referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Pondelok, 6. decembra 2021
Slovenská klasicistická a osvietenecká literatúra
Dátum pridania: 02.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: emiceha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 490
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 25m 30s
 
Umelecký štýl

Slohový postup je spôsob, ako sa skladajú, členia alebo spájajú jednotlivé zložky textu. Rozlišujeme štyri základné postupy:
1. rozprávací,
2. opisný,
3. informačný,
4. výkladový a úvahový.

Štýl je spôsob, akým vyberáme a usporadúvame jazykové prostriedky ( slová, vety ) v jazykových prejavoch. Jazykový prejav je utváraný ( štylizovaný ) podľa toho o čom, komu, kde, s akým zámerom ( cieľom ) vypovedá. Rozlišujeme týchto šesť štýlov:
1. náučný ( odborný, vedecký ), napr.: Po opelení čiaška zdužnatie a očervenie ...,
2. administratívny ( úradný, kancelársky ), napr.: 6. júla 2007 o 16,30 hod. sa bude konať ...,
3. hovorový, napr.: Bude nám tam fajn ...,
4. umelecký, napr.: Stojí vysoká divá Poľana ...,
5. publicistický, napr.: V pražskej Sazka Aréne sa dnes odohral ...,
6. rečnícky, napr.: Milí hostia!

Slohový útvar ( žáner ) je konkrétny, uzavretý a ukončený jazykový celok, v ktorom sú obsahové prvky usporiadané na základe určitého slohového postupu. Napríklad:
1. rozprávací slohový postup – rozprávanie príbehov, reprodukcie, ...,
2. opisný slohový postup – opis umeleckého diela, opis pracovného postupu, opis osoby – charakteristika, odborný opis, citovozafarbený opis prírody, ...,
3. informačný slohový postup – správa, oznámenie, žiadosť, objednávka, pozvánka, ...,
4. výkladový a úvahový slohový postup – výklad, úvaha, výťah, ...,

5. náučný štýl – štúdia, dizertácia ( rozprava ) – vedecký spis, diplomová práca, učebnicový výklad, esej, monografia, rigorózna práca, ...,
6. administratívny štýl – zápisnica, protokol, rezolúcia, zmluva, potvrdenka, triedny katalóg, správa, hlásenie, telegram, životopis, vyhláška, prípis, objednávka, žiadosť, prihláška rozvrh hodín, školské vysvedčenie, dotazník, ...,
7. hovorový štýl – telefonický rozhovor, súkromný list, pracovný dialóg, spoločenský rozhovor, rozprávanie príbehu, ...,
8. umelecký štýl – a) lyrické žánre – óda, elégia, hymna, žalm, sonet, ...,
b) epické žánre – román, novela, poviedka, rozprávka, povesť, ...,
c) dramatické žánre – tragédia, činohra, veselohra, ...,
9. publicistický štýl – správa, interview, komentár, recenzia, posudok, ...,
10. rečnícky štýl – prednáška, referát, prejav.

Umelecký štýl
- ako jediný štýl využíva lexiku národného jazyka v celej šírke,
- vyžíva metaforickosť, teda nemôžeme každé slovo v texte chápať doslovne,
- vyžíva modalitu vetu, teda využíva oznamovacie vety, opytovacie vety, ...,
- vťahuje čitateľa do deja,
- prevládajú slovesá,
- najdôležitejšie pre tento štýl je zapôsobiť na city prijímateľa kladne alebo záporne, obohatiť vnútro čitateľa, priniesť mu nové informácie.

Lyrika ( lýrou sprevádzané verše )
- názov vznikol zo slova lýra,
- literárny druh vyjadrujúci jednu základnú myšlienku, opisuje jeden silný zážitok z viacerých hľadísk,

Epika ( rozprávanie )
- prevláda v nej rozprávanie, zakladá sa na deji, charakteristickým znakom je časová následnosť a postupnosť,

Dráma ( konať )
- tretí literárny druh, ktorý vzniká pre divadelnú realizáciu.

Použitie básnických prostriedkov

1 epiteton (básnický prívlastok) - červené jabĺčko,
2. personifikácia (zosobnenie) - hlas zvonov volá,
3. prirovnanie - obloha sa zohýna sťa mať,
4. metafora - po dolinách rozišli sa mraky,
5. metonymia - dedina má strach.

Umelecký štýl teda využíva jazykové prostriedky národného jazyka v celej šírke a to i nepriame pomenovania a slová v prenesenom význame.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.