referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Nedeľa, 25. septembra 2022
Slovanská vzájomnosť
Dátum pridania: 05.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wanila
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 960
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
JAN KOLLÁR: (1793-1852)
- narodil sa neďaleko Martina (Mošovce), študoval v Jene (Nemecko), potom 30 rokov pôsobil ako evanjelický kňaz v Budapešti, ku koncu života univerzitný prof. vo Viedni
- šíriteľ slovanskej vzájomnosti
- stúpenec austroslavizmu (snaha o zblíženie Slovanov v rámci habsburskej monarchie)
- Kollárovo slovanské vedomie sa rozvinulo v Jene
- Jena bola vtedy strediskom nemeckej mládeže volajúcej po zjednotení Nemecka
- všimol si Nemecký nacionalizmus, jeho rozpínavosť, podceňovanie Slovanov
- videl aj slovanské priezviská na nem. cintorínoch a tak si uvedomil zánik Slovanov na nemeckom území
- v Jene študoval históriu Slovanov, obával sa o ich budúcnosť
- zoznámil sa tu s Friderikou Schmidtovou, dcérou evanjel. farára, kt. nazval Mínou
- zbierka básní Básne Jána Kollára obsahuje ľúbostné i vlastenecké básne
- táto zbierka sa stala základom pre rozsiahlu básnicku skladbu Slávy dcera:
- vyšla 1krát v 1824, básnik ju celý život dopĺňal
- časti : Předspěv, Sála, Labe (rozšíril o Rén a Vltavu), Dunaj, Léthe, Acheron
- Předspěv je elegický, podáva v ňom hl. vlastenecké motívy Slávy dcery- žiaľ nad osudom západných Slovanov, viera v budúcnosť Slovanov
„čas vše mění i časy, k vítézství on vede pravdu; co sto věkú bludných hodlalo, zvrtne doba“
- je napísaný časomierou v elegickom distichu
- časomerný systém: vyznačuje sa tým že sa v nej na tvorbe rytmu zúčastňuje dĺžka slabiky
- slabiky boli dlhé: polohou alebo prirodzene
- spevy nazval podľa riek, kt. pretekajú krajmi jeho mladosti

- 1. spev Sála: Mína je symbol slovanskej budúcnosti, je to dcéra bohyne Slávy, ideál slovanského dievčaťa, má najlepšie vlastnosti slov. dievčat, sprevádza autora na ceste po slovanských krajoch
- je to básnikovým ľúbostným denníkom, ospevuje svoju milú Mínu, spomína na krásne časy lásky v Jene, na záver sa s Mínou lúči, sľubuje jej vernosť
- svoju lásku rozdeľuje medzi vlasť a Mínu: „srdce vyrvu, na dvě rozlomím:
...jednu vlasti púlku, druhou Míně“

- 2. spev Labe: putuje v sprievode Milka (=Amor), kt. mu dáva Mína, po Pobaltských krajoch
- žiali nad ponemčenými Lužickými Srbmi a rozpínavosťou Nemcov v Čechách
- nápravu vidí v svornosti Slovanov a v aktívnom vlastenectve
- vlasť nie je kraj v ktorom žijeme, sú to mravy, jazyk, myšlienky ľudu, kt. sa nedajú zničiť

- 3. spev Dunaj: básnik prichádza na Slovensko, pokračuje v zobrazovaní smutnej prítomnosti a zároveň naznačuje veľkú budúcnosť Slovanov
- keď vidí, že nemôže žiť s Mínou na Zemi, túži po stretnutí vo večnosti

- prvé tri spevy sa podobajú dielu Byrona- Childe Haroldova púť
- ďalšie 2 spevy (Léthe a Acheron) sa podobajú Danteho Božskej komédii
- ostatné časti sú sonety

- napísal aj vedecké dielo O literárni vzájemnosti medzi kmeny a nárečími slávskými
- uznával 4 hl. nárečia (spis. jazyky)- ruský, poľský, česko-slov., srbo-chorvátsky
- s týmto nesúhlasili iné národy (napr. Slovinci)
- Kollár pripravil štúrovcom cestu- slovenské ľudové piesne
- zbierka týchto piesní: Národnie Zpievanky čili písně světské Slovákúv v Uhrách

JÁN HOLLÝ: (1785-1849)
- nar. sa v Borskom Mikuláši, študoval teológiu, ako katolícky kňaz pôsobil v Maduniciach pri Piešťanoch- najlepšie podmienky na tvorbu
- hájik Mlíč
- požiar mu zničil faru, Hollý bol ranený, takmer oslepol, odišiel na Dobrú vodu k priateľovi Lackovičovi
- vo svojich dielach používal bernolákovčinu
- najprv prekladal antickú lit.- Homér, Ovídius, Vergílius
- historické eposy: Svätopluk: (víťazská báseň ve 12 spevoch)
- Svätopluk zradí svojho strýka Rastislava, vydá ho Nemcom, kt. ho oslepia a zatvoria do kláštora
- Svätopluk Nemcov neskôr zradí, prejde do slovanského tábora, na Devíne ich porazí a prijme kráľ. korunu
- kompozícia: invokácia, propozícia, in medias res
- na sneme obviňujú Slovania Svätopluka zo zrady a vyzývajú do boja za slobodu, cítia zodpovednosť pred budúcimi problémami
- Svätopluk rozpráva o pravlasti Slovanov (India), nevládli im kniežatá a hoci boli silní a bolo ich veľa, neviedli vojny, nemiešali sa do cudzích sporov, všetci si boli rovní
- India bola bohatá krajina, v kt. bolo veľa zlata a striebra, niekoľkokrát do roka zbierali úrodu, keď prišla veľká povodeň museli toto územie opustiť
- v epose vystupuje veľa postáv: a) historické postavy ( Svätopluk, Rastislav, Slavomír, Karolman)
b) vymyslené, mytologické (pohanskí bohovia)
- bohovia do deja nezasahujú , dej je prenesený na ľudí

- epos Cyrilo-Metodiáda: je o činnosti Metoda a Konštantína na VM a končí víťazstvom Metoda nad nem. biskupmi
- histor. epos Sláv : dej je vymyslený, zobrazil boje pokojných Tatranov (=Slováci) s Čudmi
- o víťazstvo nad Čudmi sa zaslúžil Sláv

- idylická poézia : Selanky: zbierka idylických básní (21 básní)
- vystupujú v nich pastieri, kt. sa venujú práci, pasú ovce, zabávajú sa, spievajú, žijú v rovnosti
- žalospevy: -v básniach žiali a smúti nad vyhynutím a násilne vyhubeným slovanským obyvateľstvom, nad nesvornosťou a odrodilstvom

- ódy: -oslavné básne, oslávil v nich významných predstaviteľov slovenského národa (Bernolák, Palkovič) a slovenskú prírodu
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.