Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Žalúdok a tenké črevo

Žalúdok - gaster, venticuli

- anatomicky : cardia, fundus, corpus, pylorus
- 2 ohyby : kurvatura major, kurvatura minor

- histologicky :
1. Sliznica
- je rozčlenená plytkými ryhami na malé políčka – arae gastricae – vyklenené asi 2-6 mm
- v políčkach sú žalúdočné jamky – foveolae gastricae- do nich vyusťujú žal. žliazky
a) epitel – jednovrstevný cylindrický, vylučuje mucín
b) lamina propria mucosae – obsahuje lymfocyty
c) lamina muscularis mucosae – snopčeky hladkej svaloviny, prebiehajú cirkulárne a longitudinálne
bunky APUD systému : 3 typy:
 A enteroglukagón
 G gastrín
 D somatostapín
2. Tela submucosa
- obs podslizničné väzivo , krvné a lymfatické cievy
- plexus submucosus Meissneri
3. Tunica muscularis
- hladká svalovina usporiadaná do 3 vrstiev, šikmo, cirkulárne a longitudinálne
- plexus myentericus Auerbachi
4. Tunica serosa
- tenká väzivová blana na povrchu

Tenké črevo – intestinum tenue

- zložené z početných kľučiek – ansae
- rúra s priemerom 3-4 cm, dĺžka 7-8 m
- anatomicky: pylorus, duodenum, jejunum, ileum
1.Sliznica
- povrch je rozčlenený na veľký počet klkov- villi
- záhyby medzi klkmi sú prehĺbené do Lieberkuhnových krýpt
a) epitel
- resorbčný, jednovrstevný cylindrický
- na povrchu žihaný lem – mikroklky
- medzi enterocytmi sú roztrúsené pohárikové bunky – produkujú hlien
- dno LK vystielajú Panethové bunky – vylučujú peptidázy, lyzozomálne enzýmy
Klk- v jeho osi prebiehajú: arteriola, venula, miazgová cieva
b) lamina propria mucosae
c) lamina muscularis mucosae – kyvadlový pohyb , kontrakcie klkov
2. Tela submucosa
- plexus submucosus Meissneri
3. Tunica muscularis externa
- plexus myentericus Auerbachi
- hladká svalovina- cirkulárna, longitudinálna
4. Tunica serosa
- kryje voľný povrch čreva

Funkcie tenkého čreva:
- trávenie a vstrebávanie
- enzýmy tráviacich štiav – žalúdočné, pankreatické, žlčové
• Bielkoviny na AMK
• Cukry na glukózu
• Lipidy na MK a glycerol

Biopsia tenkého čreva
- na H. pylori – žije v hliene, spôsobuje vredy
- endoskopom
- taktiež ak je tumor pri dlhodobých vredoch
- stena žalúdka sa môže správať ako iná časť tráviacej rúry – metaplázia
- vredy sa operujú veľmi málo
- prenos H. pylori slinami

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk