referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anabela
Sobota, 20. augusta 2022
Maturitné otázky z ekonomiky
Dátum pridania: 09.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: haluska87
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 433
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 19.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 32m 20s
Pomalé čítanie: 48m 30s
 
 MO 6 - Finančné riadenie podniku

Majetok predstavuje súbor hmotných a nehmotných zložiek, ktoré podnik využíva na svoju podnikateľskú činnosť, majetok sa získava z peňažného kapitálu. Štruktúra a rozsah majetku závisí od veľkosti podniku, predmetu podnikania,...

Majetok sa člení na:

Krátkodobý majetok (použitie1 rok)
- hmotný OC je väčšia 30000,-
- odpisovaný(stroje,budovy,zariadenia,dopr.prostriedky)
- neodpisovaný(pozemky,zbierky,umelecké diela)
- nehmotný OC je väčšia 50000,- (licencie,software,zriaďovacie výdavky,výsledky výskumu)
- finančný (cenné papiere,vklady,poskytnutie úveru)


Jednotlivé formy majetku tvoria AKTIVA PODNIKU. Pohyb peňazí v podniku sa uskutočňuje medzi podnikom a jeho okolím prostredníctvom peňažných príjmov(do podniku smerujú) a peňažných výdajov(z podniku odchádzajú). Okolie podniku tvoria štát, obec, banky, veritelia, nadácie, vlastníci, zamestnanci, dodávatelia, odberatelia. Na sledovanie záväzkov podniku sa zostavuje platobný kalendár. Získa sa ním časový prehľad o splatnosti záväzkov podniku. Využíva sa nato aby si podnik zabezpečil dobrú platobnú schopnosť.


Získavanie finančných prostriedkov

Je to súbor podn.činností, ktoré sú zamerané na získanie dostatočného množstva peňažných prostriedkov. Tieto činnosti sa označujú ako financovanie. Peňažné prostriedky sa získavajú so zdrojov, ktoré sa členia podľa nasledovných hľadísk:

I. podľa vlastníctva

a.) vlastné- sú majetkom podniku aoich použití rozhoduje len on sám
b.) cudzie- podnik ich získava zo svojho okolia

II. podľa plynutia

a.) interné- podnik ich získava zo svojej podnikateľskej činnosti
b.) externé- sú to cudzie zdroje vrátane vkladov spoločníkov


Interné zdroje financovania

1.zisk za účtovné obdobie - je to rozdiel N aV. Je to základný ukazovateľ, ktorý posudzuje hospodárnosť aefektívnosť podnik.činnosti.

2.rezervy, fondy - vytvárajú sa zo zisku aoich použití rozhoduje podnik sám

3.odpisy - vyjadrujú mieru opotrebenia využitia DM a tieto fin.prostr. môže podnik vynaložiť na nákup podobného majetku alebo na niečo iné v rámci svojich potrieb.

4.nerozdelený zisk z minulých období

Externé zdroje financovania

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.