Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Óda, balada, sonet

Óda

- je to oslavná pieseň
- žalospev – elégia – vyjadruje žiaľ nad niečím
- ódy písal Mickiewicz, Hollý

Sonet (znelka)

- skladá sa zo 14 spevov a obvykle sa člení na 4 strofy
- prvé dve sú štvorveršové, druhé dve trojveršové (44,33)
- prvá časť sonetu nastoľuje a rozvíja tému, druhá časť tému uzatvára pointou
- sonety písal Kollár, Hviezdoslav, Mihálik

Balada

- je epický žáner so smutným až pochmúrnym dejom, ktorý má tragický záver
- dej má rýchly spád
- typické je stupňovanie (gradácia) napätia
- vystupujú tu nadprirodzené bytosti
- hrdinom je človek, ktorý sa nejako previnil a čaká ho krutý trest
- poznáme ľudovú a umelú balada
- umelá balada vznikla v 19. storočí v období romantizmu
- tvoril ju Kráľ, Botto

Ján Botto

Bol najmladším Štúrovcom. Narodil sa vo Vyšnom Skálniku. Študoval v Levoči práve v čase, keď tam prišli študenti z bratislavského lýcea po zosadení Ľudovíta Štúra. Z Levoče odišiel študovať zememeračstvo do Pešti. Pracoval ako lesný inžinier a zememerač v Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici. Čerpal hlavne z ľudovej slovesnosti. Charakteristickou črtou niekoľkých jeho básní je alegorickosť.

Balada: Žltá ľalia

– je o porušení manželskej prísahy
- Adam a Eva si dajú sľub vernosti, ktorý sa nemá porušiť ani smrťou
- Eva prísahu nedodrží
- Adam prichádza o pól noci po svoju nevernú ženu, ktorá v jeho náručí zomiera a mení sa na žltú ľaliu

Balada: Margita a Besná

– rozpráva ju starý pltník
- balada spracúva povesť o dvoch skalách Margite a Besnej, medzi ktorými preteká Váh
- mladá vdova túži vydať sa
- ženíchom sa však viacej páči jej nevlastná dcéra
- žiarlivá macocha ju zhodí zo skaly do Váhu
- macocha sa pod ťarchou výčitiek pomätie a skočí do Váh

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk