Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Milo Urban- Živý bič

Obsah diela:

I. časť: Stratené ruky

1. Príchod Ondreja Koreňa do Ráztok a jeho stretnutie sa s Ilčíčkou, ktorá zistila, že jej krstný syn nemá jednu ruku a je nemý. Ilčíčka ho vzala ku sebe domov a vyrozprávala mu čo nového sa prihodilo v dedine. Str. 9

2. Na vojnu narukoval aj Adam Hlavaj. Krista Dominová odmieta Ondreja Koreňa, lebo je mrzák, predtým ho mala rada, bola jeho milou.

3. Odchod mládencov z Ráztok do Vranova na asentírku. Odchádza aj Ilčíčkin syn Štefan, ktorého, ako ostatných, tiež povolajú na front bojovať za vlasť. Str. 20

4. Návšteva Evy Hlavajovej u notára Okolického. Potvrdila mu, že on je otcom dieťeťa, ktoré čakala. Keď ho bola prosiť aby vyreklamoval jej muža z vojny znásilnil ju. Neskôr jej sľúbil, že jej muža domov dostane ak nepovie, kto je otcom dieťaťa, ktoré čakala. Str.33

5. Rríchod Ilčíčky k notárovi Okolickému, ktorá sa dozvedela, že jej syna obobrali na vojnu. Prosila notára, aby jej vdove vyreklamoval jej jediného syna. Notár ju vyhlásil za buričku. To ju urazilo a vynadala mu. Str. 39

6. Túžba Štefana Ilčíka neísť na vojnu, preto spolu s kamarátmi Matúzom a Chovancom chceli ujsť do Piľska. Ilčíčka ich však od toho odhovorila, lebo nechcela mať syna zbeha, alebo krivoprísažníka. Str. 41, 47

7. Krista Dominová balamutila hlavu miestnému žandárovi Angyalovi. O Ondreja už nemala záujem, lebo bol mrzák. Stretávala sa s Angyalom, ktorý ju chcel len využiť. Str. 50

8. Tretie popisovanie dobytka v Ráztokách viedol richtár Vorčiak, žandár Angyal a Kúrňava. Ľudia boli nespokojní, ale na odpor sa postavil iba Matej Kramár, ktorý hodil kúrňavu do hnojovky. Str. 56, 57

9. Vypočúvanie svedkov a ozrejmenie prípadu na Kramárovom dvore. Kramára zatvorili a Okolický chcel do prípadu zapliešť aj Iľčíčku, ktorá tam vôbec nebola. Krivé svedčene Kúrňavu a Vorčiaka.

10. Tvrdý osud Ilčíka a Chovanca v kasárňach v Trenčíne. Veliteľ družstva bol čatár Róna, ktorý rád šikanoval vojakov. Jeho obeťou bolo „pánča“- mládenec, ktorý to nevydržal a obesil sa.

11. Štefan Ilčík začal robiť prieky, lebo sa mu nepáčila surovosť s akou s nimi zaobchádzali. Na jednom cvičení v ňom vzkypel hnev a zabil čatára Rónu. 21. Septembra ho popravili. Str. 137

12. Bieda Evy Hlavajovej bola veľmi veľká, túžila po tom aby sa jej muž domov vrátil, ale nikto jej neveril. Potrebovala skosiť obilie z poľa, ale ochorela. Zľutoval sa nad ňou iba Ondrej Koreň. Kôli synovi Adamovi musela chodiť po žobraní.

13. Zľutovanie sa dekana Mrvu nad Evou, ktorý jej dal jedlo. Kaplán Létay sa nad tým pohoršoval a spolu s ním aj väčšina ľudí. Str. 112

14. Rozhovor Evy Hlavajovej s notárom Okolickým. Vynadala mu, že nevyreklamoval jej muža z vojny. Rozhovor si vypočul aj Kúrňava. Eve sa neskôr narodil chlapec. Všetko sa v nej búrilo. Str. 116

15. Odobratie zvonu „Ondreja“ z veže dedinského kostola. Ľudia smútili, lebo im brali zvon ktorý ich zvolával na modlitbu a chceli z neho vyrobiť kanóny, ktoré budú zabíjať ľudí. Str. 125

16. Posedenia a dlhé debaty o vojenskej stratégii medzi Kúrňavom a jeho jediným priateľom Komárom v krčme u Árona.

17. Zháňanie krstných rodičov(Ondrej Koreň a Sivonka) pre novonarodeného syna Evy. Kaplán Létay odmietol pokrstiť toto dieťa. Str. 144 Evu to položilo, lebo ani od Adama nemala správy.
18. Smrť Evy Hlavajovej náhodným utopením sa v potoku. Notára Okolického zaujímalo iba to či nenechala Adamovi list. Str.149, 150


II. časť: Adam Hlavaj

1. Útek Adama Hlavaja z frontu a jeho príchod do dediny Ráztoky. Stretnutie sa s Kramárom, Ilčíčkou a Rončiačkou, ktorá mu povie, že Eva zomrela a zanechala dieťa. Str. 176

2. Adamove rozprávanie a výzva na konanie proti vlasti, ktorá ich len využívala a kradla im deti. Adamov záujem o svojho syna, malého Adamka. Str. 181

3. Vystrašenie notára Okolického z návratu Adama Hlavaja a najatie Kúrňavu, aby Adama našiel a udal notárovi. Kúrňava to spravil preto, lebo nechcel aby mu predali chalupu, ktorou sa zadĺžil v krčme.

4. Predvolanie Ilčíčky do Vranova, lebo u nej videli Adama Hlavaja, ktorému sa však podarilo utiecť.

5. Návšteva Adama Hlavaja u Kramára. Kúrňava ho videl a udal jeho aj Kramára notárovi Okolickému. Oboch ich zatkli a zavreli do malej komôrky. Kúrňava si zarobil judášske peniaze. Str. 205

6. Obvinenie notára Kúrňavom za to, že ho považujú za zradcu( Judáša). Kúrňava pomohol utiecť Adamovi Halavajovi a vyzradil mu, kto mu pohanil ženu. Kramár už nestihol ujsť. Str. 211

7. Adamove usídlenie sa u švagra Trnčíka.

8. Vyhľadanie notára Okolického Adamom, ten však nebol doma. Neskôr ho však Adam stretol, ako sa vracal na koči späť domov. Chcel sa od neho dozvedieť, či mu on zneuctil ženu. Notár mu neodpovedal, preto si nebol Adam istý. Str. 220

9. Ľudia si uvedomili, že notár Okolický im kazí ženy, a preto sa rozhodli vrátiť mu dieťa. Počas toho mu porozbíjali okná a častovali ho rôznymi menami. Str. 226

10. Po tomto škandále sa do dediny nasťahovali vojaci ktorí sa usadili v škole a mali strážiť notára a udržovať pokoj v Ráztokách. Boli to vymodlení jedináčikovia, ktorí behali hlavne za ženami. Krista bola obeťou až troch, ktorí jej všetko možné sľubovali. Str. 236

11. Adamove stretnutie sa s notárom Okolickým počas jeho poľovačky v lese. Okolický sa priznal k pomeru s Evou, ale povedal, že sa mu núkala. Adam ho chcel chytiť pod krk, ale notár dostal porážku. Str. 251

12. Zorganizovanie honu na Adama, ktorý odišiel od Trnku, dostal sa do Ráztok, zachránil tam Kristu pred zneuctením, ktorej však pomotal hlavu Lányi.

13. Vypuknutie choroby- červienky. Okolického syn zomrel, malý Adam vyzdravel.

14. Vracanie sa vojakov z frontu späť domov. Všetci boli šťastní iba stará Iľčíčka nie lebo jej syn sa naspäť z vojny nevrátil. Stretávanie sa chlapov v krčme u Árona, mali spoločné názory. Str.286

15. Okolického strach z dedinčanov, preto prosí veliteľa žandárov Gyóriho, aby ho dostal preč z Ráztok. Všetci v dedine na neho niečo mali.

16. Začiatok odboja v Ráztokách. Skupina vedená Adamom Hlavajom odzbrojila žandárov a skupina vedená Kramárom odzbrojila stráž na nižnom konci a hodila ju do jamy.

17. Príchod rozbúrených Ráztočanov k žandárskej stanici(vedení Ilčíčkou, ktorá načisto zošalela), kde Ilčíčka žiadala Gyóriho, aby jej vrátil syna. Chytila ho a vtedy ju jeden vojak zabil. Str. 316

18. Vtrhnutie skupiny ozbrojených dedinčanov na žandársku stanicu a vyšľahanie ozbrojených vojakov opaskami.
19. Strach notára Okolického a jeho pokus ujsť z dediny na voze so slamou. Dedinčania to zistili, notára chytili, opľuvali a pohoreného do potoka ho priviazali. Bolo to na mieste, kde sa utopila Eva. Str. 327

20. Rozbitie krčmy u Árona, dedinčania jedli, pili a rozkrádali mu majetok. Adam Hlavaj, keď sa dozvedel, čo spravili s notárom, nešiel ho vytiahnuť, ale podpálil krčmu. Cítil, že dosiahol vytúženú slobodu. Str. 332, 338

Milo Urban

Životopis:
Narodil sa v Rabčiciach, pochádzal z rodiny hájnika. Pre existenčné problémy rodiny nemohol dokončiť stredoškolské štúdiá. Ako 17- ročný vydáva novelu Jašek Kutliak spod Bučinky. Pracoval ako redaktor vo viacerých časopisoch. V roku 1926 vyšla jeho novela Za vyšným mlynom, ktorá sa neskôr stala predlohou pre operu Eugena Suchoňa Krútňava. Umelecký úspech dosiahol memoárovým dielom Zelená krv s podtitulom Spomienky hájnikovho syna. Zomrel v roku 1982 v Bratislave.

Dielo:
Téma: Dopad 1. Svetovej vojny na život v dedine, na medziľudské vzťahy a utrpenie ľudu zasiahnutého krutými následkami vojny.
Idea: Výzva k aktivite ľudí k boju za slobodu a oslobodenie.
Prostredie: Dedina Ráztoky a jej blízke okolie.
Čas: 1. Svetová vojna.
Kompozícia: Román sa skladá z dvoch častí:
I. časť: Stratené ruky- vykreslenie skutočného zla, ktoré ľudu pripravuje vojna (25 kapitol)
II. časť: Adam Hlavaj- túžba ľudí po slobode a pomste (24 kapitol)

Charakteristika postáv:
Adam Hlavaj- čestný muž, mal odvahu vzbúriť sa, utiecť z vojny a čeliť prekážkam. Túžil po pomste, no nechcel prelievať ľudskú krv, k čomu viedol aj ostatných vzbúrených dedinčanov. Vedel aj odpúšťať.
Eva Hlavajová- skromná žena, ktorá úprimne ľúbila svojho muža a veľmi túžila po tom, aby sa jej vrátil domov z vojny.
Ilčíčka- smelá a odvážna žena, ktorá sa nikdy nebála otvorene vyjadriť svoj vlastný názor, rozumne a triezvo uvažovala. Často bola škodoradostná a ľudí v dedine podpichovala. Veľmi sa búrila a k vzbure motivovala aj ostatných dedinčanov. Nadovšetko milovala svojho syna Štefana.
notár Okolický- 45 ročný, nemá svedomie. Žil z ľudských mozolov, zdieral ľud. Zneuctil ženu a zaprel svoje dieťa.
Ján Kúrňava- Jonáš- mrzák, špión notára. Neskôr sa trochu mení, pomohol Adamovi. Jeho zatrpknutosť voči dedinčanom spočívala v tom, že sa mu vysmievali pre jeho vzhľad.
dekan Mrva- starý kňaz, obľúbený u dedinčanov, chápal ich a pomáhal im
kaplán Létay- zaslepený horlivý vlastenec, nemal rád ľudí v dedine, mal aristokratické názory, aj Boha si predstavoval ako aristokrata, v kázňach vždy ľudí karhal.
Ostatné postavy: Angyal- žandár, Krista Dominová- mladé a pekné dievča, Vorčiak- dedinský richtár, Kramár- ozrutný chlap, nebojácny, Komár- Kúrňavov priateľ, Sivonka, Rončiačka, Dominovci, Koreňovci, Ondrej Koreň- postihnutý vojnou( nemý a bez ruky), Grunberg, Lányi- vojaci

Kontrasty: vojna- mier, láska- nenávisť, pasivita ľudí- aktivita jedincov

Vertikálne členenie textu:
- pásmo rozprávača- Opis: Str. 9
Rozprávanie: Str. 126
Úvaha: Str. 41
- pásmo postáv- Priama reč: Str. 180
Vnútorný monológ: Str. 230
Umelecké prostriedky:

Prirovnania: Dni notára Okolického sa míňali ako fľaše, ktoré chytajú za hrdlá a hádžu o stenu; sama bola ako prst; Áron stŕpol ako žaba pod pohľadom hada; dni podobali sa jeden druhému ako vajce vajcu
Personifikácie: bieda poklepkáva na dvere; vôňa mäkkej živice hladkala vzduch; bolesti ju na celý týždeň priviazali k posteli; jej krik padal do hluchých uší notára
Archaizmy: pľuhavstvo; topelec
Poetizmy: vyskočil sťaby ho had uštipol
Biblizmy: Bože veľký, a nesmrteľný, zmiluj sa nad nami!; Judáš!; Pije za Judášske groše!
Zdrobneniny: Adamko môj
Dialektizmy: dieťa moje chorô
Vulgarizmy: hovädo; notárova suka; odroň
Latinské výrazy: Laudate pueri Dominum
Texty piesní: Koníčky moje, kone vrané
Maďarské výrazy: Elóre!
Oxymorom: obutá naboso

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk