referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jozefína
Štvrtok, 6. augusta 2020
Svetová realistická literatúra, zemianstvo v dielach slovenských realistov
Dátum pridania: 02.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: emiceha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 701
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 22
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 36m 40s
Pomalé čítanie: 55m 0s
 

Menné gramatické kategórie

1. rod
a) mužský (v G pl. je vždy prípona -ov, napr.: bez chlapov),
b) ženský ( v I sg. je vždy prípona -ou, napr.: s babkou),
c) stredný (v N pl. vždy prípona -á, napr.: prasatá).

2. číslo
a) singulár (jednotné číslo, napr.: chlap),
b) plurál (množné číslo, napr.: chlapi).

3. pád
a) nominatív - chlap,
b) genitív - (z) chlapa,
c) datív - (k) chlapovi,
e) akuzatív - (vidím) chlapa,
f) lokál - (o) chlapovi,
g) inštrumentál - (s) chlapom.

Bývalý piaty pád - oslovenie (vokatív) v modernej slovenčine zanikol. Zachoval sa v tradičných výrazoch, napr.: Chlape! Človeče! Synu! Mamo! - v rozprávkach, ale v súčasnosti oslovenie má tvar nominatívu, napr.: Katka, poď sem! Oslovenie sa vždy oddeľuje čiarkou, napr.: A vy, Hanka, Evka, poďte sem! Zorka, a úlohu už máš? Teda ti tú polievku uvarím, Maťko.

Gramatické kategórie rod, číslo, pád, ktoré nazývame aj menné gramatické kategórie, majú okrem podstatných mien (napr.: dedko, babka,..) aj prídavné mená (pekný, zlý,...), zámená (ten, tá,...) a číslovky (jeden, dva,...).

Vzor kuli: Podľa vzoru kuli sa skloňujú cudzie životné všeobecné mená a vlastné mená a priezviská, čiže:
sg.- kuli, od kuliho, ku kulimu, (vidím) kuliho, o kulim, s kulim,
Goethe, (od) Goetheho, (ku) Goethemu, (vidím) Goetheho, (o) Goethem, (s) Goethem,
pl.- kuliovia, (od) kuliov, (ku) kuliom, (vidím) kuliov, (o) kulioch, (s) kuliami.

Vzor pani: Ak podstatné meno pani stojí bez iného podstatného mena, skloňuje sa takto:
sg. - pani, (od) panej, (k) panej, (vidím) paniu, (o) panej, (s) paňou,
pl.- panie, (od) paní, (k) paniam, (vidím) panie, (o) paniach, (s) paniami,

pani suseda - ak podstatné meno pani stojí s iným podstatným menom, neskloňuje sa,
sg. - pani suseda, (od) pani susedy, (k) pani susede, (vidím) pani susedu, (o) pani
susede,(s) pani susedou,
pl.- pani susedy, (od) pani susied, (k) pani susedám, (vidím) pani susedy, (o) pani
susedách, (s) pani susedami.

Vzor mať: Slovo mať/mati/mater sa skloňuje tak, že sa základ slova v nepriamych pádoch rozširuje: mať- matere – materi – mať/mater – o materi – materou, v pluráli: matere – materí – materiam – matere – o materiach - materami.

Vzor gazdiná
sg.- gazdiná, (od) gazdinej, (ku) gazdinej, (vidím) gazdinú, (o) gazdinej, (s) gazdinou,
pl. - gazdiné, (od) gazdín, (ku) gazdinám, (vidím) gazdiné, (o) gazdinách, (s) gazdinami,

Podobne sa skloňuje aj švagriná - od švagrinej, od švagrín: princezná - od princeznej,
od princezien, kráľovná - od kráľovnej, od kráľovien, šľachtičná - od šľachtičnej, od
šľachtičien, chyžná - od chyžnej, od chyžných, stryná - od strynej, od strýn, atď.)

Vzor idea
sg. - idea, (od) idey, (k) idei (k ulici), (ctím) si ideu, (o) idei (o ulici),
(s) ideou,
pl. - idey, od ideí, k ideám, (ctím) si idey, o ideách, s ideami,
(podobne Andrea, Kórea, vinea atď.)

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.