referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Uršula
Štvrtok, 21. októbra 2021
Zaujímavosti o referátoch
Nivelácia
Dátum pridania: 02.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matus36
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 358
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
Nivelácia

Nivelácia je meračský úkon na zistenie výškového rozdielu medzi dvoma bodmi. Jej najdôležitejšou úlohou je budovanie výškových geodetických základov na štátnych územiach. Niveláciu využívame pri projektovaní a výstavbe rozsiahlejších technických diel a všade tam, kde treba zistiť presnú horizontálnu polohu. Niveláciou sa zisťujú posuny a deformácie veľkých budov a priehrad, vertikálne polohy zemského povrchu na podkopaných územiach, ale aj na celých štátnych územiach a kontinentoch.

Výškové rozdiely sa určujú viacerými metódami. Najpresnejšia je geometrická nivelácia, ktorou možno určovať výšky s presnosťou na milimetre, prípadne zlomky milimetrov. Pri nivelácii sa výškové rozdiel medzi dvoma bodmi (A, B) určuje z rozdielu čítaní (úsekov), ktoré získame pomocou vodorovných zámer (zámernej osi) nivelačného prístroja na nivelačných latách postavených zvislo na týchto bodoch (obr. 1.). Uvedený spôsob nivelácie s vodorovnou zámernou osou nivelačného prístroja sa označuje aj názvom geometrická nivelácia.

Princíp určovania výškového rozdielu hAB niveláciou medzi dvoma blízkymi bodmi A a B (do 100m až 240m) je na obr.1. Z neho vyplýva, že výškový rozdiel hAB sa rovná rozdielu čítania na zadnej late (z) a na prednej late (p), to znamená
HAB= z - p = HB – HA

Pri známej nadmorskej výške HA bodu A hľadaná nadmorská výška HB bodu B bude
HB = HA + hAB = HA + z – p

Rovnaký výsledok pri určení nadmorskej výšky bodu B dostaneme, ak najprv odvodíme nadmorskú výšku horizontu prístroj (Hp)
Hp = HA + z

Potom pre nadmorskú výšku B platí
HB = Hp – p = HA + z – p


Nivelační prístroj

Dôležitým úkonom pri nivelácii je vytýčenie zámernej osi (vodorovnej zámery) a čítanie údajov na zvislo postavenej nivelačnej late na prestavovom bode. Na vytýčenie vodorovnej zámernej osi sa používajú vhodné upravené prístroje, od jednoduchých pomôcok a prístrojov na nivelačné práce nižšej presnosti až po prístroje vysokej presnosti, s rozličnými doplňujúcimi zariadeniami, na veľmi presnú niveláciu. Nivelačný prístroj sa skladá z troch základných častí:

-z podložky (trojnožky), ktorú tvoria tri urovnávacie skrutky, ktorými sa vykonáva horizontácia prístroja, a ložiskové puzdro. Do ložiska puzdra zapadá vertikálna os prístroja, na ktorú je pripevnený nosník ďalekohľadu. Na presné zacielenie a upevnenie ďalekohľadu v určitom smere na podložke je pohybovka a svorka;
-z ďalekohľadu s vnútorným zaostrením, ktorého nitkový kríž možno prispôsobiť na presné čítanie stupnice nivelačnej laty;
-zo zariadenia na urovnanie zámernej osi ďalekohľadu (do vodorovnej polohy), ktorým je libela (vysoko citlivá rúrková libela, ktorá je pripevnená na prístroji tak, že jej os je rovnobežná so zámernou osou) alebo kompenzátor (obr. 2.).


Obr. 2. Schéma libelového nivelačného prístroja
1 – podložka, 2 – ďalekohľad, 3 – nivelačná libela, 4 – elevačná skrutka , 5 – kĺbové spojenie , L – os nivelačnej libely,
V – vertikálna os, Z – zámerná os, L – os kruhovej libely
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Galéria k článku [3]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.