Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Cykly

Cyklus so známym počtom opakovaní

-v Pascale používame príkaz cyklu ‚for‘ v prípade, keď sa má zadaný príkaz vykonať určený počet krát
-celočíselná premenná (hovoríme jej riadiaca premenná) cyklu nadobúda postupne hodnoty od dolnej po hornú hranicu (vrátane nej), alebo obrátene; pre každú túto hodnotu vykoná príkaz 1-krát
for i:=1 to n do
Begin
telo cyklu
End;
-inkrementácia - zápis, ktorý nariaďuje vykonanie príkazu od hodnoty ‚1‘ až po hodnotu ‚n‘
-forma zápisu: for_premenná:=dolná hranica_to_horná hranica_do príkaz
-dekrementácia - zápis, ktorý nariaďuje vykonanie príkazu od hodnoty ‚n‘ po hodnotu ‚1‘
-forma zápisu: for_premenná:=horná hranica_downto_dolná hranica_do príkaz

Cyklus s podmienkou na začiatku

-cyklus s podmienkou while vykonáva príkaz dovtedy, kým je splnená podmienka; akonáhle podmienka prestane platiť, príkaz sa nevykoná a program pokračuje za cyklom while; ak podmienka neplatí hneď na začiatku, príkaz sa nevykoná ani raz
while podmienka do
Begin
telo cyklu
End;

Cyklus s podmienkou na konci

-najskôr sa vykoná príkaz a potom sa zisťuje, či je splnená podmienka; ak je splnená tak program pokračuje ďalej; ak nie je splnená, tak program opäť vykoná príkaz
repeat
telo cyklu;
until podmienka;

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk