referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Laboratórne vyšetrenie ochorení GIT-u (žalúdok, tenké črevo)
Dátum pridania: 06.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: monus9
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 288
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 
a)Popíšte vyšetrenie žalúdočnej šťavy, duodenálnej šťavy.

Tráviaci proces môžeme rodeliť do 3 fáz:

1.Orálna fáza: Začína sa v ústnej dutine, kde prebieha 1. fáza štiepenia škrobov slinnou amylázou (alfa-amyláza)
2.Gastrická fáza: Prebieha v žalúdku a zahrňuje sekréciu žalúdoč. šťavy, HCl, žalúdoč. proteináz a štiepenie bielkovín
3.Enterálne fáza: Prebieha v čreve. Začína sa v duodéne alkalizáciou kyslého žalúdočného obsahu pankreatickou šťavou, sekréciou pankreatických enzýmov, kt.sú zodpovedné za hydrolýzu peptidov, škrobov a tukov.

K ďalšej hydrolýze a vstrebávaniu dochádza pomocou enzýmov enterocytu.

Žalúdočná šťava

Je to produkt bb žliaz nachádzajúcich sa v sliznici žalúdka. Jej hl. zložkou je HCl, obsahuje aj pepsinogén, mucín, elektrolyty, Ig-y a vnútorný faktor vitamínu B12. Denne sa vytvorí asi 1,5 l žalúdočnej šťavy.

Parietálne bunky žalúdočnej sliznice produkujú HCl. Vyšetrenie žalúdoč. acidity je založené na stimulácii parietál. buniek stimulačnou látkou, na odbere žalúdočnej šťavy a na stanovení obsahu voľnej a celkovej HCl.

Ku stimulácii je najvhodnejší pentagastrín (1/5 molekuly gastrínu), prípadne Histamín alebo inzulín. Stimuláciou parietál. bb sa dosiahne maximálny výkon sekrécie HCl. Pri hodnotení sa musí prihliadať na použitú stimulač. látku.

Prevedenie testu

Chemické vyšetrenie žalúdočnej acidity:

Princíp spočíva v alkalimetrickom stanovení. Pacient prichádza nalačno a je mu zavedená žalúdoč. sonda. Pomocou odsávačky sa odčerpáva žalúdoč. obsah. Jednotlivé porcie sú zbierané po 15 minútach. Celkom odčerpávame žalúdoč. šťavu 2 hodiny. Najprv sa odoberie všetka žalúdoč. šťava nalačno (vzorka A). Vzorku A vizuálne vyšetríme a obsah znehodnotíme. Nasleduje zber nestimulovanej (=bazálnej) sekrécie 4x15 min. (Vzorky B, C, D, E). Po hodine testu je prevedená stimulácia (pentagastrínom). Nasleduje odber 4 vzoriek po 15 minútach (Vzorky 1,2,3,4) = stimulovaná sekrécia.

Presný postup:

1) Zmeriame objem jednotlivých vzoriek bazálnej sekrécie B, C, D, E a sekrécie po stimulácii 1, 2, 3, 4 v odmernom valci, zmerané objemy si zaznamenáme.
2) Zmeriame orientačne pH v jednotlivých porciách žalúdoč. šťavy.
3) Z každej vzorky odoberieme 10 ml do titračnej banky.
4) Stanovíme koncentráciu HCl v jednotlivých vzorkách titráciou 0,1 M NaOH za použitia pH indikátora (fenolftaleín) do ekvivalentného bodu alebo ekvivalentný bod môžeme stanoviť aj potenciometricky.
5) Zaznamenáme spotrebu 0,1 M NaOH v každej vzorke

Výpočet:

množstvo HCl = V x spotreba lúhu
1000

Žalúdoč. sekrécia sa vypočíta:

1.Za bazál. podmienok = BAO (bazal acid output). Sčítame vzorky B, C, D, E, výsledok uvádzame v mmol/hod.
2.Po stimulácii, maximálna sekrécia = MAO (maximal acid output). Sčítame vzorky 1, 2, 3, 4. Výsledok uvádzame v mmol/hod.
3.Vrcholová sekrécia = PAO (peak acid output). Sčítame 2 po sebe idúce najvyššie hodnoty a vynásobíme x2

Normálne hodnoty:

BAO = 0 – 5 mmol/hod.
MAO = 10-30 mmol/hod.
PAO = 15-35 mmol/hod.

Klinický význam:

Hypoacidita až anacidita je príznakom pernicióznej anémie a vyskytuje sa aj pri podozrení na malignitu. Diagnosticky významné je stanovenie žalúdoč. acidity pri Zollinger-Ellisonovom syndróme, kedy sa stanoví vysoká bazálna aj maximálna sekrécia (BAO je viac ako 15,0 mmol/hod., MAO viac ako 60 mmol/hod.)
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.