referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Utorok, 7. decembra 2021
Slovenská klasicistická a osvietenecká literatúra
Dátum pridania: 02.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: emiceha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 490
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 25m 30s
 
JÁN KOLLÁR
Bol evanjelickým kňazom. Jeho život a tvorbu ovplyvnili tieto skutočnosti:
- v Nemecku bol svedkom 300. výročia Lutherovej reformácie, kde mládež demonštrovala za zjednotenie Nemecka,
- navštevoval prednášky z dejín Nemecka v súvislosti s dejinami Slovanov, ktoré uňho vyvolali negatívny postoj k Nemcom,
- v Jene zaľúbil sa do Frederiky Schmidtovej.

Najvýznamnejším jeho dielom je SLÁVY DCERA, ktorá sa skladá z predspevu, 5 spevov a 645 zneliek.
SPEVY
- Sála: spomína si tu na lásku v Jene a lúči sa s Mínou,
-Labe, Rén, Vltava: opisuje putovanie po slovanských krajoch,
-Dunaj: opisuje dojmy z pobaltských krajín,
-Léthe: z gréckeho prekladu znamená rieka v podsvetí, označuje ju za slovanské nebo, po ktorom sa prechádza spolu s Mínou,
-Acheron: tiež je to rieka v podsvetí, označuje ju za slovanské peklo, dostáva sa do pekla a zatracuje všetkých neprajníkov Slovanov.
PREDSPEV- je to najsilnejšia časť deja, je to žalospev nad slovanskou minulosťou, kde víťazí násilie nad spravodlivosťou. Básnik sa prejavil ako humanista. Je písaný časomierou v elegickom distichu.

DEJ SKLADBY je jednoduchý. Bohyňa Sláva sa sťažuje bohom, aké krivdy postihli Slovanov. Bohovia rozhodnú, že Milek (syn bohyne Lady) stvorí dcéru Slávy, ako ideál pre slovanskú budúcnosť.

VLASTENECKÉ ZNELKY- autor vyjadruje vlastenecké názory. Vlasť preňho neznamená územie, ale niečo, čo nosíme v srdci. Zamýšľa sa nad budúcnosťou Slovanov.
ĽÚBOSTNÉ ZNELKY- vyjadruje lásku k Míne. Autor spája ľúbostný cit s vlasteneckým, pretože na začiatku diela rozdelil svoje srdce na 2 polovice. Jednu dal Míne a druhú vlasti. Na konci deja oba city splývajú.

Príklad:
Láska je všech velkých skutkú zárod,
A kdo nemiloval, nemúže
Ani znáti, co je vlast a národ.

Andrej Sládkovič v diele Marína svoje srdce nerozdelil na dve polovice. Na rozdiel od Kollára tieto city u Sládkoviča nesplývajú, ostávajú oddelené, pokračovaním jeho lásky k Maríne sa stáva láska k vlasti.

Príklad:
Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne,
Marínu drahú v peknej otčine,
A obe v jednom objímať!
( Andrej Sládkovič: Marína )

V srdci Andreja Sládkoviča sa teda prelína básnikova láska k vlasti s láskou k dievčine Maríne. Ján Kollár svoje srdce rozdelil na dve polovice. Jednou polovicou miluje Mínu, druhou vlasť.

KOMPOZÍCIA- Kollárovi sa nepodarilo vytvoriť zo sonetov jednotný kompozičný celok, pretože prvé dve spevy sú podobné dielu G. Byrona – Child Haroldova púť. Druhé dva spevy sú podobné Danteho Božskej komédii. Autor sa snažil napodobniť aj antických autorov, čo spôsobilo starobylosť slovanského jazyka.

Kollár napísal aj Národné Spievanky, čo znamená, že zbieraním a vydávaním ľudových piesní prispel k vzniku samostatnej slovenskej literatúry.

JÁN HOLLÝ
Vyštudoval gymnázium v Skalici, teológiu v Trnave a neskôr pôsobil ako kňaz v Maduniciach. Pri požiari utrpel ťažké popáleniny a zhoršil sa mu zrak. V júli 1843 ho navštívil Štúr, Hurban a Hodža, ktorí ho požiadali o odobrenie spisovného jazyka. Podporil vytvorenie spisovného slovenského jazyka a aj ho uplatňoval v praxi. Napísal 3 historické diela- Svätopluk, Cyrilo-Metodiáda, Sláv.

