Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Internet

Internet

História internetu
-v 60. rokoch vrcholila studená vojna a Američania potrebovali vymyslieť spôsob, ako PC na rôzne rozmiestnených veliteľských stanovištiach prepojiť tak, aby sa spojenie po zlikvidovaní niektorého z nich neprerušilo
-vedci teda roku 1969 vytvorili komplexnú vojenskú sieť nazvanú Apranet (Advanced Research Project Agency Network)
- Apranet sa v 70. rokoch rozrástol, predovšetkým vďaka akademickom prostredí, ktorá dostala možnosť sieť využívať
-armáda si neskoro uvedomila svoju chybu a v roku 1983 musela preťažený Apranet ponechať civilnému sektoru a vybudovať si vlastnú sieť Milnet (Military Network)
-v 80. rokoch sa Apranet začal rozširovať do sveta
-úlohu „hlavnej siete“ postupne prevzala nová sieť Internet (international net - medzinárodná sieť)
-v 90. rokoch objavila internet komerčná sféra a domácnosti a internet rástol do dnešnej podoby
-pôvodne sa na internete nachádzali iba stránky s textom; roku 1993 pribudli obrázky
-roku 1992 existovalo na svete asi 50 PC, na ktorých boli stránky uložené a z ktorých sa dali prehliadať; roku 1995 - 100 000 PC
-dnes je na internete viac ako 50 miliárd stránok s informáciami na niekoľkých miliónoch PC


Základné pojmy

internet
-najväčšia celosvetová PC sieť, ktorá spája tisíce PC sietí; poskytuje veľké množstvo informácií
-komplexná globálna sieť pozostávajúca z tisícov ďalších nezávislých sietí, ktoré sú prevádzkované vládnymi agentúrami, výchovno-vzdelávacími a výskumnými inštitúciami a súkromnými obchodnými spoločnosťami
-môžeme ho definovať aj ako:
-informačné médium, podobne ako noviny, časopisy, knihy, televízia, kde nájdeme každý deň najaktuálnejšie informácie a možnosti rôznych služieb, pričom stále viac informácií je prístupných v multimediálnej forme
-komunikačné médium umožňujúce miliónom ľudí na celom svete byť v neustálom kontakte v reálnom čase, ktoré vytvára nové pracovné príležitosti, odstraňuje geografické bariéry a nie je len zdrojom vzdelávania, ale aj zábavy a oddychu
-reklamné médium a marketingové médium, ktoré postupne svojím globálnym dosahom a možnosťou spätnej väzby stále viac konkuruje televízií, rozhlasu a tlačovým médiám
-obchodné médium, ktoré vytvára nové možnosti obchodu a spolupráce pre firmy a jednotlivcov v globálnom meradle

HTML
=HyperText Markup Language - hypertextový značkovací jazyk
-predstavuje spôsob zápisu tak, aby ich interpret (v tomto prípade prehliadač) dokázal správne interpretovať (zobraziť)
-výsledkom je web stránka
-HTML je základným stavebným prvkom web stránok

HTTP
=HyperText Transfer Protocol
-prenosový protokol, ktorý slúži na prevedenie web stránky z www serveru do browser-a

IP adresa
=Internet protocol
-adresa, ktorú majú pridelené všetky web stránky;
-je to číselný kód, číselná adresa
-neexistujú 2 PC s rovnakou IP adresou

doménová adresa
-aby sme si nemuseli pamätať číselný kód každej stránky, používame slovné, doménové adresy
-rozdelenie:
-všeobecné: .com, .edu, .net
-pridelené štátom: .sk, .cz
-konkrétne: post.sk, stonline.sk


URL adresa
=UniformResourceLocator = jednoznačné označenie zdroja
-je to adresa, ktorú potrebuje prehliadač poznať na nájdenie www stránky

TCP/IP
=Transmision Control Protocol/Internet Protocol
-ARPANET na začiatku používal protokol NCP; potom sa začal používať protokol TCP/IP
-1.krát sa použil na americkej univerzite, kde navrhli protokol TCP; ten sa neskôr rozdelil na 2 samostatné protokoly TCP a IP

web editors
-napr. FrontPage
-k vytvoreniu stránky v HTML vám postačí aj editor zakomponovaný vo Windovs - Poznámkový blok, alebo Word; stačí len vybrať možnosť „uložiť ako Web stránku“ kde výsledok si môžete okamžite pozrieť v prehliadači
-pre profesionálnu tvorbu HTML stránok máme4 top zástupcov: Macromedia HomeSite 5; MS FrontPage 2002; CutePage 2.0 Standard; 1st Page 2000 2.0 (posledné 2 sú freeware).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk