hodnoty v ľudskom poznaní sa začali považovať iba tie výsledky výskumov, ktoré sa dali overiť experimentom alebo uskutočniť v praxi.
Rozmach prírodovedeckého bádania ovplyvnil aj filozofické myslenie, najmä pozitivizmus /jeho predstaviteľom bol francúzsky filozof August Comte- za skutočné považoval pozitivizmus iba to, čo sa dalo zmyslami a skúsenosťou dokázať/.

Rea1izmus (z lat. realis -- vecný, skutočný) je umelecký smer a zároveň metóda, založená na kritickom poznávaní skutočnosti, ktoré vychádza z pravdivého zobrazenia ľudskej osobnosti s jej rozmanitými vzťahmi k realite.

Súbor diel vytvorených metódou tohto typu zobrazovania vo vývine europskej slovesnosti i vo vývine národných literatúr vymedzuje obdobie realizmu.

Realizmus vznikol ako reakcia na predchádzajúce umelecké smery, najmä na romantizmus. Ak pre romantického spisovateľa mala závažný význam fantázia a snovosť, tak pre spisovateľa realistickej orientácie rozhodujúcim zostáva zobrazenie všedného života na základe spoločenskej i vlastnej skúsenosti.


Kritický realizmus je umelecký smer, ktorý patrí k najvýraznejšej odrode realizmu, je v ňom zosilnený rys kritickosti.
Anglická literatúraCHARLES DICKENS

Oliver Twist
David Copperfield
Malá Doritka

romány, zobrazujú rodiny s trpkými životnými skúsenosťami, čiastočne autobiograficky poňaté

Kronika Pickwickovho klubu - humoristický román podávajúci obraz starého Anglicka

opisy dobrodružstiev postáv sa striedajú s kritikou anglického zákonodarstva a sociálnej nespravodlivosti. Pán Pickwick, zakladateľ vzdelávacieho spolku, dobrácky starý mládenec je horlivým zástancom pravdy, mravnosti a počestnosti. Spolu so svojimi tromi spoločníkmi chcú naprávať krivdy, ale vôbec nepoznajú skutočné utrpenie.
Svojou predstavou o vlastnej dôležitosti sa dostávajú do trápnych situácií.CHARLOTIE BRONTEOVÁ (1816 - 1855)

Jana Eyrová - román;

romanticko-realistický príbeh siroty, jej lásky i prekážok, s ktorými sa musela boriť


EMILY BRONTEOVÁ (1818 - 1848)

Búrlivé výšiny - román

na pozadi romantickej scenérie realisticky zobrazuje vzťahy medzi ľuďmi na anglickom vidieku; vášne a záplava citov dominujú nad rozumom, v príbehu nechýba ani nenávisť, nevraživosť a pomsta; autorka zobrazila vážne etické problémyFrancúzska literatúraHONORÉ DE BALZAC


Ľudskú komédiu
Predstavuje všetky ľudské typy a spoločenské vrstvy ,na prelome historických storočí, aristokratického feudalizmu a meštianskeho kapitalizmu;

- zachytáva rôzne životné situácie, rozdielne mužské a ženské charaktery, rozličné životné štýly, ""volania, detstvo a starobu, odlišnú spoločenskú perspektívu, cirkevné prostredie, politiku, súdnictvo atď.); vytvoril cyklus asi sto románov.

Zobrazuje život ľudí francúzska v období po napoleonovskom až do polovice 19. st.
Dielo je prierezom spoločnosti od najnižších vrstiev po najvyššie; majstrovsky vystihol psychológiu najmä ženských postáv alebo ľudí posadnutých nejakou vášňou.


Ľudská komédia je rozdelená do troch časti :
Štúdie mravov, Filozofické štúdie, Analytické štúdie
- Otec Goriot, Stratené ilúzie, Lesk a bieda kurtizán - tieto romány tvoria ústrednú trilógiu Ľudskej komédie

Otec Goriot

Námetom románu Otec Goriot je chorobná rodičovská láska a cynická nevďačnosť detí voči rodičom.

Otec Goriot celý život zhŕňal majetok, ktorý venoval svojim dcéram Anastázii a Delfíne, z ktorých jedna sa vydá za šľachtica a druhá za bankára. V manželstvách dcér hrali rozhodujúcu úlohu peniaze a nie city. Goriot oslnený spoločenským postavením dcér nevidí, že dcéram je osud otca, ktorý žije opustený a sklamaný v špinavom penzióne, ľahostajný.
Na smrteľnej posteli poznal Goriot krutosť svojich dcér a k obľubenému študentovi Rastignacovi sa obracia so slovami: "Človek musí umierať, aby poznal, čo sú to deti ... Ach, priateľ môj, nežeňte sa, nemajte deti! Vy im dáte život, ony vám dajú smrť. Vy ich uvediete do sveta, ony vás z neho vyženú !"

Otrasný je pohreb Goriota. Na poslednej ceste ho odprevádza iba sluha penziónu a študent Rastignac. Dcéry poslali iba prázdne koče. Rastignac nad Goriotovým hrobom vypovie boj so spoločnosťou, no zároveň si osvojuje jej cynické zákony. Zaujímavou postavou je i bývalý galejník Vautrin , ktorý pozná zákony i morálku spoločnosti, v ktorej žije, neraz na ňu doplatil, ale osvojil si ju a bojuje so spoločnosťou jej vlastnými metódami. Vautrin poučuje Rastignaca, že úspechy možno dosiahnuť iba chladnokrvnosťou. Postava Vautrina vystupuje vo všetkých troch románoch. K nesmrteľným postavám patrí aj úžerník Gobseck z rovnomenného románu. Balzac zachytil vo svojich dielach množstvo pováh, citov a vášní. V kompozícii románov hrajú dôležitú úlohu opisy prostredia a vsuvky, ktoré uvádzajú do deja postavy. Balzac vychádzal z presvedčenia, že človek podlieha v dobrom i v zlom svojmu spoločenskému prostrediu.

Penzión pani Vauquerovej je symbolom sociálneho rozvrstvenia spoločnosti (od šľachty cez buržoáziu až k zločincovi); čim vyššie otec Goriot postupuje v budove penziónu, tým je chudobnejší, tým nižšie sa sociálne zaradí .GUSTAVE FLAUBERT

Pani Bovaryová
psychologický román zachytávajúci príbeh romanticky založenej ženy

Salambo
historický román zo starovekého Kartága

Citová výchova
román o strate ilúzií (autobiografické rysy)GUY DE MAUPASSANT


Miláčik - spoločenskokritícký román

zobrazuje mladého karieristu, ktorému ženy pomôžu vyšvihnúť sa z biedneho prostredia do vládnucich kruhov

STENDHAL (1783 - 1842; vlastným menom Henri Beyle)

Červený a čierny - psychologicky ladený román, využiva vnútorný monológ, ktorým postavy analyzujú samy seba; červená je symbolom revolúcie, čierna despotizmu (alebo čierna - klerikalizmus a meštiactvo, červená - túžba po vášnivom živote)

Kartúza parmská - román o mladom šľachticovi, ktorý nenachádza naplnenie svojich ideálov
Americká literatúra


MARK TWAIN

Dobrodružstvá Toma Sawyera,
Dobrodružstvá Huckleberryho FinnaRuská literatúra


NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOĽ (1809 - 1852)

Taras Buľba
dej poviedky je zasadený do ukrajinskej minulosti kozákov

Revízor
satirická komédia kde sa vysmieva úplatkarstvu

Mŕtve duše - román
v ktorom chcel autor vystihnúť klady a zápory ruského národného charakteru; hlavný hrdina, statkár Čičikov, zbohatol skupovanim "mŕtvych duši", aby mu ich vlastnictvo dopomohlo k rôznym finančným špekuláciámIVAN SERGEJEVIČ TURGENEV (1818 - 1883)

Poľovníkové zápisky
zbierka poviedok a čŕt vykresľujúcich kontrast medzi nádhernou prírodou stredného Ruska a schudobneným dedinským človekom

Rudin - román;
hrdina je "zbytočný človek", je vzdelaný a nedokáže bojovať za svoju lásku; vie sa nadchnúť novými myšlienkami, a preto odchádza bojovať na Parížske barikády, kde zomiera

Otcovia a deti
román zobrazujúci predstaviteľov mladej generácie, trpiacej stratou ilúzií a životných perspektív

ANTON PAVLOVIČ ČECHOV

Čajka
Ujo Váňa
Tri sestry
Višňový sad

v drámach sa zamýšľa nad zmyslom života ruskej inteligencie v predrevolučnej dobe; hry sú z prostredia statkárskych sídel; dôležitú úlohu zohrávajú stále motívy: rozlúčka, postava lekára, postavy veľmi starých sluhov, vydaj šľachtických slečien pre majetok; krízovým momentom je nedostatok peňazí, neschopnosť či nechuť inteligencie kapitalisticky podnikať; rozhovor, v ktorom postava presadzuje svoj osobný záujem bez ohľadu na partnerov a tým sa dialóg mení na monológ

Višňový sad

Obsah diela:

Majiteľka panstva pani Ranevská sa vracia so svojim bratom Gajevom a dcérou Aňou z Pariža do rodného domu v Rusku, pretože na život v zahraniči už nemá dostatok peňazi. Panstvo, ktoré je teraz úplne zadížené, medzitým spravovala jej nevlastná dcéra Varja. Statok i s višňovým sadom má byť predaný v dražbe. Podnikateľ Lopachin, Varjin nerozhodný nápadnik, ponúka Ranevskej spôsob, ako panstvo zachrániť: navrhuje, aby sa vyrúbal obrovský višňový sad, ktorý odpradávna patril k panstvu, pozemok sadu, aby sa rozparceloval a prenajimal chatárom z blizkeho mesta. Na tento návrh však Ranevská nepristúpi. Panstvo prejde do dražby, kde ho kúpi práve Lopachin, ktorého otec a starý otec tu žili ako poddani. Pani Ranevská s bratom sa lúčia so starým sadom a odcestujú späť do Pariža, Varja sa s Lopachinom defInitivne rozchádza a iba mladučká Aňa sa teši z toho, že začina nový život. Posledné dejstvo uzaviera staručký, chorý sluha Firs, ktorého zabudli v opustenom dome, slovami:
"Nie je už vo mne žiadna sila, všetko je preč, všetlw ... Som teda kus dreva'" Po jeho slovách počuť len vzdialené údery sekerou do stromu, krásny višňový sad, ktorý je symbolom starých čias, vytínajú.

Chameleón
výber poviedok; znaky krátkej prózy
NIKOLAJ VASILIEVIČ TOLSTOJ 1828 – 1910 /

.


Detstvo

Chlapčenstvo

Junošstvo
novely s autobiografickými prvkami


Sevastopoľské poviedky
zážitky z bojovov o Sevastopol' v Krymskej vojne

Vojna a mier – rozsiahly historický román - epopeja;

história je prameňom poznania verejného i súkromného života; v diele sa nachádzajú autorove fi1ozofické a historické výklady, vyzdvihuje pôsobenie ľudových síl; na princípe kontrastu zobrazuje život osobný a spoločenský, vidiek a mesto, prírodu a históriu; vystupujú tu aj skutočné historické postavy (Napoleon, Kutuzov)


Anna Kareninová

Charakteristika:
spoločenský román, zachytávajúci psychologickou analýzou citové a duševné stavy hrdinov

Obsah diela:

Dej románu členeného do ôsmich častí začína v rodine moskovského úradníka Oblonského. Ten bol svojej manželke neverný, ľutuje to a po neúspešných pokusoch o zmierenie so svojou ženou sa rozhodne pozvať na návštevu svoju sestru Annu Kareninovú. Anna prichádza do Moskvy z Petrohradu, prehovori so švagrinou a situáciu urovná. V rovnakom čase prichádza do Moskvy statkár Levin, ktorý chce požiadať o ruku princeznú Kitty Ščerbackú, Oblonského švagrinú. Princezná ho odmietne, pretože je zamilovaná do vzhľadného armádneho dôstojníka Vronského. Na plese, kde Kitty očakáva, že jej Vronskij ponúkne sobáš, sa objavuje aj Anna Kareninová a s Vronským často tancuje. Napriek tomu, že nedávno švagrinej vysvetľovala, že v živote je dôležitá rodina a dobré vzťahy medzi manželmi, ocitá sa v situácii, keď začína milovať niekoho iného ako svojho manžela. S Vronským sa stretáva čoraz častejšie. Annin manžel si dlho nepripúšťa, že mu je Anna neverná, nakoniec sa mu však sama priznáva. Karenin vyzve Annu, aby sa vrátila domov. Má syna Seriožu, ktorého nechce opustiť. Napriek tomu po vyzdravení z ťažkej choroby odchádza s Vronským do Talianska. Aj keď Vronskému porodila dcéru, stále myslí na syna, ktorého opustila a nemôže sa s nim stretnúť - Seriožovi totiž povedali, že zomrela. V tejto chvili si Anna uvedomuje svoju tragickú situáciu, pretože Seriožu definitívne stráca. Spoločnosť ju odmieta a zavrhuje pre pomer s Vronským, ktorý trvá, hoci ešte nie je rozvedená. Vo chvíli, keď už nevie, ako ďalej, začína zo všetkého obviňovať Vronského a podozrieva ho z nevery. Jediné východisko z tejto situácie nachádza v smrtí, a preto sa vrhne pod kolesá idúceho vlaku. Vronskij dobrovoľne odchádza do vojny. Levin sa medzitým už oženil s Kitty a krátko po svadbe prežíva chvíle rozpačitosti, pocity sklamania a nenaplnenosti. Žiarli na svoju ženu, nakoniec však nachádza zmysel života na vidieku a v spojení s prírodou.


Vzkriesenie - román,
literárne spracovanie skutočnej udalosti


FIODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ

Zločin a trest
psychologický román o ľudskom svedomi; zameriava sa na duševnú katastrofu a zmätok v ľudskej psychike,

Bratia Karamazovovci – román
opisuje problém otcovraždy a hľadania vinníka medzi tromi synmi

Idiot – román
hlavný hrdina, knieža Myškin, je stelesnením vnútornej krásy a ľudskej ušľachtilosti, ktorú však ostatní v nepochopení vnímajú ako idiotizmusÍrska literatúraOSCAR WILDE

Portrét Doriana Graya

/Wilde v románe predstavil odlišný životný postoj v protiklade k dobovej morálke tradičnej viktoriánskej spoločnosti. Zdôrazňuje svojrázny systém hodnôt: cesta zo životnej nudy a z konvenčnej spoločnosti vedie cez rafinovanosť zmyslových zážitkov a cynické sústredenie na vlastný život.
V románe Wilde prisúdil veľkú úlohu umeniu, ktoré znázornil ako pravdivé a nepodplatiteľné (Dorianov obraz)

Obsah diela:

Maliar BasU Hallward inšpirovaný krásou svojho modelu, mladučkého a neskazeného príslušníka anglickej spoločenskej smotánky Doriana Graya, namaľuje najlepši portrét vo svojom živote. Očarený Dorian nad dokončeným obrazom vyslovi prianie, aby stopy jeho staroby a hriechov niesol práve obraz. V ten deň sa čestný, priamy a veľmi plachý Dorian zoznámi v maliarovom ateliéri s lordom Henrym Wottonom, ktorý sa rozhodne vyskúšať na ňom svoje umenie ovplyvňovania. Doriana omámi efektnými cynickými rečami (napr.
"jediný spôsob, aha sa zbaviť pohušenia, je poddať sa mu"), ktoré sa vysmievajú všetkým životným konvenciám a morálke. Mladý muž sa postupne mení na cynického človeka, ktorý ide tvrdo za svojimi cieľmi. Potom, čo sa kvôli krásnemu Dorianovi zabije mladučká herečka Sibyla Vaneová, Dorian zisti, že jeho zážitok nezanechal stopu najeho tvári, ale na portréte. Spočiatku je v konfrontácii so svojou starnúcou podobou na portréte omámený nemennosťou svojej skutočnej mladosti a fyzickej krásy, ktorú pod vplyvom lorda Henryho chápe ako najvyššiu hodnotu. Neskôr sa obraz premení na jeho vlastné neúprosné svedomie, ktoré mu pripomína doterajši roztopašný život mimo spoločenských konvencií a morálky. V náhlom záchvate hnevu zavraždi maliara Basila krátko potom, čo mu ako jedinému vy javil tajomstvo obrazu a svojej neustupujúcej krásy. Keď sa neskôr rozhodne napraviť svoj život, obraz odhalí jeho prvý dobrý čin (rozhodol sa nezviesť nevinné dievča, ktoré ho milovalo ) ako pokrytecký, motivovaný len zvedavosťou na vlastné pocity. V zúfalstve sa chce Dorian obrazu-svedomia zbaviť a zaútočí na plátno nožom. V závere nájdu sluhovia mŕtveho Doriana pod neporušeným obrazom zachytávajúcim jeho pôvodnú krásu.

Je dôležité mať Filipa - konverzačná komédia je postavená na vtipe, irónii a paradoxoch. Hoci si autor na nej zakladal najmenej, stala sa jeho najvtipnejšou a najúspešnejšou komédiou.
Poľská literatúra

HENRYK SIENKIEWICZ – v r. 1905 získal Nobelovu cenu za literatúru.
- Križiaci - historický román zachytávajúci obdobie boja Poliakov proti nemeckým križiakom v 15. st.; dielo ovplyvnilo a posilnilo národné sebavedomie
- Ohňom a mečom, Potopa, Pán Wolodyjowski - trilógia zachytávajúca obdobie 17. st., boj Poliakov proti ukrajinským kozákom
- Quo vadis - román o živote a prenasledovaní prvých kresťanov za vlády cisára Nera


Nórska literatúra

BJÔRNSTJERNE BJÔRNSON

Ako novinár nekompromisne obhajoval utláčané národy. V r. 1907 vystúpil na mierovom kongrese v Mníchove proti pomaďarčovaniu Slovákov. Jeho báseň Áno, milujeme túto krajinu sa stala nórskou štátnou hymnou. Za celoživotnú tvorbu dostal r. 1903 Nobelovu cenu.Česká literatúra


JAN NERUDA

Hřbitovní kvítí - debutová básnická zbierka
symbolika cintorina tu nie je íba obvyklou kulisou romantickej poézie, ale predstavuje pochmúrnu spoločenskú situáciu v období Bachovho absolutizmu

Kniha veršu - výber z N. tvorby
sociálne balady, intímna lyrika, vlastenecké básne

Písne kosmické - básnická zbierka
autor predložil konfrontáciu obrovského vesmíru s fyzickou malosťou človeka; tajomstvo vesmíru nie je večné, nie je nepoznateľné

Arabesky - kniha próz
do ktorej zahrnul poviedky, črty a obrázky z pražského života

Povídky malostranské - vrcholné prozaické dielo
znázorňujúce Malú stranu v dobe spisovateľovej mladosti


ALOIS JIRÁSEK

Psohlavci – román
vykresľuje boj Chodov za zdedené práva

Mezi proudy
Proti všem
Bratrstvo
trilógia zobrazujúca dobu husitského hnutia od začiatku až po porážku a jeho rozpad


Staré povesti české
skvost J. próz, ku ktorým čerpal látku zo starých prameňov a kroník

Jan Hus,
Jan Žižka
Jan Roháč
historické hry z husitského obdobia
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.