Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Maturitné otázky 2006 - Právna náuka, Podnikanie

Otázky PRN – Právna náuka

 1. Vymenujte právne normy pri založení vlastného podniku
 2. Sociálna a etická zodpovednosť podnikateľa voči kupujúcim a zamestnancom voči štátu - vymenujte právne normy ktoré s tým súvisia.
 3. Charakterizuj obchodné právo s.r.o.
 4. Charakterizuj vlastnícke právo ako súčasť občianskeho práva
 5. Kúpno-predajné zmluvy a platobný styk - vysvetlite princíp obchodného práva a jeho vplyv na uzatváranie
  zmlúv.
 6. Personálny manažment podniku - popíšte predmet a premenu pracovného práva.
 7. Objasnite základne pojmy teórie práva - právny štát - morálne normy - právne normy – druhy, platnosť a pôsobnosť práv. noriem.

Otázky z PDP – Podnikanie a drobné podnikanie

 1. Podstata podnikania
 2. Drobné podnikanie - ako vzniká drobný podnik (paragrafy)
 3. Podnikateľský plán
 4. Financovanie podniku - malého a stredného
 5. Nehnuteľnosti
 6. Riziko v podnikaní
 7. Sociálne a etické zodpovednosti podnikania
 8. Živnosti, spoločnosti, tichý spoločník + občianske právo, vedieť prílohy
 9. Trh, trhový mechanizmus - krivky ponuky, dopytu
 10. Kúpno-predajné zmluvy, Kúpne zmluvy, tuzemský platobný styk
 11. Výnosy a náklady podniku – majetok podniku
 12. Dane a daňová sústava
 13. Personálny manažment
 14. Zásobovanie podniku

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk