referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eliška
Piatok, 7. októbra 2022
Maturitné otázky z ekonomiky (12, 14, 15)
Dátum pridania: 09.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: haluska87
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 419
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 21m 20s
Pomalé čítanie: 32m 0s
 

12 MO - Manažment

1. Podstata manažmentu


Manažment vznikol v polovici 19. st. v dôsledku priemyselnej revolúcie a rozvoja priemyselnej výroby. Manažment je súbor činností podniku v záujme dosiahnutia vytýčených cieľov. Má nasledujúce podoby:

Funkčná
- predstavuje súbor postupov, metód a techník, ktoré sa využívajú na riadenie podniku.
Inštitucionálna - je to riadiaci a správny aparát podniku.


2. Manažérske funkcie

PLÁNOVANIE
- je to východzia funkcia manažmentu, ktorý zahŕňa proces stanovenia cieľov, určenia prostriedkov na ich dosiahnutie vrátane spôsobov.

a) určenie cieľov
- ciele podniku musia mať nasledujúce vlastnosti:

- vecne vymedzený: cieľ musí byť presne orientovaný do určitej oblasti činnosti podniku (predaj, výroba,...)
- merateľnosť: cieľ musí byť kvantifikovaný, lebo inak sa nedá kontrolovať, hodnotiť jeho miera splnenia.
- časovo ohraničený: pri cieli musí byť stanovené dokedy sa má splniť.

b) určenie prostriedkov na dosiahnutie cieľa 

- finančné: peňažné prostriedky
- materiálové: materiál, polotovar, tovar
- kapacitné: stroje, budovy, prístroje
- ľudské (pracovné): zamestnanci

c) cesty, spôsoby na dosiahnutie cieľov - tu sa vypracujú viaceré varianty v rámci vzájomných kombinácií použitých prostriedkov na dosiahnutie vytýčeného cieľa. Vyberie sa ten variant, ktorý najlepšie vyhovuje kritériám podniku.

ORGANIZOVANIE - nadväzuje na plánovanie a do podniku zavádza také vzťahy, ktoré vedú k realizácii vytýčených cieľov a úloh. V rámci organizovania sa využívajú nasledujúce prvky:

a) organizácia
- ide o nahradenie neporiadku poriadkom, t. j. aby každý pracovník vedel kde, čo, s čím, dokedy,... má vykonať.

b) hierarchické vzťahy
- ide o vytvorenie jednotlivých úrovní riadenia podniku, kde hore je najvyššia úroveň riadenia.

c) stabilita - zavádza do systému riadenia podniku zotrvačnosť, stálosť, pevnosť lebo veľké zmeny prinášajú chaos.

d) synergické efekty - súčet jednotlivých častí celku je menej ako samotný celok, čo má v organizovaní význam ten, aby sa v podniku nevytváralo veľa úrovní riadenia.

VEDENIE ĽUDÍ - zahŕňa spôsoby a štýly, ktoré nadriadený útvar zadáva úlohy, kroky podriadeným, veľmi ovplyvňujúce výsledky celého podniku

KONTROLA - zameriava sa na hodnotenie stanovených cieľov, javov, procesov, činností v riadenom objekte. Kontrola sa môže uskutočniť ak sú k dispozícii skutočné informácie o sledovanom jave, činnosti,... a zároveň sú vypracované kritériá hodnotenia. Kontrola prebieha v nasledujúcich fázach:

1. Zistenie skutočného stavu sledovaného javu, činnosti,...

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.