Svätopluk – je to epos z obdobia Veľkomoravskej ríše, skladá sa z 12 spevov. Základom sú historické fakty.
Dej: Rastislav musí odolávať náporu Východofranskej ríše, ktorá si chce podmaniť Slovanov, čo sa vojakom nepodarilo, podarí sa vojakom z radov Svätopluka. Vydá Rastislava Nemcom, tí ho oslepia a zatvoria do kláštora. Nakoniec padne Nemcom za obeť aj sám Svätopluk. V závere diela Svätopluk víťazí v bitke pri Devíne. Prejde na stranu Slovanov a prijme ich korunu.
Znaky diela – veľa historických postáv, mytologické postavy. Epos je myšlienkovo napojený na SNO. Hollý tu charakterizoval Slovanov ako národ pracovitý, mierumilovný a pohostinný.

Epos je organizovaný do 5 častí:
1. prepozícia: len prvé 4 verše, dozvedáme sa v nich, o čom bude autor hovoriť,
2. vyzývanie múzy: prosí o pomoc múzu pri písaní,
3. epická šírka: podrobné rozprávanie,
4. epický pokoj: vybočenie z deja,
5. časomiera: dielo bolo ovplyvnené antickými autormi.

Cyrilo-Metodiáda: epos o slovanských apoštoloch Cyrilovi a Metodovi.
Sláv: epos, v ktorom opisuje boje mierumilovných Tatrancov (Slovákov) s lúpežnými Čudmi. Slávove výroky sú v skutočnosti Hollého myšlienky.
Všetky 3 eposy nazval Hollý, že sú to „bohatierske“ eposy. Obsah nám autor povie na začiatku každého diela, použil verš tzv. hexameter.

Selanky – 21 menších klasicky dokonalých básní, najživšia časť Hollého tvorby. Témy sú rôznorodé, postavy majú podobu slovenských pastierov, ktorí vedú pokojný život, venujú sa práci, spevu, hrám. V týchto hrdých a ušľachtilých postavách vstúpil do poézie slovenský ľud, odetý v antickom rúchu, ale jeho myslenie a reč sú slovenské.

Andrej Sládkovič našiel v Selankách podnety pre obraz svojho Detvana. Selanky sú teda básne prírodnej lyriky s veľmi skromným dejom. Autor chválil vidiecky spôsob života, bol ovplyvnený domácim folklórom, slovanskou mytológiou a kresťanskými motívmi. Selanky sú písané v časomiere. Nachádzajú sa tu prvky preromantizmu.

Dráma – vývin divadla na Slovensku
- 1830 – vznik prvej stálej ochotníckej scény v Liptovskom Mikuláši, založil ju slovenský knihár a národovec Gašpar Fejérpataky – Belopotocký,
- prvou hrou bolo Kocúrkovo od Jána Chalúpku.

Časomerný veršový systém
- pracuje s dlhými a krátkymi slabikami vo verši,
- dlhá slabika je prirodzene dlhá ( označená dĺžňom: vánok ) alebo polohou dlhá ( ak za ňou nasledujú aspoň dve spoluhlásky: nežný ),
- využíva dve stopy - daktyl - dlhá, krátka, krátka,
- spondej – dlhá, dlhá,
- najčastejšia kombinácia stôp v časomernom verši je hexameter, čo je šesťstopový daktylo- spondejský verš,
- v elégiách sa nachádza elegické distichon, teda kombinácia šesťstopového a pästopového verša: Predspev v Slávy dcére.

Kodifikácia – zachytenie a uzákonenie spisovnej normy, obyčajne v príručkách majúcich všeobecnú autoritu.
Všeslovanská vzájomnosť – idea slovanstva, viera, že Slovanov čaká v budúcnosti významné poslanie v dejinách Európy, ak budú spolu držať.
Román – najväčší prozaický žáner, má hlavnú dejovú líniu a epizódy.
Selanky – idyly, lyrické básne, ktoré ospevujú vidiecke prostredie.
Epos – rozsiahly epický útvar.
Komédia – dramatický žáner, ktorý pracuje so slovným a situačným humorom.
Kocúrkovo – ľudská hlúposť, fraška.

 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.