referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roland
Nedeľa, 9. mája 2021
Zadania maturitných tém z ANJ v slovenčine
Dátum pridania: 26.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lyzickarka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 712
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
10. Vzťahy medzi ľuďmi
a. medziľudské vzťahy (v rodine a v škole, susedské, generačné),
b. priateľstvo a láska (hodnotový systém, postoje, stretnutia, oslavy),
c. spoločenské problémy (vzťah spoločnosti a jednotlivcov k postihnutým, závislým a bezdomovcom).
d. negatívne javy (agresivita, vandalizmus, egoizmus, ľahostajnosť),
e. možnosti riešenia konfliktov.

11. Človek a príroda
a. ročné obdobia, počasie,
b. príroda okolo nás - fauna (zvieratá voľne žijúce, v ZOO, domáce) a flóra,
c. stav životného prostredia (znečistenie zeme, vôd, ovzdušia), prírodné katastrófy,
d. ochrana životného prostredia (národné parky, chránené územia, enviromentálna výchova),
e. vplyv životného prostredia na život človeka (poľnohospodárstvo, zdravá výživa, agroturistika).

12. Vedecko-technický rozvoj
a. život kedysi a dnes (výdobytky vedy a techniky a životná úroveň, prístroje v domácnosti),
b. pozoruhodné objavy vedy a techniky,
c. veda a technika na pomoc človeku (elektronika, informatika, jadrová fyzika, …),
d. zneužitie vedy a techniky (zbrane, závislosti, násilie, konzumná spoločnosť, civilizačné choroby),
e. človek a veda a technika v budúcnosti (nahradenie učiteľa počítačom, deti a počítače, únik mozgov).

13. Človek a spoločnosť
a. morálka (správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole),
b. spoločenská etiketa - stretnutia, pozdravy a blahoželania, etiketa návštev: dôvody a čas, témy rozhovorov, pohostenie,
c. normy a ich porušovanie (morálka a zákon, nedorozumenie a konflikt),
d. prejavy záujmu a pomoci spoluobčanom v núdzi, sponzorstvo a sponzori (dôvody a podoby),
e. vplyv spoločnosti na rodinu.

14. Komunikácia a jej formy
a. typy komunikácie a jej význam (verbálna, neverbálna),
b. komunikácia v rôznych situáciách (na verejnosti a v súkromí medzi mladými, mladými a staršími, na ulici, v škole, v rodine, v každodennom živote, vo výnimočných situáciách),
c. moderné formy komunikácie (mobilný telefón, počítač - elektronická pošta, internet),
d. jazyk ako dorozumievací prostriedok (výučba svetových jazykov, ich využitie, rozšírenosť a využitie cudzích jazykov),
e. jazyk štandardný, hovorový, slang, odborný a pod.

15. Masmédiá
a. typy masovokomunikačných prostriedkov (ich využitie, výhody, nevýhody),
b. tlač (noviny, časopisy, rubriky) - výber, nákup, čítanie - obľúbené články,
c. rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť),
d. vplyv masmédií na život jednotlivca, rodiny i spoločnosti,
e. internet a jeho vplyv na človeka a spoločnosť.

16. Mládež a jej svet
a. charakteristika mladých (zovňajšok, móda; vnútorná charakteristika: typické vlastnosti, záujmy),
b. postavenie mladých v spoločnosti (práva a povinnosti, možnosti štúdia, práca, mladé rodiny),
c. vzťahy medzi rovesníkmi a generačné vzťahy (konflikty - príčiny, prejavy, dôsledky),
d. nezdravé javy v živote mladých (násilie, gamblerstvo, drogy),
e. predstavy mladých o budúcnosti (očakávania, túžby, obavy).

17. Stravovanie
a. jedlá a nápoje počas dňa (raňajky, obed, večera), obľúbené jedlo,
b. stravovacie možnosti a zariadenia (stravovanie v škole, doma, v reštaurácii),
c. národné kuchyne - zvyky a špeciality (suroviny, jedlá, stolovanie),
d. medzinárodné kuchyne (charakteristika, rozdiely, špeciality),
e. zdravá kuchyňa (stravovanie detí, návyky, vegetariánstvo, diéty).

18. Záľuby, voľný čas a životný štýl
a. možnosti trávenia voľného času,
b. organizovaný voľný čas (mimoškolské aktivity, krúžky, brigády),
c. individuálne záľuby (umenie, kultúra, hudba, knihy, šport, domáce práce, príroda),
d. vplyv zmien spoločnosti na trávenie voľného času (kedysi a dnes),
e. trávenie voľného času rôznych vekových kategórií.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.