referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zina
Sobota, 21. mája 2022
Žena a láska v literatúre
Dátum pridania: 20.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ssssss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 749
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 40s
Pomalé čítanie: 19m 0s
 

Táto téma je stará takmer ako ľudstvo samo. Medzi autormi je veľmi obľúbená, je večná ale zároveň premenlivá a dáva nám možnosť, hlbšie nazrieť do autorových hodnôt. Nachádzame ju v každom literárnom období od staroveku až po súčasnosť.Už v staroegyptskej literatúre nachádzame ľúbostné piesne, ktoré sa nám zachovali na zlomkoch papyrusov. Významné miesto zastáva téma ženy a lásky v antickej literatúre (9.-5.stor. pnl.) (najmä v rímskej). Do popredia sa dostáva intímna a prírodná lyrika, v ktorej básnici vyjadrujú svoje pocity a myšlienky. Najbežnejším obsahom intímnej lyriky sú láska, radosť, smútok... Táto sa ďalej delí na ľúbostnú a rodinnú.

Najvýznamnejšími autormi ľúbostnej lyriky boli:
•V starovekom Grécku
•Poetka Sapfó, ktorá veľmi umelecky a pôsobivo písala básne o láske
•Anakreon vo svojej poézii oslavoval víno, lásku, priateľstvo a bezstarostný život (radostné stránky života)

•V starovekom Ríme
•Titus Muccius Plautus – písal ľudské komédie, v ktorých spracovával tematiku každodenného života. Hlavne rôzne ľúbostné zápletky.
•Publius Ovídius Naso – diela Umenie milovať a Lieky proti láske
•Umenie milovať – má tri časti – rady ako si získať a udržať lásku. V prvej časti radí chlapcom, ako si získať srdce dievčaťa. V druhej radí ako si lásku udržať a v tretej radí dievčatám.
•Lieky proti láske – Radí sklamaným milencom ako sa vyrovnať s nešťastnou láskou. Dokonca aj v temnom období stredoveku (5.-15.stor. nl.) písali autori ľúbostnú poéziu. Dvorní speváci (Francúzsko - trubadúri ;Nemecko - Minešángri) písali a spievali svojim paniam takzvanú dvornú lyriku.Humanistickú a renesančnú literatúru ovplyvnil rozvoj meštianstva (vynálezy, objavy, obchod). Orientovala sa na právo človeka na pozemské šťastie a hlásala návrat k antike. Tento smer sa zrodil v Taliansku a odtiaľ pochádzajú aj najznámejší autori ako Francesco Petrarca a Giovanni Boccaccio. Francesco Petrarca bol vzorom pre európsku lyriku. Jeho Spevník obsahuje 366 básní, ktoré venoval svojej láske Laure.

Do veršov vložil smútok, melanchóliu a pocity únavy zo života. Výber z týchto básní je u nás známy pod názvom Sonety pre Lauru. Giovanni Boccaccio sa pozeral na život z tej lepšej stránky. Toto sa odráža aj v jeho diele Dekameron, ktoré obsahuje 10 veselých príbehov zo života. Hlavným predstaviteľom anglickej humanistickej a renesančnej literatúry je Wiliam Shakespeare, ktorý písal tragédie, komédie, historické hry, romance a sonety. Známe sú jeho komédie:Skrotenie zlej ženyDominantnou témou jeho komédií sú medziľudské vzťahy a boj za láskuVeselé panie z WindsoruSen noci svätojánskejV jeho renesančnej tragédii Romeo a Júlia kladie mladej láske do cesty mnoho prekážok (nepriateľstvo ich rodín). Títo bojujú so starým svetom o svoju lásku. Ich láska končí tragicky (ich smrťou) a ich znepriatelené rodiny sa nakoniec zmieria.V tragédii Othello hovorí o chorobnej žiarlivosti a o tom, aká môže byť nebezpečná pre vzťah medzi ľuďmi. Svojou témou je aktuálna aj v dnešnej dobe.V psychologickej dráme Hamlet láska dvoch mladých ľudí podlieha nepriazni osudu. Tému ženy a lásky nachádzame aj v slovenskej renesančnej literatúre.Štefan Komodický napísal ľúbostnú pieseň Píseň o dvúch uhorských pánech a tureckého sultána dcére, ktorá hovorí o dvoch uhorských šľachticoch, ktorým pomôže z tureckého zajatia sultánova dcéra a oni sa potom uchádzajú o jej ruku.

V súboji vysvitne, že jeden z nich je už ženatý.Aj v slovenskej barokovej literatúre nachádzame ľúbostnú poéziu. Štefan František Selecký napísal dielo Obraz panej krásnej perom namaľovaný.Jedným z hlavných znakov klasicizmu je boj cti a rozumu (citu a rozumu). Vo väčšine diel sa preto aspoň okrajovo vyskytuje motív lásky. Pierr Corneilius je autorom diela Cid. Hlavný hrdina (Rodrigo) sa zaľúbi do Kiméry [Chiméry], v súboji však zabije jej otca, aby zachránil rodovú česť (konflikt lásky a cti). Kráľ vyrieši tento problém tým, že posiela Rodriga na jeden rok na vojnu a Kiméra môže smútiť za otcom (otvorený koniec). Známe je tiež dielo Jeana Racina - Faidra, ktoré opisuje lásku ženy k nevlastnému synovi (konflikt citu a rozumu). Jean Baptiste Poquelin-Molier napísal komédiu Lakomec, v ktorej víťazí láska mladých ľudí nad bohatstvom (starou generáciou).V slovenskom klasicizme nachádzame motív ženy a láske v lyricko-epickej skladbe Jána Kollára - Slávy dcéra. Podnetom pre jej napísanie bola láska J.K. ku Frederike Vilhermíne

Autor tu nastoľuje konflikt lásky k žene a k vlasti a rieši ho rozpolením srdca (ľúbostný cit spája s vlasteneckým). Táto skladba je napísaná po česky, prozodickým časomerným systémom (náročný slovosled, striedanie dlhých a krátkych slabík).Po období klasicizmu nastupuje obdobie preromantizmu a romantizmu, pre ktoré je typický konflikt srdca a sveta (zobrazuje lásku plnú rozporov). Romantický hrdina býva pesimistický (nešťastne zamilovaný), osamelý, túži po živote a láske a za svoje ideály je ochotný položiť aj vlastný život. Pekný príklad nachádzame v diele nemeckého spisovateľa Johanna Wolfganga Goetheho - Utrpenie mladého Werthera. Tento román je písaný formou listov nešťastne zamilovaného Werthera, ktorý končí svoj život samovraždou, ktorá vyznieva ako protest proti vtedajšiemu spoločenskému zriadeniu. Ďalším predstaviteľom nemeckého romantizmu bol Friedrich Schiller (hnutie Sturm und Drang). Z hľadiska témy ženy a lásky je najvýznamnejšia jeho dráma Úklady a láska, v ktorej milenci Ferdinand a Lujza umierajú, lebo sa v mene čistej lásky nechcú podriadiť pokryteckej a prospechárskej morálke okolia. Najvýznamnejším predstaviteľom francúzskej romantickej literatúry bol Victor Hugo so svojim románom Chrám Matky Božej v Paríži.

Celý román je podaný ako harmónia protikladov. Stelesnením autorovho egoizmu je arcidiakon Claude Frollo, ktorého láska k Esmeralde sa postupne mení na nenávisť a pomstu. Pred touto pomstou chce Esmeraldu zachrániť škaredý Quasimodo. Nakoniec pomstí jej smrť a sám dobrovoľne vedľa nej zomiera. Významným predstaviteľom českého romantizmu bol Karel Hynek Mácha. Vo svojej tragédii Máj rozpráva príbeh zbojníka Viléma a jeho milej Jarmily, v ktorom kontrastujú príroda a láska so smrťou. Predstaviteľmi slovenského romantizmu boli štúrovci. Ľudovít Štúr vyjadril svoj pohľad na ženu, lásku a priateľstvo v básni Rozžehnání. Je to báseň o rozchode s Máriou Pospíšilovou, kde jej vysvetľuje, že ona by z neho nič nemala. Obetoval svoje osobné šťastie kvôli národu. Najlyrickejším a najobľúbenejším zo štúrovcov však bol Andrej Sládkovič. Vrcholom slovenskej zamilovanej lyriky je jeho dielo Marína. Prvá časť má osobný charakter a autor v nej podáva svoj ideál krásy (Marínu). Svoj ľúbostný cit postupne rozširuje na lásku k vlasti.

V oboch častiach autor uvažuje o láske, kráse, mladosti a o živote a jeho zmysle. Najčinorodejším spomedzi štúrovcov bol Ján Kalinčiak. Najvýznamnejšia je jeho historická povesť Púť lásky, v ktorej sa preniesol do obdobia tureckých vpádov na Slovensko. Hlavný dejový konflikt sa odohráva na vzťahu Janka Černoka (pán zámku Branč) a Agu Osmana (ktorý dobyl Červený kameň) k Žofii Hanušovej (dcéra chudobného zemana). Janko Černok stretne Agu Osmana, ktorý unáša Žofiu na Červený kameň, porazí ho a vezme mu ju. Agu mu to však odplatí a na svadbe Janka a Žofky ho prepadne a odvlečie do tureckého zajatia. Žofia putuje za ním (preoblečená za muža) až do Turecka. Tu však nenachádza pochopenie a tak poprosí o pomoc Agu Osmana. Tento sa vzdá svojej lásky k nej a dovedie Janka zo zajatia. Pri návrate domov Janka zabijú Slováci (mal oblečené turecké šaty). O pár týždňov na to zomiera aj Žofia (spoločný hrob). Ján Kalinčiak má v tejto povesti objektívny vzťah k obom mládencom a v závere vyjadruje svoju ľútosť nad Agom Osmanom.Realistickí autori sa snažia podať pravdivý obraz človeka z akejkoľvek spoločenskej vrstvy. Významným predstaviteľom francúzskeho realizmu bol Gustave Flaubert.

Zaujímavý pohľad na ženu a lásku podáva v románe Pani Bovaryová. Hlavný dejový konflikt je založený na rôznom chápaní ľudského šťastia manželov Bovaryovcov. Pani Bovaryová je manželkou vidieckeho lekára. Je však nespokojná so svojim životom (zdá sa jej príliš všedný a nudný), a preto romanticky sníva o veľkom šťastí. Zvolí si cestu nevery, podvodu, zadĺži sa u úžerníka. No ani niekoľko krátkodobých citových vzťahov jej neprinesie šťastie, a keďže nevie nájsť východisko z finančných problémov, spácha samovraždu. Až potom sa jej muž dozvie o živote, ktorý tajne viedla, čo ho psychicky zlomí a spôsobí mu smrť. Ich dcéra sa musí živiť ako práčka. Ďalším predstaviteľom francúzskeho realizmu bol Guy de Maupassant. Preslávila ho poviedka Guľôčka, ktorej dej sa odohráva počas Prusko-Francúzskej vojny. Hlavnou postavou je prostitútka, ktorá zachráni cestujúcich v dostavníku. Títo však jej čin neocenia, odsudzujú ju a považujú za nemravnú. Známym dielom ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstoja je román Anna Kareninova. Autor tu podáva kritickejší obraz šľachty a zaoberá sa postavením ženy v spoločnosti. Hlavnú hrdinku Annu vydali kvôli peniazom za staršieho muža. S ním žila kým nespoznala šľachtica Vronského.

Nechcela (nedokázala) žiť v pretvárke, opustila muža i dieťa. Vronský to s ňou však nemyslel vážne a rozišli sa. Anna sa vrátila domov, no nenašla vnútorný pokoj a rovnováhu. Išla na stanicu, kde spoznala Vronského, a skočila pod vlak. Aj v slovenskom realizme nachádzame tému ženy a lásky. Pavol Országh-Hviezdoslav - Hájnikova žena. Autor tu zobrazuje jedinečné a neopakovateľné osudy postáv a do slovenskej literatúry prináša nový spoločenský problém (konflikt medzi zemianstvom a sedliactvom). Tragický konflikt je založený na pokusoch Artuša Villániho zviesť Hanku Čajkovú, ženu hájnika Miška. Táto nakoniec Artuša v sebaobrane zabije a zošalie. Miško zoberie vinu na seba, ale po Hankinej výpovedi ho súd oslobodí. Hankino pomätenie pominie, keď sa jej narodí dieťa. Božena Slančíková-Timrava - Skon Paľa Ročku. Paľo Ročko sa oženil z veľkej lásky, proti vôli svojich rodičov. Aby nemusel ísť na vojnu zničil sa ťažkou prácou. Postavil dom, ale matku z neho vysotil, pretože mu vôbec nepomohla. Pri práci odpadol a mal čudné sny, v ktorých ho pán farár hrešil za nedodržané slova a za to, že nechodí do kostola. Pociťuje potrebu zmieriť sa s pánom farárom (polievka z fary) a s matkou.

Táto poviedka je psychologickou analýzou ľúbostného vzťahu, ktorý končí rozčarovaním. Jozef Gregor Tajovský - Ženský zákon (veselohra). Autor tu opisuje ľúbostný vzťah Miška Maleckého a Aničky Javorovej, ktorý sa dostáva do problémov zásluhou dedinskej klebetnice Dory, ktorá rozvadí ich matky. Záver hry je harmonický, keď rozhašterené ženy musia ustúpiť Miškovmu otcovi, Ondrovi Moleckému, ktorý láske mladých praje (optimistický pohľad – láska je vystavená určitým problémom, ktoré však dokáže zdolať). V sociálno-kritickej dráme Statky zmätky sa dej odohráva okolo rodín Palčíkovcov a Ľavkovcov. Palčíkovci sú bohatí sedliaci, ktorí lipnú na svojom majetku a sú bezdetní. Ľavkovci sú chudobní. Palčíkovci požiadajú Ľavkovcov, aby im dali za vlastného ich syna Ďurka. Títo súhlasia. Palčíkovci ho prehovoria, aby sa oženil so Zuzkou Kamenskou (jednoduchá, statočná, pracovitá – ideál slovenskej literatúry) a tak získajú hneď dve pracovné sily. Nezhody medzi Ďurkom a Zuzkou končia Zuzkiným odchodom. Ďurko si dovedie dedinskú parádnicu Betu, ktorá však míňa majetok a Palčíkovci sú nespokojní. Spor medzi Ďurkom a Palčíkovcami sa končí odchodom Ďurka, ktorý sa pokúsi odprosiť Zuzku.

Táto mu síce odpustí, no ostáva aj naďalej žiť sama so svojím dieťaťom (pesimistickejší pohľad – majetok je neprekonateľná prekážka lásky).Svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami. Americký spisovateľ Ernest Hemingway podal v románe Zbohom zbraniam na príbehu lásky anglickej ošetrovateľky (Catherine Barkeyová) a amerického dobrovoľníka (Frederik Henry) na talianskom fronte obraz Prvej svetovej vojny. Mladí sa rozhodnú utiecť do Švajčiarska, ale ich láska končí tragicky, lebo Catherine pri pôrode zomiera. Romain Rolland - Novela Peter a Lucia je posolstvom o sile a bezmocnosti lásky počas Prvej svetovej vojny. Hlavní hrdinovia sa po Petrovom návrate do Paríža stretnú a zaľúbia sa do seba. Sľúbia si, že sa zoberú a po výbuchu bomby si dohodnú termín zásnub na Veľký piatok. Na konci zahynú v troskách chrámu. Erich Maria Remarque -

V románe Traja kamaráti vykresľuje život nižších spoločenských vrstiev v Nemecku medzi dvomi svetovými vojnami. Dej sa odohráva okolo dvoch ústredných motívov:•priateľstvo – verné až za smrť•láska (Robbyho k Pat) poznačená nepriazňou osudu a predsa dávajúca životu zmyselSlovenská medzivojnová literatúra. Emil Boleslav Lukáč - Zbierka básní O láske neláskavej báseň Paradoxon:„Nesmiem byť šťastný, lebo šťastímuplynie šťastielen z kyprej pôdy pochybnostínám láska rastie.“ Ján Smrek - V básnickej zbierke Iba oči spracúva ľúbostné, prírodné, sociálne a cestovateľské témy. Uplatňuje tu zmyslové motívy a krásu vyzdvihuje nad materiálne hodnoty. Jedinečným dielom v jeho tvorbe je básnická skladba Básnik a žena. Má 5 kapitol, ktorých epický rámec tvoria stretnutia básnika a neznámej ženy v parku v priebehu štyroch ročných období a piata kapitola je stretnutie po desiatich rokoch.

Margita Figuli - Dej novely Tri gaštanové kone sa odohráva v malebnej oravskej prírode. Už v detstve sa medzi Petrom a Magdalénou prebudila láska. Keď Peter osirie, presťahuje sa do inej dediny a obchoduje s drevom. Na Poľských hraniciach sa zapletie medzi pašerákov koní. Zápotočný požiada starú Magdalénu o ruku jej dcéry, táto privolí. Nemajú však medzi sebou harmonický vzťah. Raz ju znásilní, Magdaléna čaká dieťa, ale v šiestom mesiaci potratí a citovo ochladne. Zápotočný nemá rád zvieratá a keď chce koňovi vypáliť zrak, kôň sa splaší a udupá ho. Po jeho smrti je Magdaléna voľná a odchádza s Petrom (súboj dobra a zla – rozprávkové črty). Novela je vybudovaná ako reťaz skúšok, ktorých splnenie je odmenené.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.