referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyprián
Utorok, 27. septembra 2022
Svetová dráma po roku 1945, absurdná dráma, americká dráma
Dátum pridania: 17.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bodka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 734
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
1, Nemecká dráma
- epická dráma

Bertolt Brecht
Postupne dospel k presvedčeniu, že tradičná dráma nevyhovuje novým podmienkam a v 30.- tých rokoch začal uplatňovať nové princípy epického divadla
• potláča sa dramatyčnosť textu a situácie
• autorovi ide o prerozprávanie príbehu
• príbeh je na javisku často prerušovaný výkladom, komentovaním rozprávača alebo jednotlivých postáv
• dej dopĺňajú songy alebo časti filmu (titulky avizujúce obsah výstupu alebo deja)
• autor chcel doviesť diváka k rozmýšľaniu, k pochybovaniu a skúmaniu
• záleží mu na tom, aby si divák uvedomil, že to čo vidí nie je skutočnosť, ale iba zdanie skutočnosti
• využíva výchovný dopad divadla, cez hru prezentuje aj politické spoločenské názory

• Žobrácka opera (1927)
- divadelná hra
- predstavuje kritiku spoločnosti
- stala sa populárnou najmä melodickými songami a postavou Mackieho, vodcu londýnskeho podsvätia

- exilové hry:
• Matka Guráž a jej deti (1941)
- využil Grimmelshausenov príbeh z 30 – ročnej vojny v 17. st. aby poukázal na ničivosť vojny, v ktorej zomierajú nevinný ľudia
- matka stráca vo vojne dvoch synov, a nakoniec i nemú dcéru a predsa nechápe, že vojna ju pripravila o všetko
- v hre sú medzititulky, ktoré oboznamujú diváka s obsahom a songy, ktoré objasňujú dané situácie
• Život Galilea Galileliho
- autor uvažuje o zmysle ľudského konania, o ústupkoch, ktoré človek spraví pod tlakom okolností
- taliansky fyzik Galileo Galilei pod nátlakom inkvizíceie odvolá svoje učenie o heliocentrizme, posledné roky života dožíva v domácom väzení a má výčitky svedomia, že podľahol nátlaku
• Kaukazský kriedový kruh (1949)
- typická epická dráma
- autor inšpirovaný orientálnymi príbehmi, vytvoril podobenstvo o zápase dobra so zlom
- tvorca predstavenia spevák oboznamuje divákov s príbehom, ktorý sa odohral na Kaukaze
- keď utláčaný národ povstal proti guvernérovi a zabil ho, jeho žena uteká z paláca a zabúda tam svoje dieťa
- zachráni ho slúžka, ktorá s ním uteká do hôr
- vydáva sa za jeho matku, a keď neskôr guvernérova žena žiada naspäť svojho syna, ich spor rozrieši múdry sudca
- využije pri tom šalamúnovú skúšku z kriedovým kruhom
- obe ženy chytia za ruky dieťa, ktoré je uprostred kruhu
- slúžka sa bojí, aby trhnutím dieťa nezranila, preto sa vzdáva boja
- sudca v tomto geste videl skutočný prejav materinskej lásky a prisúdil dieťa slúžke

2, absurdná dráma
- vzniká a rozvíja sa v 50-tych rokoch 20.st.
- znaky: • charakterizovala ju nihilistická koncepcia života i človeka
• vychádzala z existencialistickej filozofie
• ľudský život akoby nemal zmysel, neexistuje schopnosť komunikácie, prevláda pocit odcudzenia
• chýba súvislý dej, zápletka, motivácia konania postáv
• hrdina je obyčajne osamelý človek, je neschopný komunikovať s inými postavami
• devalvácia jazyka – neslúži jazyk na dorozumievanie, pretože monológy sú nelogické, chaotické, reč v dialógoch nenadväzuje na jednotlivé repliky

Samuel Beckett (1906 - 1989)
- držiteľ NC je írskeho pôvodu, ale väčšinou je považovaný za francúzskeho prozaika a dramatika
- od roku 1937 žil vo Francúzsku
• Čakanie na Godota
- stal sa populárnym vo Fr ale aj za hranicami
- hra nemá dejovú líniu
- na opustenej ceste sa stretávajú dvaja tuláci – Estragón a Vladimír
- medzi nimi sa odvíja chaotický dialóg z ktorého vyplýva, že čakajú na nejakého Godota
- ten by mal zmeniť ich životné osudy
- počas ich replík prichádza na scénu dvojica Pán Pozco, ktorý vedie na reťazi otroka Luckyho. Kým pán sa správa povýšenecky, sadisticky, otrok je pokorný, pasívny
- hra pokračuje a na konci dejstva sa objaví chlapec ktorý oznamuje, že pán Godot dnes nepríde, ale že príde až zajtra
- druhé dejstvo predstavuje tú istú scénu a tými istými postavami, len pán je slepý, preto je odkázaný na pomoc otroka
- postavy opäť opakujú banálnu frázu že čakajú na Godota, ktorý ani v závere hry neprichádza
- divák sa nedozvie kto je Godot
- podľa niektorých kritikov je to boh (z angl. God), podľa iných alegória beznádejného čakania, smrti, nádeje
- postavy sa pohybujú v akomsi začarovanom kruhu z ktorého niet úniku

Friedrich Dürrenmatt
- prozaik a dramatik švajčiarskeho pôvodu
- vplýval naňho existencializmus, absurdné divadlo a epická dráma (divadlo)
• Návšteva starej dámy (1956)
- tragická komédia
- ako moc peňazí likviduje ľudskú morálku
- autor na absurdnom príbehu zachytáva vzťah jednotlivca a spoločnosti, vznik davovej psychózy, rozpor medzi blahobytom a humanitou
- dej sa odvíja od chvíle, keď so malého mestečka prichádza stará dáma – miliardárka, ktorú kedysi tehotnú, opustenú milencom obyvatelia vyštvali z mesta
- Claire sa chce pomstiť bývalému milencovi
- ponúkne radným pánom miliardu, a žiada smrť Alfréda Iilla
- hoci sa predstavitelia mesta naoko zdráhajú prijať takúto ponuku, postupne všetci obyvatelia podliehajú predstave blahobytu, žijú na úver a v duchu si prajú Illovu smrť
- keď Illa vidí, že vzrastá vevraživosť voči nemu, chce odísť z mestečka, ale obyvatelia mu to znemožnia
- tragédia vyvrcholí jeho zavraždením
- vinníka polícia nehľadá, všetci maskujú prirodzenú smrť
- Claire odchádza z mesta a odváža si mŕtvolu
- hra sa končí sarkastickým (uštipačným) epilógom
•Fyzici (1961)
- rieši vzťah medzi mocou a morálkou
- problém morálnej zodpovednosti vedcov pred zneužitím výdobytkov vedy zasadil do neobvyklého prostredia psychiatrickej kliniky
- majiteľkou psychiatrie je stará, slobodná šéflekárka Mathilda von Zahndová
- tu sa stretávajú 3 významní fyzici: Einstein, Newton a Möbius
- prvý dvaja sú agentmi poverenými získať pre svoje krajiny Möbiove záznamy o výskumoch, pomocou ktorých by bolo možné ovládnuť svet
- zavraždia svoje ošetrovateľky, aby ich považovali za šialencov
- Möbius nechce aby výsledky jeho práce boli zneužité, a presvedčí oboch fyzikov, aby si zvolili doživotný pobyt na psychiatrii
- ich obeť je zbytočná, pretože šialená šéflekárka, riaditeľka sanatória ukradla Möbiove záznamy a pomocou nich vybudovala veľkú trust (združený podnik), ktorým chce ovládnuť svet

- divadelné hry sa zaraďujú k angažovanej literatúre, pretože odhaľujú závažné morálne problémy súčasnosti

Václav Havel
- česká dráma
- disident = odporca oficiálnej mienky (alebo smeru v politike, štáte)
- jeden z popredných predstaviteľov Charty 77
• Zahradní slavnost
- divadelná hra
- pomocou satiry zosmiešnil prispôsobivosť človeka v snahe získať postup v kariére
• Spiklenci
- modelová hra o štátnom prevrate
•Audijence
- divadelná hra
- majster v pivovare prehovára robotníka – bývalého spisovateľa – aby si sám na seba písal udania pre štátnu bezpečnosť, pretože má vyššie vzdelanie
- robotník s tým nesúhlasí a vtedy sa majster rozčúli na inteligenciu, pre ktorú sú najdôležitejšie morálne princípy
- napísal množstvo úvah, fejtónov, esejí a polemík ktoré vyšli v Anglicku (1984) pod názvom O lidskou identitu

- exilová disidentská literatúra sa rozvíja najmä vďaka vydavateľstvám v Kolíne nad Rýnom, Mníchove, Toronte a Zürichu
- za obdobie 1970-85 vyšli v zahraničí a v strojopisných odpisoch doma stovky diel
- čas ukáže, ktoré z nich sú umelecky hodnotné, ktoré budú žiť aj ďalej a ktoré upadnú do zabudnutia

3, americká dráma
- preberá vplyvy európskej existencialistickej a absurdnej drámy

Tennesse Williams
- od najútlejšej mladosti mu matka vštepovala zásadu: „Je len jeden spôsob, ako dať ľudskej existencii zmysel: vyniknúť nad ostatnými.“
- vo svojom diele využíva vplyv európskeho existencializmu a princípy Freudovej psychoanalýzy
- sústreďuje sa na duševno svojej postavy
- uznanie kritiky mu priniesli spoločensko-kritické hry
•Sklenený zverinec (1944)
- hrdina hry žije so svojou matkou a telesne postihnutou sestrou
- nechce žiť na ilúziách ako ony, preto od nich odchádza hoci vie, že obe budú bez neho trpieť, ani nie tak psychicky ako finančne, pretože bol živiteľom rodiny
• Električka zvaná túžba (1947)
- bola aj sfilmovaná
- dej sa odohráva v New Orleanse, kde premávajú po tej istej trase električky zvané Túžba a Cintorín
- hlavná postava, nervovo chorá Blanche žije v spomienkach na minulosť
- je stratenou existenciou; zostala sama na rodinnom sídle medzi mŕtvymi alebo na smrť chorými
- hľadala úprimnú lásku, ktorá by bola cestou z ničoty, ale nenašla ju
- jej švagor Stanley žije z práce svojich rúk
- jeho priestor ohraničujú pojmi : práca, poker, sex, alkohol
- bojuje o presadenie sa v práci, násilnosťou dáva najavo svoju nadradenosť žene Stelle, ktorá ho miluje (sestra Blanche)
- keď je Stella v Pôrodnici, švagor Blanche znásilní
- Blanche odvezú na psychiatriu, pretože ani sestra nechce uveriť, že ju švagor znásilnil
- kruh sa uzatvára vo svete ktorý je chorý, neexistuje východisko
- opäť víťazí pokritectvo, hrubá sila a prázdny život
• Mačka na horúcej plechovej streche (1955)
- v bohatej, južanskej rodine zomiera na rakovinu panovačný starý otec
- už pred jeho smrťou najbližší príbuzní intrigujú, aby získali čo najväčší podiel z dedičstva
- proti nim stojí osamelá Maggie, manželka najmladšieho syna
- hoci ju ostatní podceňujú, pretože pochádza z chudobnej rodiny, je cieľavedomá
- vie presadiť svoju väľu, a v túžbe po majetku bezohľadne ide za svojim cieľom, i keď musí medzi príbuznými tancovať ako mačka na horúcej plechovej streche
- nakoniec si svojou životaschopnosťou získa rešpekt, sympatie svokra i lásku manžela
- vo Williamsových drámach bolo veľa násilia, alkoholizmu, drogovej závislosti a smrti
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.